Periodisks informatīvs paziņojums, ko izmanto tikai informācijai

Publicēts
11/04/2024
Nosūtīts publicēšanai ESOV
10/04/2024

Paziņojuma identifikators
62c11165-ee2d-464a-ac15-04c53c6e8aa6
Procedūras juridiskais pamats
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma virssliekšņa procedūra
Paziņojuma tips
Periodisks informatīvs paziņojums, ko izmanto tikai informācijai
Veidlapas tips
Plānošana
Paziņojuma oficiālā valoda
latviešu valoda
Datums, kad tiks publicēts nākamais paziņojums
31/05/2024

Organizācijas nosaukums
AS "Sadales tīkls"
Organizācijas identifikators
40003857687
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV00
Organizācijas pilsēta
Rīga
Organizācijas pasta indekss
LV-1160
Organizācijas iela
Šmerļa iela 1
Organizācijas interneta adrese
https://sadalestikls.lv/
Pircēja profila URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/3277
Pircēja juridiskais tips
Kapitālsabiedrība (valsts un kontrolētās)
Līgumslēdzēja darbība
Ar elektroenerģiju saistīta darbība
Organizācijas kontaktpunkts
AS "Sadales tīkls", edgars.miezitis@latvenergo.lv, +37167728064
Iestādes loma
Pircējs

Iepirkuma nosaukums
Vidsprieguma līniju izbūve un pārbūve Rīgā, Talsos, Ādažu un Ropažu novados (5 daļas: IO-248208, IO-249849, IO-228161, IO-228276, IO-259065)
Iepirkuma apraksts
Vidsprieguma līniju izbūve un pārbūve Rīgā, Talsos, Ādažu un Ropažu novados (5 daļas: IO-248208, IO-249849, IO-228161, IO-228276, IO-259065). Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 5 (piecās) iepirkuma daļās: 1. 20kV elektropārvades līnijas B496 pārbūve Dārziņos, Rīgā, IO-248208 2. 20kV elektropārvades līnijas A-1820 un transformatoru apakšstacijas T21820 pārbūve Langstiņos, Ropažu novadā, IO-249849 3. 20kV elektropārvades līnijas B1215, transformatoru apakšstacijas T21215 pārbūve, T21217 demontāža Ādažu pagastā, Ādažu novadā, IO-228161 4. 20kV elektropārvades līniju B1117, B011 pārbūve, transformatora apakšstaciju T21117, T21107, T21118 demontāža Ādažu pagastā, Ādažu novadā, IO-228276 5. 20kV GVL E964 pārbūve 1.maija un Lielgabalu ielās, Talsos, IO-259065.
Pamatveids
būvdarbi
piegādes
pakalpojumi
CPV galvenais kods
45317200-4
Vai uz iepirkumu attiecas GPA?
Uz iepirkumu attiecas Nolīgums par valsts iepirkumu

Iepirkuma daļas nosaukums
Vidsprieguma līniju izbūve un pārbūve Rīgā, Talsos, Ādažu un Ropažu novados (5 daļas: IO-248208, IO-249849, IO-228161, IO-228276, IO-259065)
Paredzamā vērtība
Paredzamā vērtība
505000 EUR
Termiņu aprēķins
Datums, kad tiks publicēts nākamais paziņojums
31/05/2024
Citas prasības
Vai līdzdalība ir paredzēta aizsargātām darbnīcām un ekonomikas dalībniekiem, kuru mērķis ir personu ar invaliditāti vai nelabvēlīgā situācijā esošu personu sociālā un profesionālā integrācija
Līdzdalība ir paredzēta aizsargātām darbnīcām un ekonomikas dalībniekiem, kuru mērķis ir personu ar invaliditāti vai nelabvēlīgā situācijā esošu personu sociālā un profesionālā integrācija
Nav
Informācija par līgumu
Līguma izpildes valsts
Latvija
Līguma izpildes valsts administratīvi-teritoriāla vienība
LVZZZ

Piekļuve dokumentiem
Adrese, kurā iesniedzami piedāvājumi
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/3277
Pārskatīšanas iestāde
Organizācijas loma
Pārskatīšanas organizācija
Organizācijas nosaukums
Iepirkumu uzraudzības birojs
Organizācijas identifikators
90001263305
Organizācijas daļas nosaukums
Nav
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV006
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas interneta adrese
https://www.iub.gov.lv
Organizācijas iela
Smilšu iela 1
Organizācijas pilsēta
Rīga
Organizācijas pasta indekss
LV-1919
Organizācijas kontaktpunkts
Juridiskais departaments, pasts@iub.gov.lv, +37122416641