Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu - sabiedriskie pakalpojumi

Publicēts
05/03/2024
Nosūtīts publicēšanai ESOV
04/03/2024

Paziņojuma identifikators
55155e8f-68cc-4a85-8094-05327d89c527
Procedūras juridiskais pamats
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma virssliekšņa procedūra
Paziņojuma tips
Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu - sabiedriskie pakalpojumi
Veidlapas tips
Rezultāts
Procedūras identifikators
3628132e-824f-4a5c-b34b-4f57e6fe1aaf
Paziņojuma oficiālā valoda
latviešu valoda

Iepriekšējā plānošana
18/10/2023
Nokomplektētas 20 kV konteinera tipa ēkas piegāde a/st. Nr.23 "Ērgļi" un a/st. Nr.69 "Nīca" 20kV sadales pārbūvei
Plānošana
20/10/2023
Nokomplektētas 20 kV konteinera tipa ēkas piegāde a/st. Nr.23 "Ērgļi" un a/st. Nr.69 "Nīca" 20kV sadales pārbūvei
Plānošana

Organizācijas nosaukums
AS "Sadales tīkls"
Organizācijas identifikators
40003857687
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV00
Organizācijas pilsēta
Rīga
Organizācijas pasta indekss
LV-1160
Organizācijas iela
Šmerļa iela 1
Organizācijas interneta adrese
https://sadalestikls.lv/
Pircēja profila URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/3277
Pircēja juridiskais tips
Kapitālsabiedrība (valsts un kontrolētās)
Līgumslēdzēja darbība
Ar elektroenerģiju saistīta darbība
Organizācijas kontaktpunkts
Edgars Miezītis, Edgars.Miezitis@latvenergo.lv, +37167728064
Iestādes loma
Pircējs

Iepirkuma identifikācijas numurs
ST 2023/32_
Dinamiskā iepirkumu sistēma
Nav
Dinamiskā iepirkumu sistēma, ko var izmantot tikai šajā paziņojumā uzskaitītie pircēji
Dinamiskā iepirkumu sistēma, ko var izmantot arī šajā paziņojumā neuzskaitītie pircēji
Procedūras tips
Atklāts konkurss
Iepriekšējā plānošana
18/10/2023
Nokomplektētas 20 kV konteinera tipa ēkas piegāde a/st. Nr.23 "Ērgļi" un a/st. Nr.69 "Nīca" 20kV sadales pārbūvei
Plānošana
20/10/2023
Nokomplektētas 20 kV konteinera tipa ēkas piegāde a/st. Nr.23 "Ērgļi" un a/st. Nr.69 "Nīca" 20kV sadales pārbūvei
Plānošana

Iepirkuma nosaukums
Nokomplektētas 20 kV konteinera tipa ēkas piegāde a/st. Nr.23 "Ērgļi" un a/st. Nr.69 "Nīca" 20kV sadales pārbūvei/ Delivery of completed 20 kV container-type building a/st. "Ergli" and 69 "Nica
Iepirkuma apraksts
Nokomplektētas 20 kV konteinera tipa ēkas piegāde a/st. Nr.23 "Ērgļi" un a/st. Nr.69 "Nīca" 20kV sadales pārbūvei/ Delivery of completed 20 kV container-type building a/st. "Ergli" and 69 "Nica
Pamatveids
būvdarbi
piegādes
pakalpojumi
CPV galvenais kods
44211100-3
Vai uz iepirkumu attiecas GPA?
Uz iepirkumu attiecas Nolīgums par valsts iepirkumu

Iepirkuma daļas nosaukums
Nokomplektētas 20 kV konteinera tipa ēkas piegāde a/st. Nr.23 "Ērgļi" 20kV sadales pārbūvei
Paņēmieni
Vai paredzēts izmantot elektronisko izsoli?
Iespējas un atkārtojumi
Vai paredzētas iespējas?
Vērtēšanas kritēriji
Tips Nosaukums Apraksts Algoritms Vērtība
Cena Cena Cena Fiksēts skaitlis (kopā) 100
Informācija par līgumu
Līguma izpildes valsts
Latvija
Līguma izpildes valsts administratīvi-teritoriāla vienība
LV008
Līguma izpildes pilsēta
Ērgļi
ES fondi
Norādiet, vai iepirkums tiek finansēts no Eiropas Savienības fondiem
Rezultāts
Uzvarētājs tika izraudzīts
Lēmuma datums
14/02/2024
Informācija par piedāvājumiem
Nr. Veids Skaits
1 Saņemto pieteikumu skaits
2 Saņemto piedāvājumu skaits 1
3 Piedāvājumi no mikrouzņēmumiem, mazajiem vai vidējiem uzņēmumiem 1
3.1 Piedāvājumi saņemti no mikrouzņēmumiem 0
3.2 Piedāvājumi saņemti no mazajiem uzņēmumiem 0
3.3 Piedāvājumi saņemti no vidējiem uzņēmumiem 1
4 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti citās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, nevis pircēja valstī 0
5 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas 0
6 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami 0
7 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami nepamatoti zemas cenas vai izmaksu dēļ 0
8 Attiecībā uz piedāvājumiem nav pārbaudīts, vai tie ir pieņemami vai nepieņemami 0
9 Elektroniski iesniegti piedāvājumi 1
Darbības termiņš
30/11/2024
Piedāvājuma vērtība - viszemākā
130985.29 EUR
Piedāvājuma vērtība - visaugstākā
130985.29 EUR
Stratēģiskais iepirkums
Norādiet, vai iepirkums atbilst kādai no šīm vērtībām
  • Neattiecas
Līgumi
Vispārīgā vienošanās
Vispārīgā vienošanās netiek slēgta
Vispārīgā vienošanās bez konkursa atsākšanas
Vispārīgā vienošanās ar konkursa atsākšanu
Vispārīgā vienošanās ar daļēju konkursa atsākšanu
Līguma nosaukums
1. iepirkuma daļa - Nokomplektētas 20 kV konteinera tipa ēkas piegāde a/st. Nr.23 "Ērgļi" 20kV sadales pārbūvei
Līguma identifikators
Nr. 300000/24-91
Līguma noslēgšanas datums
29/02/2024
Beigu datums
30/11/2024
Saite uz līgumu, URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/110451
Uzvarētāji
Uzvarētāja veids
Uzvarētājs ir viena persona
Uzvarētājs ir ekonomikas dalībnieku grupa
Valsts Reģistrācijas numurs Nosaukums
Latvija 40003012798 Akciju sabiedrība ENERGOFIRMA "JAUDA"
Apakšuzņēmēju piesaiste
Norādiet piedāvājuma vērtību, ieskaitot iespējas un atkārtojumus
130985.29 EUR
Iepirkuma daļas nosaukums
Nokomplektētas 20 kV konteinera tipa ēkas piegāde a/st. Nr.69 "Nīca" 20kV sadales pārbūvei
Paņēmieni
Vai paredzēts izmantot elektronisko izsoli?
Iespējas un atkārtojumi
Vai paredzētas iespējas?
Vērtēšanas kritēriji
Tips Nosaukums Apraksts Algoritms Vērtība
Cena Cena Cena Fiksēts skaitlis (kopā) 100
Informācija par līgumu
Līguma izpildes valsts
Latvija
Līguma izpildes valsts administratīvi-teritoriāla vienība
LV003
Līguma izpildes pilsēta
Nīca
ES fondi
Norādiet, vai iepirkums tiek finansēts no Eiropas Savienības fondiem
Rezultāts
Uzvarētājs tika izraudzīts
Lēmuma datums
14/02/2024
Informācija par piedāvājumiem
Nr. Veids Skaits
1 Saņemto pieteikumu skaits
2 Saņemto piedāvājumu skaits 1
3 Piedāvājumi no mikrouzņēmumiem, mazajiem vai vidējiem uzņēmumiem 1
3.1 Piedāvājumi saņemti no mikrouzņēmumiem 0
3.2 Piedāvājumi saņemti no mazajiem uzņēmumiem 0
3.3 Piedāvājumi saņemti no vidējiem uzņēmumiem 1
4 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti citās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, nevis pircēja valstī 0
5 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas 0
6 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami 0
7 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami nepamatoti zemas cenas vai izmaksu dēļ 0
8 Attiecībā uz piedāvājumiem nav pārbaudīts, vai tie ir pieņemami vai nepieņemami 0
9 Elektroniski iesniegti piedāvājumi 1
Darbības termiņš
30/11/2024
Piedāvājuma vērtība - viszemākā
130777.69 EUR
Piedāvājuma vērtība - visaugstākā
130777.69 EUR
Stratēģiskais iepirkums
Norādiet, vai iepirkums atbilst kādai no šīm vērtībām
  • Neattiecas
Līgumi
Vispārīgā vienošanās
Vispārīgā vienošanās netiek slēgta
Vispārīgā vienošanās bez konkursa atsākšanas
Vispārīgā vienošanās ar konkursa atsākšanu
Vispārīgā vienošanās ar daļēju konkursa atsākšanu
Līguma nosaukums
2. daļa - Nokomplektētas 20 kV konteinera tipa ēkas piegāde a/st. Nr.69 "Nīca" 20kV sadales pārbūvei
Līguma identifikators
Nr. 300000/24-91_
Līguma noslēgšanas datums
29/02/2024
Beigu datums
30/11/2024
Saite uz līgumu, URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/110451
Uzvarētāji
Uzvarētāja veids
Uzvarētājs ir viena persona
Uzvarētājs ir ekonomikas dalībnieku grupa
Valsts Reģistrācijas numurs Nosaukums
Latvija 40003012798 Akciju sabiedrība ENERGOFIRMA "JAUDA"
Apakšuzņēmēju piesaiste
Norādiet piedāvājuma vērtību, ieskaitot iespējas un atkārtojumus
130777.69 EUR

Paziņojuma vērtība
261762.98 EUR

Pārskatīšanas iestāde
Organizācijas loma
Pārskatīšanas organizācija
Organizācijas nosaukums
Iepirkumu uzraudzības birojs
Organizācijas identifikators
90001263305
Organizācijas daļas nosaukums
Nav
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV006
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas interneta adrese
https://www.iub.gov.lv
Organizācijas iela
Smilšu iela 1
Organizācijas pilsēta
Rīga
Organizācijas pasta indekss
LV-1919
Organizācijas kontaktpunkts
Juridiskais departaments, pasts@iub.gov.lv, +37122416641