Paziņojums par līgumu attiecībā uz sociālajiem un citiem īpašajiem pakalpojumiem

Publicēts
13/02/2024

Paziņojuma identifikators
4d8fac72-6844-468d-9983-777997066294
Procedūras juridiskais pamats
Publisko iepirkumu likuma zemsliekšņa procedūra
Paziņojuma tips
Paziņojums par līgumu attiecībā uz sociālajiem un citiem īpašajiem pakalpojumiem
Veidlapas tips
Konkurss
Procedūras identifikators
f70090a2-7587-4ec8-8087-5665667550f1
Paziņojuma oficiālā valoda
latviešu valoda

Organizācijas nosaukums
Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālā pārvalde
Organizācijas identifikators
90009117568
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV005
Organizācijas pilsēta
Daugavpils
Organizācijas pasta indekss
LV-5401
Organizācijas iela
Rīgas ielā 2
Organizācijas interneta adrese
https://www.augsdaugavasnovads.lv/
Pircēja profila URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/24072
Pircēja juridiskais tips
Pašvaldība
Iestādes darbība
Ekonomikas lietas
Organizācijas kontaktpunkts
Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālā pārvalde, iepirkumi@augsdaugavasnovads.lv, +37165422210
Iestādes loma
Pircējs

Iepirkuma identifikācijas numurs
ANPCP 2024/12
Procedūras tips
Atklāta procedūra
Informācija par iesniegšanu

Iesniegšana ir elektroniska

Iesniegšana EIS
Iesniegšana citā elektroniskā sistēmā
Procedūras iezīmes
Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 10.panta pirmajā daļā noteiktajā kārtībā (2.pielikuma pakalpojums)

Iepirkuma nosaukums
Fiziskās apsardzes pakalpojuma sniegšana Augšdaugavas novada Sociālā dienesta Krīzes centra funkciju nodrošināšanai
Iepirkuma apraksts
Fiziskās apsardzes pakalpojuma sniegšana Augšdaugavas novada Sociālā dienesta Krīzes centra funkciju nodrošināšanai
Pamatveids
būvdarbi
piegādes
pakalpojumi
CPV galvenais kods
79710000-4
Daļas
Iepirkums ir sadalīts daļās

Iepirkuma daļas nosaukums
Fiziskās apsardzes pakalpojuma sniegšana Augšdaugavas novada Sociālā dienesta Krīzes centra funkciju nodrošināšanai
Paņēmieni
Vispārīgās vienošanās veids
Vispārīgā vienošanās netiek slēgta
Vispārīgā vienošanās bez konkursa atsākšanas
Vispārīgā vienošanās ar konkursa atsākšanu
Vispārīgā vienošanās ar daļēju konkursa atsākšanu
Paredzamā vērtība
Paredzamā vērtība
Nav
Termiņu aprēķins
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš
23/02/2024 11:00
Piedāvājumu atvēršanas laiks
23/02/2024 11:00
Pārskatīšanas termiņa apraksts
Iesniegums iesniedzams Iepirkumu uzraudzības birojam, līdz 21/02/2024
Atlases prasības
Tips Apraksts
Piemērotība profesionālās darbības veikšanai Saskaņā ar iepirkuma dokumentiem
Tehniskās un profesionālās spējas Saskaņā ar iepirkuma dokumentiem
Citas prasības
Vai līdzdalība ir paredzēta aizsargātām darbnīcām un ekonomikas dalībniekiem, kuru mērķis ir personu ar invaliditāti vai nelabvēlīgā situācijā esošu personu sociālā un profesionālā integrācija
Līdzdalība ir paredzēta aizsargātām darbnīcām un ekonomikas dalībniekiem, kuru mērķis ir personu ar invaliditāti vai nelabvēlīgā situācijā esošu personu sociālā un profesionālā integrācija
Nav
Vai nepieciešama drošības pielaide?
Vērtēšanas kritēriji
Tips Nosaukums Apraksts Algoritms Vērtība
Cena Zemākā cena Zemākā cena Fiksēts skaitlis (kopā) 100
Informācija par līgumu
Līguma izpildes valsts
Latvija
Līguma izpildes valsts administratīvi-teritoriāla vienība
LV005
Papildinformāciju par līguma izpildes vietu
Lielā iela 43, Kalupe, Kalupes pagasts, Augšdaugavas novads
Līguma darbības termiņš
Periods
Ilgums mēnešos
Līguma darbības termiņa ilgums
12 mēneši
ES fondi
Norādiet, vai iepirkums tiek finansēts no Eiropas Savienības fondiem

Rezervēta izpilde
Vai līguma izpilde jāveic saskaņā ar aizsargātas nodarbinātības programmām?
Pretendenta juridiskā forma
Vai Pretendentam, kam ir piešķirtas līgumslēgšanas tiesības, ir vajadzīga noteikta juridiskā forma?

Pretendentam pēc savas izvēles jāizveido personālsabiedrība vai jāslēdz sabiedrības līgums

Izpildes noteikumi
Līguma noteikumi
Saskaņā ar iepirkuma tehnisko specifikāciju un iepirkuma līguma projektu
Vai elektroniskie rēķini tiks pieņemti vai ir obligāti?
Prasīts
Atļauts
Nav atļauts
Vai tiks izmantoti elektroniski maksājumi?

Piekļuve dokumentiem
Vai kādiem iepirkuma dokumentiem ir ierobežota piekļuve?
Adrese, kurā iesniedzami piedāvājumi
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/117142
Iesniegšanas valoda
latviešu valoda
Pārskatīšanas iestāde
Organizācijas loma
Pārskatīšanas organizācija
Organizācijas nosaukums
Iepirkumu uzraudzības birojs
Organizācijas identifikators
90001263305
Organizācijas daļas nosaukums
Nav
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV006
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas interneta adrese
https://www.iub.gov.lv
Organizācijas iela
Smilšu iela 1
Organizācijas pilsēta
Rīga
Organizācijas pasta indekss
LV-1919
Organizācijas kontaktpunkts
Juridiskais departaments, pasts@iub.gov.lv, +37122416641