Informatīvs paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Publicēts
15/02/2024

Paziņojuma identifikators
4ce4d624-3cc8-458c-9d5e-05b3308e427f
Procedūras juridiskais pamats
Publisko iepirkumu likuma 9. panta iepirkums
Paziņojuma tips
Informatīvs paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu
Veidlapas tips
Rezultāts
Procedūras identifikators
7dc09dc1-7ea6-4029-947b-6d1b416a4ea5
Paziņojuma oficiālā valoda
latviešu valoda

Organizācijas nosaukums
Smiltenes novada pašvaldība
Organizācijas identifikators
90009067337
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV008
Organizācijas pilsēta
Smiltene
Organizācijas pasta indekss
LV-4729
Organizācijas iela
Dārza ielā 3, Smiltene, LV-4729
Organizācijas interneta adrese
http://www.smiltenesnovads.lv
Pircēja profila URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/1386
Pircēja juridiskais tips
Pašvaldība
Iestādes darbība
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Organizācijas kontaktpunkts
Smiltenes novada pašvaldības Juridiskā nodaļa, iepirkumi@smiltenesnovads.lv, +37164774845
Iestādes loma
Pircējs

Iepirkuma identifikācijas numurs
SNP/2023/42/M
Procedūras tips
Publisko iepirkumu likuma 9.panta iepirkums

Iepirkuma nosaukums
Telpu uzkopšanas pakalpojums Smiltenes novada pašvaldības iestādēs
Iepirkuma apraksts
Telpu uzkopšanas pakalpojums Smiltenes novada pašvaldības iestādēs
Pamatveids
būvdarbi
piegādes
pakalpojumi
CPV galvenais kods
90910000-9

Iepirkuma daļas nosaukums
Telpu uzkopšanas pakalpojums Smiltenes novada pašvaldības iestādēs
Vērtēšanas kritēriji
Tips Nosaukums Apraksts Algoritms Vērtība
Izmaksas Finanšu piedāvājums EUR bez PVN Atbilstoši nolikumam Precīza procentuālā attiecība 100
Informācija par līgumu
Līguma izpildes vieta
Pasūtītāja adrese
Cita vieta vai adrese
Izpildes vieta nav precīzi noteikta

Dārza ielā 3, Smiltene, LV-4729, Smiltene, LV-4729, LV008, Latvija

Papildinformāciju par līguma izpildes vietu
Atbilstoši nolikumam
ES fondi
Norādiet, vai iepirkums tiek finansēts no Eiropas Savienības fondiem
Rezultāts
Uzvarētājs tika izraudzīts
Lēmuma datums
17/01/2024
Informācija par piedāvājumiem
Nr. Veids Skaits
1 Saņemto pieteikumu skaits
2 Saņemto piedāvājumu skaits 4
3 Piedāvājumi no mikrouzņēmumiem, mazajiem vai vidējiem uzņēmumiem 4
3.1 Piedāvājumi saņemti no mikrouzņēmumiem 0
3.2 Piedāvājumi saņemti no mazajiem uzņēmumiem 2
3.3 Piedāvājumi saņemti no vidējiem uzņēmumiem 2
4 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti citās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, nevis pircēja valstī 0
5 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas 0
6 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami 0
7 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami nepamatoti zemas cenas vai izmaksu dēļ 0
8 Attiecībā uz piedāvājumiem nav pārbaudīts, vai tie ir pieņemami vai nepieņemami 0
9 Elektroniski iesniegti piedāvājumi 4
Stratēģiskais iepirkums
Norādiet, vai iepirkums atbilst kādai no šīm vērtībām
  • Neattiecas
Līgumi
Līguma nosaukums
Telpu uzkopšanas pakalpojums Smiltenes novada pašvaldības iestādēs
Līguma identifikators
Līgums Nr. SNP S PA/TU/1 24
Līguma noslēgšanas datums
02/02/2024
Saite uz līgumu, URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/113915
Uzvarētāji
Uzvarētāja veids
Uzvarētājs ir viena persona
Uzvarētājs ir ekonomikas dalībnieku grupa
Valsts Reģistrācijas numurs Nosaukums
Latvija 40003238229 SIA Impel Serviks
Piedāvājuma vērtība
24790.44 EUR

Paziņojuma vērtība
24790.44 EUR