Informatīvs paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Publicēts
01/12/2023

Paziņojuma identifikators
5a8a6027-ef9f-4182-b3b1-627101040ce3
Procedūras juridiskais pamats
Publisko iepirkumu likuma 9. panta iepirkums
Paziņojuma tips
Informatīvs paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu
Veidlapas tips
Rezultāts
Procedūras identifikators
ba9157eb-bb8f-4a30-8ec4-2404b6e5e7ee
Paziņojuma oficiālā valoda
latviešu valoda

Organizācijas nosaukums
Latvijas Banka
Organizācijas identifikators
90000158236
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV00
Organizācijas pilsēta
Rīga
Organizācijas pasta indekss
LV-1050
Organizācijas iela
Kr.Valdemāra iela 2a
Organizācijas interneta adrese
https://www.bank.lv/
Pircēja profila URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/297
Pircēja juridiskais tips
Citas atvasinātas publiskas personas (t.sk. augstskolas un citi subjekti)
Iestādes darbība
Ekonomikas lietas
Organizācijas kontaktpunkts
Andrejs Semjonovs, konkursi@bank.lv, +37167022426
Iestādes loma
Pircējs

Iepirkuma identifikācijas numurs
LB 2023/52
Procedūras tips
Publisko iepirkumu likuma 9.panta iepirkums

Iepirkuma nosaukums
Par komercīpašumu tirgus datu nodrošināšanu
Iepirkuma apraksts
Ceturkšņa pārskata par nekustamo komercīpašumu tirgus norisēm un saistītā tirgus analītiskā pārskata sagatavošana un iesniegšana saskaņā ar iepirkuma nolikuma tehniskajā specifikācijā (nolikuma 1. pielikums) noteiktajām prasībām un iepirkuma līguma projektā (nolikuma 3. pielikums) minētajiem nosacījumiem.
Pamatveids
būvdarbi
piegādes
pakalpojumi
CPV galvenais kods
79313000-1

Iepirkuma daļas nosaukums
Iepirkums
Vērtēšanas kritēriji
Tips Nosaukums Apraksts Algoritms Vērtība
Izmaksas Kopējā ceturkšņa maksa Saskaņā ar iepirkuma nolikuma 7.7. punktu Precīzs punktu skaits 64
Kvalitāte Papildu datu griezums Saskaņā ar iepirkuma nolikuma 7.7. punktu Precīzs punktu skaits 36
Informācija par līgumu
Raksturojiet līguma izpildes vietu
Nav noteikts
Papildinformāciju par līguma izpildes vietu
Attālināti
ES fondi
Norādiet, vai iepirkums tiek finansēts no Eiropas Savienības fondiem
Rezultāts
Uzvarētājs netika izraudzīts, un konkurss ir slēgts
Rezultāts
Visi piedāvājumi, dalības pieprasījumi vai projekti atsaukti vai atzīti par nepieņemamiem
Lēmuma datums
24/10/2023
Informācija par piedāvājumiem
Nr. Veids Skaits
1 Saņemto pieteikumu skaits
2 Saņemto piedāvājumu skaits 1
3 Piedāvājumi no mikrouzņēmumiem, mazajiem vai vidējiem uzņēmumiem 1
3.1 Piedāvājumi saņemti no mikrouzņēmumiem 0
3.2 Piedāvājumi saņemti no mazajiem uzņēmumiem 1
3.3 Piedāvājumi saņemti no vidējiem uzņēmumiem 0
4 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti citās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, nevis pircēja valstī 0
5 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas 0
6 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami 1
7 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami nepamatoti zemas cenas vai izmaksu dēļ 0
8 Attiecībā uz piedāvājumiem nav pārbaudīts, vai tie ir pieņemami vai nepieņemami 0
9 Elektroniski iesniegti piedāvājumi 1
Stratēģiskais iepirkums
Norādiet, vai iepirkums atbilst kādai no šīm vērtībām
Līgumi

Iepirkums izbeigts bez rezultāta saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. panta trīspadsmitajā daļā noteikto.