Informatīvs paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Publicēts
23/11/2023

Paziņojuma identifikators
5e6c2ad0-29cd-41e0-8920-b8a0120b997f
Procedūras juridiskais pamats
Publisko iepirkumu likuma 9. panta iepirkums
Paziņojuma tips
Informatīvs paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu
Veidlapas tips
Rezultāts
Procedūras identifikators
cc415453-4b78-428f-a1c3-949ec68ce96e
Paziņojuma oficiālā valoda
latviešu valoda

Organizācijas nosaukums
Dobeles novada pašvaldība
Organizācijas identifikators
90009115092
Organizācijas daļas nosaukums
Iepirkuma nodaļa
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV009
Organizācijas pilsēta
Dobele
Organizācijas pasta indekss
LV-3701
Organizācijas iela
Brīvības iela 17, Dobele, LV-3701
Organizācijas interneta adrese
http://www.dobele.lv
Pircēja profila URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/1368
Pircēja juridiskais tips
Pašvaldība
Iestādes darbība
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Organizācijas kontaktpunkts
Iepirkuma nodaļa, liga.ile@dobele.lv, +3716720937
Iestādes loma
Pircējs

Iepirkuma identifikācijas numurs
DNP 2023/89/ERAF
Procedūras tips
Publisko iepirkumu likuma 9.panta iepirkums

Iepirkuma nosaukums
Žalūziju piegāde un uztādīšana sociālā pakalpojuma nodrošināšanai
Iepirkuma apraksts
Žalūziju piegāde un uztādīšana sociālā pakalpojuma nodrošināšanai
Pamatveids
būvdarbi
piegādes
pakalpojumi
Papildveids
būvdarbi
piegādes
pakalpojumi
CPV galvenais kods
39515430-8
CPV papildkods
45421143-8

Iepirkuma daļas nosaukums
Žalūzijas pakalpojumu “Specializētās darbnīcas” un “Grupu dzīvokļi” nodrošināšanai
Vai paredzēts izmantot elektronisko izsoli?
Vērtēšanas kritēriji
Tips Nosaukums Apraksts Algoritms Vērtība
Cena Kopējā līgumcena Piedāvājumu ar zemāko piedāvāto cenu, EUR, bez PVN Fiksēts skaitlis (kopā) 100
Informācija par līgumu
Līguma izpildes valsts
Latvija
Līguma izpildes valsts administratīvi-teritoriāla vienība
Zemgale
Līguma izpildes pilsēta
Dobele
Līguma izpildes iela
Ādama iela 2
Līguma izpildes pasta indekss
LV-3701
ES fondi
Norādiet, vai iepirkums tiek finansēts no Eiropas Savienības fondiem
ES fonda identifikators
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF)
ES fonda nosaukums
Iepirkums tiek veikts Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk - ERAF) projekta “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība Dobeles novadā” (projekta Nr. 9.3.1.1./18/I/014) ietvaros
Rezultāts
Uzvarētājs netika izraudzīts, un konkurss ir slēgts
Rezultāts
Pircēja lēmums, kas nav saistīts ar pretendenta pieprasījumu pārskatīt lēmumu, tehnisku vai procesuālu kļūdu dēļ
Lēmuma datums
03/11/2023
Informācija par piedāvājumiem
Nr. Veids Skaits
1 Saņemto pieteikumu skaits
2 Saņemto piedāvājumu skaits 0
3 Piedāvājumi no mikrouzņēmumiem, mazajiem vai vidējiem uzņēmumiem 0
3.1 Piedāvājumi saņemti no mikrouzņēmumiem 0
3.2 Piedāvājumi saņemti no mazajiem uzņēmumiem 0
3.3 Piedāvājumi saņemti no vidējiem uzņēmumiem 0
4 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti citās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, nevis pircēja valstī 0
5 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas 0
6 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami 0
7 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami nepamatoti zemas cenas vai izmaksu dēļ 0
8 Attiecībā uz piedāvājumiem nav pārbaudīts, vai tie ir pieņemami vai nepieņemami 0
9 Elektroniski iesniegti piedāvājumi 0
Stratēģiskais iepirkums
Norādiet, vai iepirkums atbilst kādai no šīm vērtībām
Līgumi
Iepirkuma daļas nosaukums
Žalūzijas pakalpojuma “Dienas aprūpes centram “Solis”” nodrošināšanai
Vai paredzēts izmantot elektronisko izsoli?
Vērtēšanas kritēriji
Tips Nosaukums Apraksts Algoritms Vērtība
Cena Kopējā līgumcena Piedāvājumu ar zemāko piedāvāto cenu, EUR, bez PVN Fiksēts skaitlis (kopā) 100
Informācija par līgumu
Līguma izpildes valsts
Latvija
Līguma izpildes valsts administratīvi-teritoriāla vienība
Zemgale
Līguma izpildes pilsēta
Dobele
Līguma izpildes iela
Brīvības iela 11
Līguma izpildes pasta indekss
LV-3701
ES fondi
Norādiet, vai iepirkums tiek finansēts no Eiropas Savienības fondiem
ES fonda identifikators
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF)
ES fonda nosaukums
Iepirkums tiek veikts Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk - ERAF) projekta “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība Dobeles novadā” (projekta Nr. 9.3.1.1./18/I/014) ietvaros
Rezultāts
Uzvarētājs netika izraudzīts, un konkurss ir slēgts
Rezultāts
Pircēja lēmums, kas nav saistīts ar pretendenta pieprasījumu pārskatīt lēmumu, tehnisku vai procesuālu kļūdu dēļ
Lēmuma datums
03/11/2023
Informācija par piedāvājumiem
Nr. Veids Skaits
1 Saņemto pieteikumu skaits
2 Saņemto piedāvājumu skaits 0
3 Piedāvājumi no mikrouzņēmumiem, mazajiem vai vidējiem uzņēmumiem 0
3.1 Piedāvājumi saņemti no mikrouzņēmumiem 0
3.2 Piedāvājumi saņemti no mazajiem uzņēmumiem 0
3.3 Piedāvājumi saņemti no vidējiem uzņēmumiem 0
4 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti citās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, nevis pircēja valstī 0
5 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas 0
6 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami 0
7 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami nepamatoti zemas cenas vai izmaksu dēļ 0
8 Attiecībā uz piedāvājumiem nav pārbaudīts, vai tie ir pieņemami vai nepieņemami 0
9 Elektroniski iesniegti piedāvājumi 0
Stratēģiskais iepirkums
Norādiet, vai iepirkums atbilst kādai no šīm vērtībām
Līgumi