Iepriekšējs informatīvais paziņojums, ko izmanto tikai informācijai

Publicēts
14/02/2024
Nosūtīts publicēšanai ESOV
13/02/2024

Paziņojuma identifikators
4eb7a4b3-7c56-4002-805c-94d2fa7f5b07
Procedūras juridiskais pamats
Publisko iepirkumu likuma virssliekšņa procedūra
Paziņojuma tips
Iepriekšējs informatīvais paziņojums, ko izmanto tikai informācijai
Veidlapas tips
Plānošana
Paziņojuma oficiālā valoda
latviešu valoda
Datums, kad tiks publicēts nākamais paziņojums
16/02/2024

Organizācijas nosaukums
SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”
Organizācijas identifikators
43603011548
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV009
Organizācijas pilsēta
Jelgava
Organizācijas pasta indekss
LV-3007
Organizācijas iela
Pulkveža Brieža iela 26
Organizācijas interneta adrese
https://www.nip.lv/?id=23
Pircēja profila URL
http://www.nip.lv/index.php?id=47
Pircēja juridiskais tips
Kapitālsabiedrība (pašvaldības un kontrolētās)
Iestādes darbība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Organizācijas kontaktpunkts
SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”, 43603011548, iepirkumi@jnip.lv, +37163020605
Iestādes loma
Pircējs

Iepirkuma nosaukums
Telpu un teritorijas uzkopšanas pakalpojumi
Iepirkuma apraksts
Telpu un teritorijas uzkopšanas pakalpojumi
Pamatveids
būvdarbi
piegādes
pakalpojumi
CPV galvenais kods
90910000-9
Vai uz iepirkumu attiecas GPA?
Uz iepirkumu attiecas Nolīgums par valsts iepirkumu

Iepirkuma daļas nosaukums
Telpu un teritorijas uzkopšanas pakalpojumi
Paredzamā vērtība
Paredzamā vērtība
Nav
Termiņu aprēķins
Datums, kad tiks publicēts nākamais paziņojums
16/02/2024
Citas prasības
Vai līdzdalība ir paredzēta aizsargātām darbnīcām un ekonomikas dalībniekiem, kuru mērķis ir personu ar invaliditāti vai nelabvēlīgā situācijā esošu personu sociālā un profesionālā integrācija
Līdzdalība ir paredzēta aizsargātām darbnīcām un ekonomikas dalībniekiem, kuru mērķis ir personu ar invaliditāti vai nelabvēlīgā situācijā esošu personu sociālā un profesionālā integrācija
Nav
Informācija par līgumu
Līguma izpildes vieta
Pasūtītāja adrese
Cita vieta vai adrese
Izpildes vieta nav precīzi noteikta

Pulkveža Brieža iela 26, Jelgava, LV-3007, LV009, Latvija

Papildinformāciju par līguma izpildes vietu
Izpildes vieta: Jelgavas valstspilsēta

Piekļuve dokumentiem
Pārskatīšanas iestāde
Organizācijas loma
Pārskatīšanas organizācija
Organizācijas nosaukums
Iepirkumu uzraudzības birojs
Organizācijas identifikators
90001263305
Organizācijas daļas nosaukums
Nav
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV006
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas interneta adrese
https://www.iub.gov.lv
Organizācijas iela
Smilšu iela 1
Organizācijas pilsēta
Rīga
Organizācijas pasta indekss
LV-1919
Organizācijas kontaktpunkts
Juridiskais departaments, pasts@iub.gov.lv, +37122416641