Paziņojums par plānoto līgumu

Publicēts
21/02/2024

Paziņojuma identifikators
5b609dcc-74c5-4e13-853d-8e2c5e39c9b7
Procedūras juridiskais pamats
Publisko iepirkumu likuma 9. panta iepirkums
Paziņojuma tips
Paziņojums par plānoto līgumu
Veidlapas tips
Konkurss
Procedūras identifikators
657e8981-66be-4069-9e9a-070d1f19782f
Paziņojuma oficiālā valoda
latviešu valoda

Organizācijas nosaukums
SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”
Organizācijas identifikators
41503002485
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV005
Organizācijas pilsēta
Daugavpils
Organizācijas pasta indekss
LV-5417
Organizācijas iela
Liepājas iela 21
Organizācijas interneta adrese
https://ddzksu.lv
Pircēja profila URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/1401
Pircēja juridiskais tips
Kapitālsabiedrība (pašvaldības un kontrolētās)
Iestādes darbība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Organizācijas kontaktpunkts
304.kabinets, ingrida.nezberte@ddzksu.lv, +37165407290
Iestādes loma
Pircējs

Iepirkuma identifikācijas numurs
SIA DDzKSU 2024/029M
Procedūras tips
Publisko iepirkumu likuma 9.panta iepirkums
Informācija par iesniegšanu

Iesniegšana ir elektroniska

Iesniegšana EIS
Iesniegšana citā elektroniskā sistēmā

Iepirkuma nosaukums
Dzīvojamās mājas Jelgavas ielā 25, Daugavpilī, piesaistīta zemesgabala teritorijas labiekārtošana ar asfaltbetona seguma atjaunošanu, autostāvvietas ierīkošanu un papildus apgaismojuma tīklu izbūvi
Iepirkuma apraksts
Dzīvojamās mājas Jelgavas ielā 25, Daugavpilī, piesaistīta zemesgabala teritorijas labiekārtošana ar asfaltbetona seguma atjaunošanu, autostāvvietas ierīkošanu un papildus apgaismojuma tīklu izbūvi
Pamatveids
būvdarbi
piegādes
pakalpojumi
CPV galvenais kods
45233220-7
CPV papildkods
45231400-9
Daļas
Iepirkums ir sadalīts daļās
Izslēgšanas noteikumi
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4. un 11. punktu

Iepirkuma daļas nosaukums
Dzīvojamās mājas Jelgavas ielā 25, Daugavpilī, piesaistīta zemesgabala teritorijas labiekārtošana ar asfaltbetona seguma atjaunošanu, autostāvvietas ierīkošanu un papildus apgaismojuma tīklu izbūvi
Paredzamā vērtība
Paredzamā vērtība
Nav
Termiņu aprēķins
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš
20/03/2024 10:00
Piedāvājumu atvēršanas laiks
20/03/2024 14:00
Vērtēšanas kritēriji
Tips Nosaukums Apraksts Algoritms Vērtība
Cena Piedāvātā līgumcena, EUR (bez PVN) Punktus piešķir pēc formulas: A=Ax/Ay x 80, kur A – pretendenta iegūtais punktu skaits; 80 – maksimālais iegūstamais punktu skaits; Ax – zemākā piedāvātā līgumcena; Ay – vērtējamā pretendenta līgumcena Piedāvātā līgumcena tiek vērtēta pēc aritmētisku kļūdu pārbaudes. Aprēķinātais punktu skaits tiks noapaļots ar divām zīmēm aiz komata, piemērojot vispārīgi pieņemtos matemātikas noapaļošanas principus. Procentuālā attiecība, diapazona vidējā vērtība 80
Kvalitāte Pretendenta pieredze piesaistīta zemesgabala teritorijas labiekārtošanā ar asfaltbetona seguma atjaunošanu un autostāvvietas ierīkošanu Pretendentam iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (2019., 2020., 2021., 2022. un 2023.gadā) un 2024.gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim ir pieredze piesaistīta zemesgabala teritorijas labiekārtošanā ar asfaltbetona seguma atjaunošanu un autostāvvietu ierīkošanu. Ja Pretendents dibināts vēlāk, pieredzes prasība attiecināma uz faktisko darbības periodu (Nolikuma 41.4.apakšpunkts): • 2 (divi) realizēti līgumi (obligātā prasība) – 3 punkti; • 3 (trīs) realizēti līgumi – 4 punkti; • 4 (četri) un vairāk realizēti līgumi – 5 punkti. Procentuālā attiecība, diapazona vidējā vērtība 5
Kvalitāte Pretendenta pieredze apgaismojuma tīklu izbūvē Pretendentam iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (2019., 2020., 2021., 2022. un 2023.gadā) un 2024.gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim ir pieredze apgaismojuma tīklu izbūvē. Ja Pretendents dibināts vēlāk, pieredzes prasība attiecināma uz faktisko darbības periodu (Nolikuma 41.4.apakšpunkts). • 1 (viens) realizēts līgums (obligātā prasība) – 3 punkti; • 2 (divi) realizēti līgumi – 4 punkti; • 3 (trīs) un vairāk realizēti līgumi – 5 punkti. Procentuālā attiecība, diapazona vidējā vērtība 5
Kvalitāte Gaismekļa kalpošanas laiks Gaismekļa kalpošanas laiks, ko pierāda testa protokols. Tests veikts vismaz 20 000 h ilgumā pie Ts≥85°C. • 100 000 h L90B10 pie 25°C – 0 punkti; • 120 000 h L95B10 pie 25°C vai augstāka h un LxxB10 vērtība – 5 punkti. Procentuālā attiecība, diapazona vidējā vērtība 5
Kvalitāte Gaismekļa lumenu saglabāšanas līmenis • Lumenu saglabāšana ≥L90 B10 C10 (100 000 h) – 0 punkti; • Lumenu saglabāšana ≥L95 B10 C10 (100 000 h) – 5 punkti. (Apliecinājums – akreditētas atbilstības novērtēšanas institūcijas izsniegta piedāvātā gaismekļa un testa atskaite). Procentuālā attiecība, diapazona vidējā vērtība 5
Informācija par līgumu
Līguma izpildes vieta
Pasūtītāja adrese
Cita vieta vai adrese
Izpildes vieta nav precīzi noteikta

Liepājas iela 21, Daugavpils, LV-5417, LV005, Latvija

Līguma darbības termiņš
Periods
Ilgums mēnešos
Līguma darbības termiņa ilgums
3 mēneši
ES fondi
Norādiet, vai iepirkums tiek finansēts no Eiropas Savienības fondiem
Piedāvājuma nodrošinājums
Vai ir nepieciešams piedāvājuma nodrošinājums
Norādiet piedāvājuma nodrošinājuma veidu
  • Kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegts piedāvājuma nodrošinājums
  • Piedāvājuma nodrošinājuma iemaksa Pasūtītāja norēķinu kontā

Piekļuve dokumentiem
Vai kādiem iepirkuma dokumentiem ir ierobežota piekļuve?
Adrese, kurā iesniedzami piedāvājumi
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/117685
Iesniegšanas valoda
latviešu valoda