Iepriekšējais informatīvais paziņojums, ko izmanto tikai informācijai

Publicēts
16/05/2024
Nosūtīts publicēšanai ESOV
14/05/2024

Paziņojuma identifikators
50807a7a-6bcf-41d9-9759-1352700c1df6
Procedūras juridiskais pamats
Publisko iepirkumu likuma virssliekšņa procedūra
Paziņojuma tips
Iepriekšējais informatīvais paziņojums, ko izmanto tikai informācijai
Veidlapas tips
Plānošana
Paziņojuma oficiālā valoda
latviešu valoda
Datums, kad tiks publicēts nākamais paziņojums
17/05/2024

Organizācijas nosaukums
RB Rail AS
Organizācijas identifikators
40103845025
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV00
Organizācijas pilsēta
Rīga
Organizācijas pasta indekss
LV-1050
Organizācijas iela
Satekles iela 2B
Organizācijas interneta adrese
http://railbaltica.org/
Pircēja profila URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/3001
Pircēja juridiskais tips
Kapitālsabiedrība (valsts un kontrolētās)
Iestādes darbība
Ekonomikas lietas
Organizācijas kontaktpunkts
RB Rail, info@railbaltica.org, +371 66967 171
Iestādes loma
Pircējs

Iepirkuma nosaukums
Personāla atlases pakalpojumi – Baltijas valstīs (Latvijā, Lietuvā, Igaunijā)/Recruitment services – in the Baltic States (Latvia, Lithuania, Estonia)
Iepirkuma apraksts
Personāla atlases pakalpojumi – Baltijas valstīs (Latvijā, Lietuvā, Igaunijā)/Recruitment services – in the Baltic States (Latvia, Lithuania, Estonia)
Pamatveids
būvdarbi
piegādes
pakalpojumi
CPV galvenais kods
79600000-0
Vai uz iepirkumu attiecas GPA?
Uz iepirkumu attiecas Nolīgums par valsts iepirkumu

Iepirkuma daļas nosaukums
Personāla atlases pakalpojumi – Baltijas valstīs (Latvijā, Lietuvā, Igaunijā)/Recruitment services – in the Baltic States (Latvia, Lithuania, Estonia)
Paredzamā vērtība
Paredzamā vērtība
154440 EUR
Termiņu aprēķins
Datums, kad tiks publicēts nākamais paziņojums
17/05/2024
Citas prasības
Vai līdzdalība ir paredzēta aizsargātām darbnīcām un ekonomikas dalībniekiem, kuru mērķis ir personu ar invaliditāti vai nelabvēlīgā situācijā esošu personu sociālā un profesionālā integrācija
Līdzdalība ir paredzēta aizsargātām darbnīcām un ekonomikas dalībniekiem, kuru mērķis ir personu ar invaliditāti vai nelabvēlīgā situācijā esošu personu sociālā un profesionālā integrācija
Nav
Informācija par līgumu
Līguma izpildes vieta
Pasūtītāja adrese
Cita vieta vai adrese
Izpildes vieta nav precīzi noteikta

Satekles iela 2B, Rīga, LV-1050, LV00, Latvija

Papildinformāciju par līguma izpildes vietu
Pakalpojumi notiks Latvijā (Rīgā), Lietuvā (Viļņā), Igaunijā (Tallinā) (pēc pieprasījuma)./ The delivery of the Services will take place in Latvia (Riga), Lithuania (Vilnius), Estonia (Tallinn) (on demand basis).

Piekļuve dokumentiem
Cita informācija
Atklātā konkursa iepirkuma priekšmets tiks līdzfinansēts, izmantojot Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu (EISI)./ The procurement subject matter of the Open competition will be co-financed using Connecting Europe Facility (CEF).
Pārskatīšanas iestāde
Organizācijas loma
Pārskatīšanas organizācija
Organizācijas nosaukums
Iepirkumu uzraudzības birojs
Organizācijas identifikators
90001263305
Organizācijas daļas nosaukums
Nav
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV006
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas interneta adrese
https://www.iub.gov.lv
Organizācijas iela
Smilšu iela 1
Organizācijas pilsēta
Rīga
Organizācijas pasta indekss
LV-1919
Organizācijas kontaktpunkts
Juridiskais departaments, pasts@iub.gov.lv, +37122416641