Informatīvs paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Publicēts
01/02/2024

Paziņojuma identifikators
54f11c18-4def-4eb3-8e5e-464586c16f56
Procedūras juridiskais pamats
Publisko iepirkumu likuma 9. panta iepirkums
Paziņojuma tips
Informatīvs paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu
Veidlapas tips
Rezultāts
Procedūras identifikators
41506b5c-fe0d-452c-ba48-67b8bafd4376
Paziņojuma oficiālā valoda
latviešu valoda

Organizācijas nosaukums
Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde “Ventspils Komunālā pārvalde”
Organizācijas identifikators
90000088935
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV003
Organizācijas pilsēta
Ventspils
Organizācijas pasta indekss
LV-3601
Organizācijas iela
Užavas iela 8
Organizācijas interneta adrese
https://www.ventspils.lv/pilsetas-parvalde/pasvaldibas-parvaldes-struktura/pasvaldibas-iestade-ventspils-komunala-parvalde/
Pircēja profila URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/17556
Pircēja juridiskais tips
Pašvaldības iestāde
Iestādes darbība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Organizācijas kontaktpunkts
Užavas iela 8, Ventspils, kom.parvalde@ventspils.lv, +37163624269
Iestādes loma
Pircējs

Iepirkuma identifikācijas numurs
VKP 2023/090A
Procedūras tips
Publisko iepirkumu likuma 9.panta iepirkums

Iepirkuma nosaukums
Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība “Lietus kanalizācijas kolektoru renovācija Inženieru ielā no Katoļu ielas līdz Kuldīgas ielai, un Jūras ielā no Ganību ielas līdz Brīvības ielai, Ventspilī"
Iepirkuma apraksts
Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība “Lietus kanalizācijas kolektoru renovācija Inženieru ielā no Katoļu ielas līdz Kuldīgas ielai, un Jūras ielā no Ganību ielas līdz Brīvības ielai, Ventspilī"
Pamatveids
būvdarbi
piegādes
pakalpojumi
CPV galvenais kods
71000000-8
CPV papildkods
71248000-8

Iepirkuma daļas nosaukums
Lietus kanalizācijas kolektoru atjaunošana ar oderēšanas metodi Inženieru ielā posmā no Katoļu ielas līdz Kuldīgas ielai, Ventspilī
Vērtēšanas kritēriji
Tips Nosaukums Apraksts Algoritms Vērtība
Cena Līgumcena Piedāvātā līgumcena par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzības darbu izpildi Precīzs punktu skaits 90
Kvalitāte Speciālista pieredze Pretendenta piedāvātā ceļu projektētāja pieredze Precīzs punktu skaits 10
Informācija par līgumu
Līguma izpildes vieta
Pasūtītāja adrese
Cita vieta vai adrese
Izpildes vieta nav precīzi noteikta

Užavas iela 8, Ventspils, LV-3601, LV003, Latvija

Papildinformāciju par līguma izpildes vietu
Ventspils
ES fondi
Norādiet, vai iepirkums tiek finansēts no Eiropas Savienības fondiem
ES fonda identifikators
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF_2021)
ES fonda nosaukums
Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021. – 2027. gadam specifiskā atbalsta mērķa 2.1.3. "Veicināt pielāgošanos klimata pārmaiņām, risku novēršanu un noturību pret katastrofām" 2.1.3.2.pasākuma "Nacionālas nozīmes plūdu un krasta erozijas pasākumi" pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas (Ministru kabineta 27.06.2023. noteikumu ) ietvaros.
Rezultāts
Uzvarētājs tika izraudzīts
Lēmuma datums
29/01/2024
Informācija par piedāvājumiem
Nr. Veids Skaits
1 Saņemto pieteikumu skaits
2 Saņemto piedāvājumu skaits 3
3 Piedāvājumi no mikrouzņēmumiem, mazajiem vai vidējiem uzņēmumiem 3
3.1 Piedāvājumi saņemti no mikrouzņēmumiem 2
3.2 Piedāvājumi saņemti no mazajiem uzņēmumiem 0
3.3 Piedāvājumi saņemti no vidējiem uzņēmumiem 1
4 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti citās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, nevis pircēja valstī 0
5 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas 0
6 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami 2
7 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami nepamatoti zemas cenas vai izmaksu dēļ 0
8 Attiecībā uz piedāvājumiem nav pārbaudīts, vai tie ir pieņemami vai nepieņemami 0
9 Elektroniski iesniegti piedāvājumi 3
Stratēģiskais iepirkums
Norādiet, vai iepirkums atbilst kādai no šīm vērtībām
  • Neattiecas
Līgumi
Līguma nosaukums
Lietus kanalizācijas kolektoru atjaunošana ar oderēšanas metodi Inženieru ielā posmā no Katoļu ielas līdz Kuldīgas ielai, Ventspilī”
Līguma identifikators
VKP 2024/43P
Līguma noslēgšanas datums
01/02/2024
Saite uz līgumu, URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/114294
Uzvarētāji
Uzvarētāja veids
Uzvarētājs ir viena persona
Uzvarētājs ir ekonomikas dalībnieku grupa
Valsts Reģistrācijas numurs Nosaukums
Latvija 40003236001 SIA "Firma L4"
Piedāvājuma vērtība
17500 EUR
Iepirkuma daļas nosaukums
Lietus kanalizācijas kolektoru atjaunošana ar oderēšanas metodi Jūras ielas posmā no Ganību ielas līdz Brīvības ielai, Ventspilī
Vērtēšanas kritēriji
Tips Nosaukums Apraksts Algoritms Vērtība
Cena Līgumcena Piedāvātā līgumcena par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzības darbu izpildi Precīzs punktu skaits 90
Kvalitāte Speciālista pieredze Pretendenta piedāvātā ceļu projektētāja pieredze Precīzs punktu skaits 10
Informācija par līgumu
Līguma izpildes vieta
Pasūtītāja adrese
Cita vieta vai adrese
Izpildes vieta nav precīzi noteikta

Užavas iela 8, Ventspils, LV-3601, LV003, Latvija

Papildinformāciju par līguma izpildes vietu
Ventspils
ES fondi
Norādiet, vai iepirkums tiek finansēts no Eiropas Savienības fondiem
ES fonda identifikators
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF_2021)
ES fonda nosaukums
Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021. – 2027. gadam specifiskā atbalsta mērķa 2.1.3. "Veicināt pielāgošanos klimata pārmaiņām, risku novēršanu un noturību pret katastrofām" 2.1.3.2.pasākuma "Nacionālas nozīmes plūdu un krasta erozijas pasākumi" pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas (Ministru kabineta 27.06.2023. noteikumu ) ietvaros.
Rezultāts
Uzvarētājs tika izraudzīts
Lēmuma datums
29/01/2024
Informācija par piedāvājumiem
Nr. Veids Skaits
1 Saņemto pieteikumu skaits
2 Saņemto piedāvājumu skaits 3
3 Piedāvājumi no mikrouzņēmumiem, mazajiem vai vidējiem uzņēmumiem 3
3.1 Piedāvājumi saņemti no mikrouzņēmumiem 2
3.2 Piedāvājumi saņemti no mazajiem uzņēmumiem 0
3.3 Piedāvājumi saņemti no vidējiem uzņēmumiem 1
4 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti citās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, nevis pircēja valstī 0
5 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas 0
6 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami 2
7 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami nepamatoti zemas cenas vai izmaksu dēļ 0
8 Attiecībā uz piedāvājumiem nav pārbaudīts, vai tie ir pieņemami vai nepieņemami 0
9 Elektroniski iesniegti piedāvājumi 3
Stratēģiskais iepirkums
Norādiet, vai iepirkums atbilst kādai no šīm vērtībām
  • Neattiecas
Līgumi
Līguma nosaukums
Lietus kanalizācijas kolektoru atjaunošana ar oderēšanas metodi Jūras ielas posmā no Ganību ielas līdz Brīvības ielai, Ventspilī.
Līguma identifikators
VKP 2024/44P
Līguma noslēgšanas datums
01/02/2024
Saite uz līgumu, URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/114294
Uzvarētāji
Uzvarētāja veids
Uzvarētājs ir viena persona
Uzvarētājs ir ekonomikas dalībnieku grupa
Valsts Reģistrācijas numurs Nosaukums
Latvija 40003236001 SIA "Firma L4"
Piedāvājuma vērtība
15000 EUR

Paziņojuma vērtība
32500.00 EUR