Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Publicēts
26/02/2024

Paziņojuma identifikators
513dfb3e-161d-4e3b-bf6f-9d6b2c67042c
Procedūras juridiskais pamats
Publisko iepirkumu likuma zemsliekšņa procedūra
Paziņojuma tips
Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu
Veidlapas tips
Rezultāts
Procedūras identifikators
ba459e34-e6fa-46ea-841f-25d4c57ede81
Paziņojuma oficiālā valoda
latviešu valoda

Organizācijas nosaukums
VSIA Latvijas Valsts ceļi
Organizācijas identifikators
40003344207
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV00
Organizācijas pilsēta
Rīga
Organizācijas pasta indekss
LV-1050
Organizācijas iela
Gogoļa 3, Rīga, LV - 1050
Organizācijas interneta adrese
https://lvceli.lv
Pircēja profila URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/557
Pircēja juridiskais tips
Kapitālsabiedrība (valsts un kontrolētās)
Iestādes darbība
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Organizācijas kontaktpunkts
Iepirkumu daļas projektu vadītāja Laura Vasaraudze, laura.vasaraudze@lvceli.lv, +37167028134
Iestādes loma
Pircējs

Iepirkuma identifikācijas numurs
LVC 2023/129/AC
Dinamiskā iepirkumu sistēma
Nav
Dinamiskā iepirkumu sistēma, ko var izmantot tikai šajā paziņojumā uzskaitītie pircēji
Dinamiskā iepirkumu sistēma, ko var izmantot arī šajā paziņojumā neuzskaitītie pircēji
Procedūras tips
Atklāts konkurss

Iepirkuma nosaukums
Tiltu būvdarbi (Sesavas tilts a/c V1071 Mežciems–Staļģene–Stūrīši 3.92 km, ceļa pārvads a/c V1206 Durbe–Tadaiķi–Bunkas–Priekule 4.23 km un Zaņas tilts a/c P107 Skrunda-Ezere 21.43 km) (3 līgumi)
Iepirkuma apraksts
Tiltu būvdarbi (Sesavas tilts a/c V1071 Mežciems–Staļģene–Stūrīši 3.92 km, ceļa pārvads a/c V1206 Durbe–Tadaiķi–Bunkas–Priekule 4.23 km un Zaņas tilts a/c P107 Skrunda-Ezere 21.43 km) (3 līgumi)
Pamatveids
būvdarbi
piegādes
pakalpojumi
CPV galvenais kods
45221100-3
Vai uz iepirkumu attiecas GPA?
Uz iepirkumu attiecas Nolīgums par valsts iepirkumu

Iepirkuma daļas nosaukums
Sesavas tilta pārbūve valsts vietējā autoceļa V1071 Mežciems – Staļģene – Stūrīši 3.92 km
Paņēmieni
Vai paredzēts izmantot elektronisko izsoli?
Iespējas un atkārtojumi
Vai paredzētas iespējas?
Vērtēšanas kritēriji
Tips Nosaukums Apraksts Algoritms Vērtība
Cena Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums Līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas Pretendentam, kurš iesniedzis piedāvājumu ar zemāko piedāvāto līgumcenu. Fiksēts skaitlis (kopā) 100
Informācija par līgumu
Līguma izpildes valsts
Latvija
Līguma izpildes valsts administratīvi-teritoriāla vienība
LV009
ES fondi
Norādiet, vai iepirkums tiek finansēts no Eiropas Savienības fondiem
Rezultāts
Uzvarētājs tika izraudzīts
Lēmuma datums
06/02/2024
Informācija par piedāvājumiem
Nr. Veids Skaits
1 Saņemto pieteikumu skaits
2 Saņemto piedāvājumu skaits 5
3 Piedāvājumi no mikrouzņēmumiem, mazajiem vai vidējiem uzņēmumiem 2
3.1 Piedāvājumi saņemti no mikrouzņēmumiem 0
3.2 Piedāvājumi saņemti no mazajiem uzņēmumiem 1
3.3 Piedāvājumi saņemti no vidējiem uzņēmumiem 1
4 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti citās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, nevis pircēja valstī 1
5 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas 0
6 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami 0
7 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami nepamatoti zemas cenas vai izmaksu dēļ 0
8 Attiecībā uz piedāvājumiem nav pārbaudīts, vai tie ir pieņemami vai nepieņemami 0
9 Elektroniski iesniegti piedāvājumi 5
Darbības termiņš
12/10/2024
Piedāvājuma vērtība - viszemākā
444089.09 EUR
Piedāvājuma vērtība - visaugstākā
518135.05 EUR
Stratēģiskais iepirkums
Norādiet, vai iepirkums atbilst kādai no šīm vērtībām
  • Neattiecas
Līgumi
Vispārīgā vienošanās
Vispārīgā vienošanās netiek slēgta
Vispārīgā vienošanās bez konkursa atsākšanas
Vispārīgā vienošanās ar konkursa atsākšanu
Vispārīgā vienošanās ar daļēju konkursa atsākšanu
Līguma nosaukums
Sesavas tilta pārbūve valsts vietējā autoceļa V1071 Mežciems - Staļģene - Stūrīši 3.92 km
Līguma identifikators
LVC2024/3.2/AC/64
Līguma noslēgšanas datums
26/02/2024
Beigu datums
12/10/2024
Saite uz līgumu, URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/113398
Uzvarētāji
Uzvarētāja veids
Uzvarētājs ir viena persona
Uzvarētājs ir ekonomikas dalībnieku grupa
Valsts Reģistrācijas numurs Nosaukums
Latvija 40003033272 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RĪGAS TILTI"
Apakšuzņēmēju piesaiste
Vai ir zināma apakšuzņēmēja līguma vērtība vai procentuālā daļa?
Ir zināma apakšuzņēmēja līguma vērtība
Ir zināma apakšuzņēmēja līguma procentuālā daļa
Nav zināms
Norādiet apakšuzņēmēja līguma summu
57581.28 EUR
Aprakstiet apakšuzņēmējiem nododamo daļu
Asfaltbetona segas demontāža, salizturīgās kārtas izbūve, nomaļu uzpildīšana, nesaistītu minerālmateriālu maisījums, karstā asfalta saistes kārtas AC 16 base/bin būvniecība 5 cm biezumā, karstā asfalta dilumkārtas AC 11 surf būvniecība 4 cm biezumā.
Norādiet piedāvājuma vērtību, ieskaitot iespējas un atkārtojumus
444089.09 EUR
Iepirkuma daļas nosaukums
Ceļa pārvada pārbūve valsts vietējā autoceļa V1206 Durbe – Tadaiķi – Bunkas – Priekule 4.23 km
Paņēmieni
Vai paredzēts izmantot elektronisko izsoli?
Iespējas un atkārtojumi
Vai paredzētas iespējas?
Vērtēšanas kritēriji
Tips Nosaukums Apraksts Algoritms Vērtība
Cena Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums Līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas Pretendentam, kurš iesniedzis piedāvājumu ar zemāko piedāvāto līgumcenu. Fiksēts skaitlis (kopā) 100
Informācija par līgumu
Līguma izpildes valsts
Latvija
Līguma izpildes valsts administratīvi-teritoriāla vienība
LV003
ES fondi
Norādiet, vai iepirkums tiek finansēts no Eiropas Savienības fondiem
Rezultāts
Uzvarētājs tika izraudzīts
Lēmuma datums
06/02/2024
Informācija par piedāvājumiem
Nr. Veids Skaits
1 Saņemto pieteikumu skaits
2 Saņemto piedāvājumu skaits 3
3 Piedāvājumi no mikrouzņēmumiem, mazajiem vai vidējiem uzņēmumiem 2
3.1 Piedāvājumi saņemti no mikrouzņēmumiem 0
3.2 Piedāvājumi saņemti no mazajiem uzņēmumiem 1
3.3 Piedāvājumi saņemti no vidējiem uzņēmumiem 1
4 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti citās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, nevis pircēja valstī 1
5 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas 0
6 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami 0
7 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami nepamatoti zemas cenas vai izmaksu dēļ 0
8 Attiecībā uz piedāvājumiem nav pārbaudīts, vai tie ir pieņemami vai nepieņemami 0
9 Elektroniski iesniegti piedāvājumi 3
Darbības termiņš
01/11/2024
Piedāvājuma vērtība - viszemākā
474298.4 EUR
Piedāvājuma vērtība - visaugstākā
559918.1 EUR
Stratēģiskais iepirkums
Norādiet, vai iepirkums atbilst kādai no šīm vērtībām
  • Neattiecas
Līgumi
Vispārīgā vienošanās
Vispārīgā vienošanās netiek slēgta
Vispārīgā vienošanās bez konkursa atsākšanas
Vispārīgā vienošanās ar konkursa atsākšanu
Vispārīgā vienošanās ar daļēju konkursa atsākšanu
Līguma nosaukums
Ceļa pārvada pārbūve valsts vietējā autoceļa V1206 Durbe - Tadaiķi - Bunkas - Priekule 4.23 km
Līguma identifikators
LVC2024/3.2/AC/65
Līguma noslēgšanas datums
26/02/2024
Beigu datums
01/11/2024
Saite uz līgumu, URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/113398
Uzvarētāji
Uzvarētāja veids
Uzvarētājs ir viena persona
Uzvarētājs ir ekonomikas dalībnieku grupa
Valsts Reģistrācijas numurs Nosaukums
Latvija 40003033272 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RĪGAS TILTI"
Apakšuzņēmēju piesaiste
Vai ir zināma apakšuzņēmēja līguma vērtība vai procentuālā daļa?
Ir zināma apakšuzņēmēja līguma vērtība
Ir zināma apakšuzņēmēja līguma procentuālā daļa
Nav zināms
Norādiet apakšuzņēmēja līguma summu
48845.24 EUR
Aprakstiet apakšuzņēmējiem nododamo daļu
Zemes darbi, pārvada brauktuves konstrukcijas, aprīkojums.
Norādiet piedāvājuma vērtību, ieskaitot iespējas un atkārtojumus
474298.4 EUR

Paziņojuma vērtība
918387.49 EUR

Pārskatīšanas termiņa apraksts

Iesniegumu Iepirkumu uzraudzības birojam var iesniegt līdz iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās noslēgšanas dienai šādos termiņos:

  1. 10 dienu laikā pēc dienas, kad Publisko iepirkumu likuma 37. pantā minētā informācija nosūtīta attiecīgajai personai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu, vai pa faksu vai nodota personiski;
  2. 15 dienu laikā pēc dienas, kad Publisko iepirkumu likuma 37. pantā minētā informācija nosūtīta attiecīgajai personai pa pastu
Pārskatīšanas iestāde
Organizācijas loma
Pārskatīšanas organizācija
Organizācijas nosaukums
Iepirkumu uzraudzības birojs
Organizācijas identifikators
90001263305
Organizācijas daļas nosaukums
Nav
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV006
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas interneta adrese
https://www.iub.gov.lv
Organizācijas iela
Smilšu iela 1
Organizācijas pilsēta
Rīga
Organizācijas pasta indekss
LV-1919
Organizācijas kontaktpunkts
Juridiskais departaments, pasts@iub.gov.lv, +37122416641

Paziņojumā norādītais 1.līguma darbības beigu termiņš (12.10.2024.) ir aprēķināts saskaņā ar noslēgtā līguma 1.pielikumā “Līguma dati” norādīto darba uzsākšanas laiku – ne vēlāk kā 15.04.2024. un darba izpildes termiņu – 180 dienas. Paziņojumā norādītais 2.līguma darbības beigu termiņš (01.11.2024.) ir aprēķināts saskaņā ar noslēgtā līguma 1.pielikumā “Līguma dati” norādīto darba uzsākšanas laiku – ne vēlāk kā 15.04.2024. un darba izpildes termiņu – 200 dienas.