Informatīvs paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Publicēts
06/02/2024

Paziņojuma identifikators
4c8a4c22-615d-4675-8c72-446924de4258
Procedūras juridiskais pamats
Publisko iepirkumu likuma 9. panta iepirkums
Paziņojuma tips
Informatīvs paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu
Veidlapas tips
Rezultāts
Procedūras identifikators
83a15ab9-feba-4a9e-8515-ab8cc3f6f6cf
Paziņojuma oficiālā valoda
latviešu valoda
Norādiet tiešās piešķiršanas pamatojumu
iepriekš ir veikts iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9. pantā noteiktajā kārtībā un tajā nav iesniegti piedāvājumi, — ievērojot nosacījumu, ka iepirkuma līguma noteikumi būtiski neatšķiras no iepriekš veiktajā iepirkumā paredzētajām iepirkuma līguma izpildes prasībām
Norādiet tiešās piešķiršanas pamatojuma skaidrojumu
Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kur piedāvājumu salīdzināšanai un izvērtēšanai Tiek noteikti šādi saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma kritēriji: 1) Automobiļu virsbūves mazgāšanas izmaksas - 45; 2) Virsbūves skalošanas izmaksas - 2; 3) Automobiļu salona tīrīšanas izmaksas - 30; 4) Tekstila/gumijas paklāju tīrīšanas izmaksas - 2; 5) Automobiļu salona ķīmiskās tīrīšanas izmaksas - 21. Punkti = Cx/Cy xP, kur: Cx – viszemākās piedāvātās izmaksas attiecīgajā finanšu piedāvājuma pozīcijā; Cy – vērtējamā piedāvājuma izmaksas attiecīgajā finanšu piedāvājuma pozīcijā; P – maksimālais punktu skaits attiecīgajā kritērijā

Organizācijas nosaukums
VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija”
Organizācijas identifikators
40003345734
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV00
Organizācijas pilsēta
Rīga
Organizācijas pasta indekss
LV-1079
Organizācijas iela
Sergeja Eizenšteina 6
Organizācijas interneta adrese
https://www.csdd.lv
Pircēja profila URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/284
Pircēja juridiskais tips
Kapitālsabiedrība (valsts un kontrolētās)
Iestādes darbība
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Organizācijas kontaktpunkts
Iepirkumu daļa, iepirkumi@csdd.gov.lv, +37167025717
Iestādes loma
Pircējs

Iepirkuma identifikācijas numurs
CSDD 2023/91
Procedūras tips
Publisko iepirkumu likuma 9.panta iepirkums

Iepirkuma nosaukums
Transportlīdzekļu mazgāšanas un tīrīšanas pakalpojumu nodrošināšana
Iepirkuma apraksts
Iepirkums ir dalīts daļās: 1.daļa - Transportlīdzekļu mazgāšanas un tīrīšanas pakalpojumi Gulbenē (līgumcena EUR 1 500,00 bez PVN); 2.daļa - Transportlīdzekļu mazgāšanas un tīrīšanas pakalpojumi Jēkabpilī (līgumcena EUR 1 500,00 bez PVN); 3.daļa - Transportlīdzekļu mazgāšanas un tīrīšanas pakalpojumi Rēzeknē (līgumcena EUR 2 500,00 bez PVN).
Pamatveids
būvdarbi
piegādes
pakalpojumi
CPV galvenais kods
50112300-6

Iepirkuma daļas nosaukums
Transportlīdzekļu mazgāšanas un tīrīšanas pakalpojumu nodrošināšana
Vērtēšanas kritēriji
Tips Nosaukums Apraksts Algoritms Vērtība
Izmaksas Automobiļu virsbūves mazgāšanas izmaksas Saskaņā ar uzaicinājumā norādīto Precīzs punktu skaits 45
Izmaksas Virsbūves skalošanas izmaksas Saskaņā ar uzaicinājumā norādīto Precīzs punktu skaits 2
Izmaksas Automobiļu salona tīrīšanas izmaksas Saskaņā ar uzaicinājumā norādīto Precīzs punktu skaits 30
Izmaksas Tekstila/gumijas paklāju tīrīšanas izmaksas Saskaņā ar uzaicinājumā norādīto Precīzs punktu skaits 2
Izmaksas Automobiļu salona ķīmiskās tīrīšanas izmaksas Saskaņā ar uzaicinājumā norādīto Precīzs punktu skaits 21
Informācija par līgumu
Līguma izpildes valsts
Latvija
Līguma izpildes valsts administratīvi-teritoriāla vienība
LVZZZ
ES fondi
Norādiet, vai iepirkums tiek finansēts no Eiropas Savienības fondiem
Rezultāts
Uzvarētājs tika izraudzīts
Lēmuma datums
15/01/2024
Informācija par piedāvājumiem
Nr. Veids Skaits
1 Saņemto pieteikumu skaits
2 Saņemto piedāvājumu skaits 4
3 Piedāvājumi no mikrouzņēmumiem, mazajiem vai vidējiem uzņēmumiem 4
3.1 Piedāvājumi saņemti no mikrouzņēmumiem 3
3.2 Piedāvājumi saņemti no mazajiem uzņēmumiem 1
3.3 Piedāvājumi saņemti no vidējiem uzņēmumiem 0
4 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti citās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, nevis pircēja valstī 0
5 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas 0
6 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami 0
7 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami nepamatoti zemas cenas vai izmaksu dēļ 0
8 Attiecībā uz piedāvājumiem nav pārbaudīts, vai tie ir pieņemami vai nepieņemami 0
9 Elektroniski iesniegti piedāvājumi 0
Stratēģiskais iepirkums
Norādiet, vai iepirkums atbilst kādai no šīm vērtībām
  • Neattiecas
Līgumi
Līguma nosaukums
Transportlīdzekļu mazgāšanas un tīrīšanas pakalpojumi Gulbenē
Līguma identifikators
01-AU/26
Līguma noslēgšanas datums
26/01/2024
Saite uz līgumu, URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement/Documents/115406
Uzvarētāji
Uzvarētāja veids
Uzvarētājs ir viena persona
Uzvarētājs ir ekonomikas dalībnieku grupa
Valsts Reģistrācijas numurs Nosaukums
Latvija 44103022318 SIA ARAND AB
Piedāvājuma vērtība
1500 EUR
Līguma nosaukums
Transportlīdzekļu mazgāšanas pakalpojums Jēkabpilī
Līguma identifikators
01-AU/27
Līguma noslēgšanas datums
29/01/2024
Saite uz līgumu, URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement/Documents/115406
Uzvarētāji
Uzvarētāja veids
Uzvarētājs ir viena persona
Uzvarētājs ir ekonomikas dalībnieku grupa
Valsts Reģistrācijas numurs Nosaukums
Latvija 45403009638 SIA MARTEKS
Piedāvājuma vērtība
1500 EUR
Līguma nosaukums
Transportlīdzekļu mazgāšanas pakalpojums Rēzeknē
Līguma identifikators
01-AU/28
Līguma noslēgšanas datums
23/01/2024
Saite uz līgumu, URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement/Documents/115406
Uzvarētāji
Uzvarētāja veids
Uzvarētājs ir viena persona
Uzvarētājs ir ekonomikas dalībnieku grupa
Valsts Reģistrācijas numurs Nosaukums
Latvija 42403007080 SIA "LATBAS DET"
Piedāvājuma vērtība
2500 EUR

Paziņojuma vērtība
5500.00 EUR

Iepriekšējā procedūra, kurā atsevišķās daļās netika iesniegti piedāvājumi: "Transportlīdzekļu mazgāšanas un tīrīšanas pakalpojumu nodrošināšana", identifikācijas numurs CSDD 2023/72.