Informatīvs paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Publicēts
27/02/2024

Paziņojuma identifikators
594885e3-161c-4ea6-9139-36da36d9d9b7
Procedūras juridiskais pamats
Publisko iepirkumu likuma 9. panta iepirkums
Paziņojuma tips
Informatīvs paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu
Veidlapas tips
Rezultāts
Procedūras identifikators
73374eb6-b9e4-48f3-991c-3c6ab601e5b9
Paziņojuma oficiālā valoda
latviešu valoda

Organizācijas nosaukums
SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”
Organizācijas identifikators
41503002485
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV005
Organizācijas pilsēta
Daugavpils
Organizācijas pasta indekss
LV-5417
Organizācijas iela
Liepājas iela 21
Organizācijas interneta adrese
https://ddzksu.lv
Pircēja profila URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/1401
Pircēja juridiskais tips
Kapitālsabiedrība (pašvaldības un kontrolētās)
Iestādes darbība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Organizācijas kontaktpunkts
305.kabinets, oksana.solovjova@ddzksu.lv, +37165407268
Iestādes loma
Pircējs

Iepirkuma identifikācijas numurs
SIA “DDzKSU” 2023/104M
Procedūras tips
Publisko iepirkumu likuma 9.panta iepirkums

Iepirkuma nosaukums
Dzīvojamās mājas Nometņu ielā 17, Daugavpilī, apkures sistēmas renovācija un dzīvokļu siltumenerģijas attālinātas radījumu nolasīšanas sistēmas uzstādīšana
Iepirkuma apraksts
Dzīvojamās mājas Nometņu ielā 17, Daugavpilī, apkures sistēmas renovācija un dzīvokļu siltumenerģijas attālinātas radījumu nolasīšanas sistēmas uzstādīšana
Pamatveids
būvdarbi
piegādes
pakalpojumi
CPV galvenais kods
45220000-5

Iepirkuma daļas nosaukums
Iepirkums
Vērtēšanas kritēriji
Tips Nosaukums Apraksts Algoritms Vērtība
Cena cena saskaņā ar nolikuma prasībām Precīzs punktu skaits 100
Informācija par līgumu
Līguma izpildes vieta
Pasūtītāja adrese
Cita vieta vai adrese
Izpildes vieta nav precīzi noteikta

Liepājas iela 21, Daugavpils, LV-5417, LV005, Latvija

ES fondi
Norādiet, vai iepirkums tiek finansēts no Eiropas Savienības fondiem
Rezultāts
Uzvarētājs netika izraudzīts, un konkurss ir slēgts
Rezultāts
Cits
Lēmuma datums
27/02/2024
Informācija par piedāvājumiem
Nr. Veids Skaits
1 Saņemto pieteikumu skaits
2 Saņemto piedāvājumu skaits 1
3 Piedāvājumi no mikrouzņēmumiem, mazajiem vai vidējiem uzņēmumiem 1
3.1 Piedāvājumi saņemti no mikrouzņēmumiem 0
3.2 Piedāvājumi saņemti no mazajiem uzņēmumiem 1
3.3 Piedāvājumi saņemti no vidējiem uzņēmumiem 0
4 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti citās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, nevis pircēja valstī 0
5 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas 0
6 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami 0
7 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami nepamatoti zemas cenas vai izmaksu dēļ 0
8 Attiecībā uz piedāvājumiem nav pārbaudīts, vai tie ir pieņemami vai nepieņemami 0
9 Elektroniski iesniegti piedāvājumi 1
Stratēģiskais iepirkums
Norādiet, vai iepirkums atbilst kādai no šīm vērtībām
Līgumi