Iepriekšējais informatīvais paziņojums, ko izmanto tikai informācijai

Publicēts
17/12/2023
Nosūtīts publicēšanai ESOV
15/12/2023

Paziņojuma identifikators
4cd30bde-1a7a-47c5-98d7-461233206671
Procedūras juridiskais pamats
Publisko iepirkumu likuma virssliekšņa procedūra
Paziņojuma tips
Iepriekšējais informatīvais paziņojums, ko izmanto tikai informācijai
Veidlapas tips
Plānošana
Paziņojuma oficiālā valoda
latviešu valoda
Datums, kad tiks publicēts nākamais paziņojums
12/01/2024

Organizācijas nosaukums
Ogres novada pašvaldība
Organizācijas identifikators
90000024455
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV008
Organizācijas pilsēta
Ogre
Organizācijas pasta indekss
LV-5001
Organizācijas iela
Brīvības iela 33
Organizācijas interneta adrese
https://www.ogresnovads.lv/lv
Pircēja profila URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/441
Pircēja juridiskais tips
Pašvaldība
Iestādes darbība
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Organizācijas kontaktpunkts
Ogres novada pašvaldība, daira.silina@ogresnovads.lv, +37165068767
Iestādes loma
Pircējs

Iepirkuma nosaukums
Jaunas vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes būvniecība Ogrē, Mālkalnes prospektā 10
Iepirkuma apraksts
Jaunas vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes būvniecība Ogrē, Mālkalnes prospektā 10
Pamatveids
būvdarbi
piegādes
pakalpojumi
CPV galvenais kods
45000000-7
Vai uz iepirkumu attiecas GPA?
Uz iepirkumu attiecas Nolīgums par valsts iepirkumu

Iepirkuma daļas nosaukums
Jaunas vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes būvniecība Ogrē, Mālkalnes prospektā 10
Paredzamā vērtība
Paredzamā vērtība
Nav
Termiņu aprēķins
Datums, kad tiks publicēts nākamais paziņojums
12/01/2024
Citas prasības
Vai līdzdalība ir paredzēta aizsargātām darbnīcām un ekonomikas dalībniekiem, kuru mērķis ir personu ar invaliditāti vai nelabvēlīgā situācijā esošu personu sociālā un profesionālā integrācija
Līdzdalība ir paredzēta aizsargātām darbnīcām un ekonomikas dalībniekiem, kuru mērķis ir personu ar invaliditāti vai nelabvēlīgā situācijā esošu personu sociālā un profesionālā integrācija
Nav
Informācija par līgumu
Līguma izpildes valsts
Latvija
Līguma izpildes valsts administratīvi-teritoriāla vienība
LV006
Līguma izpildes pilsēta
Ogre, Ogres novads
Līguma izpildes iela
Mālkalnes prospekts 10
Līguma izpildes pasta indekss
LV-5001

Piekļuve dokumentiem
Pārskatīšanas iestāde
Organizācijas loma
Pārskatīšanas organizācija
Organizācijas nosaukums
Iepirkumu uzraudzības birojs
Organizācijas identifikators
90001263305
Organizācijas daļas nosaukums
Nav
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV006
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas interneta adrese
https://www.iub.gov.lv
Organizācijas iela
Smilšu iela 1
Organizācijas pilsēta
Rīga
Organizācijas pasta indekss
LV-1919
Organizācijas kontaktpunkts
Juridiskais departaments, pasts@iub.gov.lv, +37122416641