Informatīvs paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Publicēts
11/06/2024

Paziņojuma identifikators
4b4bf11d-5dd9-4a26-a4aa-c3ffacb0f77c
Procedūras juridiskais pamats
Publisko iepirkumu likuma 9. panta iepirkums
Paziņojuma tips
Informatīvs paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu
Veidlapas tips
Rezultāts
Procedūras identifikators
13e23316-b5d3-469b-bc24-a6ee1600eb36
Paziņojuma oficiālā valoda
latviešu valoda

Organizācijas nosaukums
Tukuma novada pašvaldība
Organizācijas identifikators
90000050975
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV003
Organizācijas pilsēta
Tukums
Organizācijas pasta indekss
LV-3101
Organizācijas iela
Talsu iela 4
Organizācijas interneta adrese
https://www.tukums.lv
Pircēja profila URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/16895
Pircēja juridiskais tips
Pašvaldība
Iestādes darbība
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Organizācijas kontaktpunkts
Iepirkumu speciālists, simona.gotreisa@tukums.lv, +37126617440
Iestādes loma
Pircējs

Iepirkuma identifikācijas numurs
TNP 2024/37
Procedūras tips
Publisko iepirkumu likuma 9.panta iepirkums

Iepirkuma nosaukums
Sosnovska latvāņu izplatības ierobežošana Tukuma novadā
Iepirkuma apraksts
Sosnovska latvāņu izplatības ierobežošana Tukuma novadā
Pamatveids
būvdarbi
piegādes
pakalpojumi
CPV galvenais kods
77312100-1

Iepirkuma daļas nosaukums
Sosnovska latvāņu izplatības ierobežošana Tukuma novadā
Vērtēšanas kritēriji
Tips Nosaukums Apraksts Algoritms Vērtība
Cena Cena Vienas vienības izmaksas EUR bez PVN par hektāru Fiksēts skaitlis (Par vienību) 1
Informācija par līgumu
Raksturojiet līguma izpildes vietu
Latvijā
Papildinformāciju par līguma izpildes vietu
Tukuma novads
ES fondi
Norādiet, vai iepirkums tiek finansēts no Eiropas Savienības fondiem
Rezultāts
Uzvarētājs tika izraudzīts
Lēmuma datums
17/05/2024
Informācija par piedāvājumiem
Nr. Veids Skaits
1 Saņemto pieteikumu skaits
2 Saņemto piedāvājumu skaits 5
3 Piedāvājumi no mikrouzņēmumiem, mazajiem vai vidējiem uzņēmumiem 5
3.1 Piedāvājumi saņemti no mikrouzņēmumiem 4
3.2 Piedāvājumi saņemti no mazajiem uzņēmumiem 1
3.3 Piedāvājumi saņemti no vidējiem uzņēmumiem 0
4 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti citās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, nevis pircēja valstī 0
5 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas 0
6 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami 0
7 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami nepamatoti zemas cenas vai izmaksu dēļ 0
8 Attiecībā uz piedāvājumiem nav pārbaudīts, vai tie ir pieņemami vai nepieņemami 4
9 Elektroniski iesniegti piedāvājumi 5
Darbības termiņš
15/09/2024
Stratēģiskais iepirkums
Norādiet, vai iepirkums atbilst kādai no šīm vērtībām
  • Neattiecas
Līgumi
Līguma nosaukums
Līgums par Sosnovska latvāņu izplatības ierobežošanu Tukuma novadā
Līguma identifikators
TND/2-58.5/24/310
Līguma noslēgšanas datums
29/05/2024
Beigu datums
15/09/2024
Saite uz līgumu, URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/122245
Uzvarētāji
Uzvarētāja veids
Uzvarētājs ir viena persona
Uzvarētājs ir ekonomikas dalībnieku grupa
Valsts Reģistrācijas numurs Nosaukums
Latvija 40203114542 SIA "SALATE"
Piedāvājuma vērtība
20000 EUR

Paziņojuma vērtība
20 000.00 EUR