Paziņojums par izmaiņām līguma darbības laikā

Publicēts
11/02/2024
Nosūtīts publicēšanai ESOV
09/02/2024

Paziņojuma identifikators
6398031b-d624-43e3-a4fb-b6f3b9df3d82
Procedūras juridiskais pamats
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma virssliekšņa procedūra
Paziņojuma tips
Paziņojums par izmaiņām līguma darbības laikā
Veidlapas tips
Līguma grozījumi
Procedūras identifikators
2f993205-4b97-4e22-a679-5d0813119353
Paziņojuma oficiālā valoda
latviešu valoda

Organizācijas nosaukums
AS "Sadales tīkls"
Organizācijas identifikators
40003857687
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV00
Organizācijas pilsēta
Rīga
Organizācijas pasta indekss
LV-1160
Organizācijas iela
Šmerļa iela 1
Organizācijas interneta adrese
https://sadalestikls.lv/
Pircēja profila URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/3277
Pircēja juridiskais tips
Kapitālsabiedrība (valsts un kontrolētās)
Iestādes loma
Pircējs

Iepirkuma identifikācijas numurs
ST 2023/5

Iepirkuma nosaukums
Telpu un teritoriju uzkopšanas pakalpojums AS "Sadales tīkls" atbalsta bāzēs
Iepirkuma apraksts
Telpu un teritoriju uzkopšanas pakalpojums AS "Sadales tīkls" atbalsta bāzēs

Līguma nosaukums
Par telpu un teritoriju uzkopšanas pakalpojumu AS "Sadales tīkls" atbalsta bāzēs
Līguma identifikators
300000/23-515_4
Līguma noslēgšanas datums
23/10/2023
Līguma darbības termiņš
31/10/2026
Uzvarētāji
Uzvarētāja veids
Uzvarētājs ir viena persona
Uzvarētājs ir ekonomikas dalībnieku grupa
Valsts Reģistrācijas numurs Nosaukums
Igaunija 100183089 SOL Baltics OÜ
Piedāvājuma vērtība, ieskaitot iespējas un atkārtojumus
343778.57 EUR

Grozījumu iemesls
Nebūtiski grozījumi
Aprakstiet grozījumu iemeslu
Platību aktualizēšana pēc audita; adreses juridiskā maiņa
Veikto grozījumu iemesls
Saskaņā ar SPSIL 66.panta 1.daļas 1.punktu grozījumi ir nebūtiski - tie nemaina līguma vai vispārīgās vienošanās vispārējo raksturu un neietekmē Vispārīgās vienošanās cenu, termiņu. Ir veikti grozījumi, nomainot adresi pēc adreses nosaukuma juridiskās maiņas, pēc telpu, teritoriju platību audita ir precizētas objektos norādīto uzkopjamo platības (platību zudumi un pieaugumi līdzsvarojas, praktiski neatšķiroties no sākotnēji dotajiem lielumiem). Grozījumi ir pieļaujami pamatojoties uz SPSIL 66.panta 3.daļas 3.punktu un veikti pamatojoties uz 2023. gada 24. oktobrī noslēgtās Vispārīgās vienošanās par telpu un teritoriju uzkopšanas pakalpojumu - AS ''Sadales tīkls'' administratīvo un saimniecisko objektu (bāzu) uzkopšana (AS ''Sadales tīkls'' līguma reģistra Nr.300000/23-515) 1.1.punktu - nepieciešams veikt izmaiņas līguma darbu apjomos no 01.01.2024 pielikuma daļā Nr.1;2;3;4 un 6.