Paziņojums par plānoto līgumu

Publicēts
26/03/2024

Paziņojuma identifikators
61e8f32c-a96b-40e0-8e67-645b8b750189
Procedūras juridiskais pamats
Publisko iepirkumu likuma 9. panta iepirkums
Paziņojuma tips
Paziņojums par plānoto līgumu
Veidlapas tips
Konkurss
Procedūras identifikators
db57f6e8-cb8d-4447-a613-20874470f850
Paziņojuma oficiālā valoda
latviešu valoda

Organizācijas nosaukums
Latvijas Banka
Organizācijas identifikators
90000158236
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV00
Organizācijas pilsēta
Rīga
Organizācijas pasta indekss
LV-1050
Organizācijas iela
Kr.Valdemāra iela 2a
Organizācijas interneta adrese
https://www.bank.lv/
Pircēja profila URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/297
Pircēja juridiskais tips
Citas atvasinātas publiskas personas (t.sk. augstskolas un citi subjekti)
Iestādes darbība
Ekonomikas lietas
Organizācijas kontaktpunkts
Armands Kalniņš, konkursi@bank.lv, +37167022809
Iestādes loma
Pircējs

Iepirkuma identifikācijas numurs
LB 2024/12
Procedūras tips
Publisko iepirkumu likuma 9.panta iepirkums
Informācija par iesniegšanu

Iesniegšana ir elektroniska

Iesniegšana EIS
Iesniegšana citā elektroniskā sistēmā

Iepirkuma nosaukums
Par sprāgstvielu detektora piegādi
Iepirkuma apraksts
Par sprāgstvielu detektora piegādi
Pamatveids
būvdarbi
piegādes
pakalpojumi
CPV galvenais kods
38546000-4
Daļas
Iepirkums ir sadalīts daļās
Izslēgšanas noteikumi
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4. un 11. punktu

Iepirkuma daļas nosaukums
Par sprāgstvielu detektora piegādi
Paredzamā vērtība
Paredzamā vērtība
Nav
Termiņu aprēķins
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš
10/05/2024 10:00
Piedāvājumu atvēršanas laiks
10/05/2024 14:00
Vērtēšanas kritēriji
Tips Nosaukums Apraksts Algoritms Vērtība
Cena Piedāvātā kopējā cena Finanšu piedāvājuma novērtējumu iegūst saskaņā ar formulu: F = Fmin / Fp x 84, kur: F – finanšu piedāvājuma novērtējums (punktos); Fmin – finanšu piedāvājums ar zemāko kopējo cenu (EUR bez PVN) starp visiem pretendentiem; Fp – attiecīgā pretendenta finanšu piedāvājuma kopējā cena (EUR bez PVN); 84 – finanšu piedāvājuma novērtējuma īpatsvars kopējā novērtējumā. Precīzs punktu skaits 84
Kvalitāte Iekārtas energoefektivitāte darba režīmā Ja pretendenta piedāvātās iekārtas patērējamā jauda darba režīmā nepārsniedz 100W, pretendentam tiek piešķirti papildu 2 punkti. Ja pretendenta piedāvātās iekārtas patērējamā jauda darba režīmā pārsniedz 100W, pretendentam papildu punkti netiek piešķirti. Precīzs punktu skaits 2
Kvalitāte Iekārtas energoefektivitāte gaidīšanas režīmā Ja pretendenta piedāvātās iekārtas patērējamā jauda gaidīšanas režīmā nepārsniedz 30W, pretendentam tiek piešķirti papildu 2 punkti. Ja pretendenta piedāvātās iekārtas patērējamā jauda gaidīšanas režīmā pārsniedz 30W, pretendentam papildu punkti netiek piešķirti. Precīzs punktu skaits 2
Kvalitāte Materiālu patēriņš iekārtas kalibrēšanai Ja iekārtas kalibrēšanas procesā netiek izmantoti materiāli, pretendentam tiek piešķirti papildu 2 punkti. Ja iekārtas kalibrēšanas procesā tiek izmantoti materiāli, pretendentam papildu punkti netiek piešķirti. Precīzs punktu skaits 2
Kvalitāte Iekārtas modulāra konstrukcija un remonta iespējas Ja iekārtas remonta veikšanai nav nepieciešama tās nogāde ražotājam un iekārtas remontu ir iespējams veikt pasūtītāja telpās, nomainot bojāto iekārtas daļu, pretendentam tiek piešķirti papildu 2 punkti. Ja iekārtas remonts ir veicams, tikai nogādājot iekārtu ražotājam, papildu punkti pretendentam netiek piešķirti. Precīzs punktu skaits 2
Kvalitāte Iekārtas garantijas periods Ja piedāvātais iekārtas kvalitātes uzturēšanas (garantijas) periods ir 1 (viens) gads, pretendentam papildu punkti netiek piešķirti. Ja piedāvātais iekārtas kvalitātes uzturēšanas (garantijas) periods ir lielāks, kā 1 (viens) gads, pretendents saņem papildus 2 punktus par katru iekārtas kvalitātes uzturēšanas (garantijas) gadu, kas pārsniedz 1 (viena) gada garantiju. Precīzs punktu skaits 8
Informācija par līgumu
Līguma izpildes valsts
Latvija
Līguma izpildes valsts administratīvi-teritoriāla vienība
LV006
Līguma izpildes pilsēta
Rīga
Līguma izpildes iela
Latvijas Bankas Rīgas filiāle, Bezdelīgu ielā 3, Rīgā
Līguma izpildes pasta indekss
LV-1048
Līguma darbības termiņš
Periods
Ilgums mēnešos
Līguma darbības termiņa ilgums
60 mēneši
ES fondi
Norādiet, vai iepirkums tiek finansēts no Eiropas Savienības fondiem
Piedāvājuma nodrošinājums
Vai ir nepieciešams piedāvājuma nodrošinājums

Piekļuve dokumentiem
Vai kādiem iepirkuma dokumentiem ir ierobežota piekļuve?
Adrese, kurā iesniedzami piedāvājumi
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/119681
Iesniegšanas valoda
latviešu valoda, angļu valoda