Informatīvs paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Publicēts
26/04/2024

Paziņojuma identifikators
5d3c1d24-63fc-401b-b983-ca8c7db079cb
Procedūras juridiskais pamats
Publisko iepirkumu likuma 9. panta iepirkums
Paziņojuma tips
Informatīvs paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu
Veidlapas tips
Rezultāts
Procedūras identifikators
9f77407c-24a5-40eb-81d0-d09bd8ab3d64
Paziņojuma oficiālā valoda
latviešu valoda

Organizācijas nosaukums
Nodrošinājuma valsts aģentūra
Organizācijas identifikators
90009112024
Organizācijas daļas nosaukums
Iepirkumu pārvalde
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV006
Organizācijas pilsēta
Rīga
Organizācijas pasta indekss
LV-1026
Organizācijas iela
Čiekurkalna 1.līnija 1 k-2
Organizācijas interneta adrese
https://www.nva.iem.gov.lv/lv
Pircēja profila URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/1097
Pircēja juridiskais tips
Valsts iestāde
Iestādes darbība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Organizācijas kontaktpunkts
Iepirkumu nodaļa, 352.kab., iepirkumi@agentura.iem.gov.lv, +37167829074
Iestādes loma
Pircējs

Iepirkuma identifikācijas numurs
IeM NVA 2023/127
Procedūras tips
Publisko iepirkumu likuma 9.panta iepirkums

Iepirkuma nosaukums
Katlu telpas pārbūve un gāzes apkures pieslēgšana Skolas ielā 17, Bauskā, Bauskas novadā
Iepirkuma apraksts
Katlu telpas pārbūve un gāzes apkures pieslēgšana Skolas ielā 17, Bauskā, Bauskas novadā
Pamatveids
būvdarbi
piegādes
pakalpojumi
CPV galvenais kods
45000000-7

Iepirkuma daļas nosaukums
Katlu telpas pārbūve un gāzes apkures pieslēgšana Skolas ielā 17, Bauskā, Bauskas novadā
Vērtēšanas kritēriji
Tips Nosaukums Apraksts Algoritms Vērtība
Cena Viszemākā cena Cena Fiksēts skaitlis (kopā) 1
Informācija par līgumu
Līguma izpildes vieta
Pasūtītāja adrese
Cita vieta vai adrese
Izpildes vieta nav precīzi noteikta

Čiekurkalna 1.līnija 1 k-2, Rīga, LV-1026, LV006, Latvija

ES fondi
Norādiet, vai iepirkums tiek finansēts no Eiropas Savienības fondiem
Rezultāts
Uzvarētājs netika izraudzīts, un konkurss ir slēgts
Rezultāts
Visaugstāk novērtētais(-ie) pretendents(-i) atteicies parakstīt līgumu
Lēmuma datums
26/04/2024
Informācija par piedāvājumiem
Nr. Veids Skaits
1 Saņemto pieteikumu skaits
2 Saņemto piedāvājumu skaits 2
3 Piedāvājumi no mikrouzņēmumiem, mazajiem vai vidējiem uzņēmumiem 2
3.1 Piedāvājumi saņemti no mikrouzņēmumiem 0
3.2 Piedāvājumi saņemti no mazajiem uzņēmumiem 2
3.3 Piedāvājumi saņemti no vidējiem uzņēmumiem 0
4 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti citās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, nevis pircēja valstī 0
5 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas 0
6 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami 0
7 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami nepamatoti zemas cenas vai izmaksu dēļ 0
8 Attiecībā uz piedāvājumiem nav pārbaudīts, vai tie ir pieņemami vai nepieņemami 0
9 Elektroniski iesniegti piedāvājumi 2
Stratēģiskais iepirkums
Norādiet, vai iepirkums atbilst kādai no šīm vērtībām
Līgumi

Saskaņā ar iepirkuma komisijas lēmumu, pamatojoties uz nolikuma 21.punktu, kas nosaka, ka “komisija pieņem lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu ar zemāko cenu, vai pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu, ja: 21.3.1.izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju”, iepirkums tika pārtraukts.