Iepriekšējs informatīvais paziņojums, ko izmanto tikai informācijai

Publicēts
29/11/2023
Nosūtīts publicēšanai ESOV
27/11/2023

Paziņojuma identifikators
668b4621-1326-4b62-9d9b-145b39394e00
Procedūras juridiskais pamats
Publisko iepirkumu likuma virssliekšņa procedūra
Paziņojuma tips
Iepriekšējs informatīvais paziņojums, ko izmanto tikai informācijai
Veidlapas tips
Plānošana
Paziņojuma oficiālā valoda
latviešu valoda
Datums, kad tiks publicēts nākamais paziņojums
01/12/2023

Organizācijas nosaukums
Dienvidkurzemes novada pašvaldība
Organizācijas identifikators
90000058625
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV003
Organizācijas pilsēta
Grobiņa
Organizācijas pasta indekss
LV-3430
Organizācijas iela
Lielā ielā 76
Organizācijas interneta adrese
https://www.dkn.lv/lv
Pircēja profila URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/16621
Pircēja juridiskais tips
Pašvaldība
Iestādes darbība
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Organizācijas kontaktpunkts
Dienvidkurzemes novada pašvaldība, iepirkumi@dkn.lv, +37163497969
Iestādes loma
Pircējs

Iepirkuma nosaukums
Publiskās ārtelpas labiekārtošana un pārbūve Atmodas ielā 15A un Brīvzemnieka bulvārī 8, Aizputē
Iepirkuma apraksts
Publiskās ārtelpas labiekārtošana un pārbūve Atmodas ielā 15A un Brīvzemnieka bulvārī 8, Aizputē
Pamatveids
būvdarbi
piegādes
pakalpojumi
CPV galvenais kods
45200000-9
CPV papildkods
45233260-9, 45233220-7
Vai uz iepirkumu attiecas GPA?
Uz iepirkumu attiecas Nolīgums par valsts iepirkumu

Iepirkuma daļas nosaukums
Publiskās ārtelpas labiekārtošana un pārbūve Atmodas ielā 15A un Brīvzemnieka bulvārī 8, Aizputē
Paredzamā vērtība
Paredzamā vērtība
Nav
Termiņu aprēķins
Datums, kad tiks publicēts nākamais paziņojums
01/12/2023
Citas prasības
Vai līdzdalība ir paredzēta aizsargātām darbnīcām un ekonomikas dalībniekiem, kuru mērķis ir personu ar invaliditāti vai nelabvēlīgā situācijā esošu personu sociālā un profesionālā integrācija
Līdzdalība ir paredzēta aizsargātām darbnīcām un ekonomikas dalībniekiem, kuru mērķis ir personu ar invaliditāti vai nelabvēlīgā situācijā esošu personu sociālā un profesionālā integrācija
Nav
Informācija par līgumu
Līguma izpildes valsts
Latvija
Līguma izpildes valsts administratīvi-teritoriāla vienība
Kurzeme
Līguma izpildes pilsēta
Aizpute
Līguma izpildes iela
Atmodas iela 15A un Brīvzemnieka bulvāris 8
Līguma izpildes pasta indekss
LV-3456
Papildinformāciju par līguma izpildes vietu
Iepirkums sadalīts 2 (divās) daļās

Piekļuve dokumentiem
Pārskatīšanas iestāde
Organizācijas loma
Pārskatīšanas organizācija
Organizācijas nosaukums
Iepirkumu uzraudzības birojs
Organizācijas identifikators
90001263305
Organizācijas daļas nosaukums
Nav
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV006
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas interneta adrese
https://www.iub.gov.lv
Organizācijas iela
Smilšu iela 1
Organizācijas pilsēta
Rīga
Organizācijas pasta indekss
LV-1919
Organizācijas kontaktpunkts
Juridiskais departaments, pasts@iub.gov.lv, +37122416641