Informatīvs paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Publicēts
02/04/2024

Paziņojuma identifikators
62bff4dc-4a6a-4bd3-9282-948780390267
Procedūras juridiskais pamats
Publisko iepirkumu likuma 9. panta iepirkums
Paziņojuma tips
Informatīvs paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu
Veidlapas tips
Rezultāts
Procedūras identifikators
e70b5183-2726-4fec-bf1d-b747224cdaba
Paziņojuma oficiālā valoda
latviešu valoda

Organizācijas nosaukums
Ādažu novada pašvaldība
Organizācijas identifikators
90000048472
Organizācijas daļas nosaukums
Juridiskā un iepirkumu nodaļa
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV007
Organizācijas pilsēta
Ādažu novads
Organizācijas pasta indekss
LV-2164
Organizācijas iela
Gaujas iela 33A
Organizācijas interneta adrese
https://www.adazunovads.lv
Pircēja profila URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/16640
Pircēja juridiskais tips
Pašvaldība
Iestādes darbība
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Organizācijas kontaktpunkts
234. kabinets, iepirkumi@adazi.lv, +37126458261
Iestādes loma
Pircējs

Iepirkuma identifikācijas numurs
ĀNP 2024/20
Procedūras tips
Publisko iepirkumu likuma 9.panta iepirkums

Iepirkuma nosaukums
Displeju piegāde Carnikavas pamatskolai
Iepirkuma apraksts
Displeju piegāde Carnikavas pamatskolai
Pamatveids
būvdarbi
piegādes
pakalpojumi
CPV galvenais kods
30231300-0

Iepirkuma daļas nosaukums
Displeju piegāde Carnikavas pamatskolai
Vērtēšanas kritēriji
Tips Nosaukums Apraksts Algoritms Vērtība
Cena Cena Cena Fiksēts skaitlis (kopā) 90
Kvalitāte displeja elektroenerģijas patēriņš Piedāvātā displeja elektroenerģijas patēriņš darba režīmā (1 gab.) (W/h) Fiksēts skaitlis (kopā) 10
Informācija par līgumu
Līguma izpildes valsts
Latvija
Līguma izpildes valsts administratīvi-teritoriāla vienība
LV007
Līguma izpildes pilsēta
Carnikavas pagasts
Līguma izpildes iela
Nākotnes iela 1
Līguma izpildes pasta indekss
LV-2163
ES fondi
Norādiet, vai iepirkums tiek finansēts no Eiropas Savienības fondiem
Rezultāts
Uzvarētājs tika izraudzīts
Lēmuma datums
19/03/2024
Informācija par piedāvājumiem
Nr. Veids Skaits
1 Saņemto pieteikumu skaits
2 Saņemto piedāvājumu skaits 4
3 Piedāvājumi no mikrouzņēmumiem, mazajiem vai vidējiem uzņēmumiem 4
3.1 Piedāvājumi saņemti no mikrouzņēmumiem 0
3.2 Piedāvājumi saņemti no mazajiem uzņēmumiem 0
3.3 Piedāvājumi saņemti no vidējiem uzņēmumiem 4
4 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti citās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, nevis pircēja valstī 0
5 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas 0
6 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami 0
7 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami nepamatoti zemas cenas vai izmaksu dēļ 0
8 Attiecībā uz piedāvājumiem nav pārbaudīts, vai tie ir pieņemami vai nepieņemami 0
9 Elektroniski iesniegti piedāvājumi 4
Stratēģiskais iepirkums
Norādiet, vai iepirkums atbilst kādai no šīm vērtībām
  • Ietekmes uz vidi mazināšana
Aprakstiet, kā iepirkums atbilst šīm vērtībām
  • Vērtēšanas kritēriji
Zaļais iepirkums
Zaļā iepirkuma veids
  • Klimata pārmaiņu mazināšana
Grupa, kurai piemērots zaļais iepirkums
  • Datortehnika un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) infrastruktūra
Līgumi
Līguma nosaukums
LĪGUMS PAR DISPLEJU PIEGĀDE CARNIKAVAS PAMATSKOLAI
Līguma identifikators
JUR 2024-03/300
Līguma noslēgšanas datums
22/03/2024
Saite uz līgumu, URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/117381
Uzvarētāji
Uzvarētāja veids
Uzvarētājs ir viena persona
Uzvarētājs ir ekonomikas dalībnieku grupa
Valsts Reģistrācijas numurs Nosaukums
Latvija 40103888490 ProVision Baltic SIA
Piedāvājuma vērtība
9115 EUR

Paziņojuma vērtība
9115.00 EUR