Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Publicēts
10/04/2024
Nosūtīts publicēšanai ESOV
08/04/2024

Paziņojuma identifikators
66d32249-acde-4470-8500-05e31d9c6d2e
Procedūras juridiskais pamats
Publisko iepirkumu likuma virssliekšņa procedūra
Paziņojuma tips
Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu
Veidlapas tips
Rezultāts
Procedūras identifikators
528cabc5-d7fe-48b2-9ecf-57d617dd2d83
Paziņojuma oficiālā valoda
latviešu valoda

Iepriekšējā plānošana
19/12/2023
Būvdarbu veikšana projektā “Ēkas energoefektivitātes uzlabošana Br. Kaudzīšu ielā 9, Jaunpiebalga, Cēsu novadā.
Plānošana

Organizācijas nosaukums
Cēsu novada pašvaldība
Organizācijas identifikators
90000031048
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV008
Organizācijas pilsēta
Cēsis
Organizācijas pasta indekss
LV-4101
Organizācijas iela
Raunas iela 4
Organizācijas interneta adrese
http://www.cesis.lv
Pircēja profila URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/1398
Pircēja juridiskais tips
Pašvaldība
Iestādes darbība
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Organizācijas kontaktpunkts
Raunas iela 4, Cēsis, dome@cesunovads.lv, +37164161800
Iestādes loma
Pircējs

Iepirkuma identifikācijas numurs
CNP 2023/72/ERAF
Dinamiskā iepirkumu sistēma
Nav
Dinamiskā iepirkumu sistēma, ko var izmantot tikai šajā paziņojumā uzskaitītie pircēji
Dinamiskā iepirkumu sistēma, ko var izmantot arī šajā paziņojumā neuzskaitītie pircēji
Procedūras tips
Atklāts konkurss
Iepriekšējā plānošana
19/12/2023
Būvdarbu veikšana projektā “Ēkas energoefektivitātes uzlabošana Br. Kaudzīšu ielā 9, Jaunpiebalga, Cēsu novadā.
Plānošana

Iepirkuma nosaukums
Būvdarbu veikšana projektā “Ēkas energoefektivitātes uzlabošana Br. Kaudzīšu ielā 9, Jaunpiebalga, Cēsu novadā
Iepirkuma apraksts
Būvdarbu veikšana projektā “Ēkas energoefektivitātes uzlabošana Br. Kaudzīšu ielā 9, Jaunpiebalga, Cēsu novadā
Pamatveids
būvdarbi
piegādes
pakalpojumi
Papildveids
būvdarbi
piegādes
pakalpojumi
CPV galvenais kods
45000000-7
CPV papildkods
45210000-2, 45443000-4, 45331210-1, 31520000-7
Vai uz iepirkumu attiecas GPA?
Uz iepirkumu attiecas Nolīgums par valsts iepirkumu

Iepirkuma daļas nosaukums
Būvdarbu veikšana projektā “Ēkas energoefektivitātes uzlabošana Br. Kaudzīšu ielā 9, Jaunpiebalga, Cēsu novadā
Paņēmieni
Vai paredzēts izmantot elektronisko izsoli?
Iespējas un atkārtojumi
Vai paredzētas iespējas?
Vērtēšanas kritēriji
Tips Nosaukums Apraksts Algoritms Vērtība
Cena Zemākā cena Zemākās cenas piedāvājums Fiksēts skaitlis (kopā) 100
Informācija par līgumu
Līguma izpildes vieta
Pasūtītāja adrese
Cita vieta vai adrese
Izpildes vieta nav precīzi noteikta

Raunas iela 4, Cēsis, LV-4101, LV008, Latvija

Papildinformāciju par līguma izpildes vietu
Brāļu Kaudzīšu iela 9, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Cēsu novads, LV-4125.
ES fondi
Norādiet, vai iepirkums tiek finansēts no Eiropas Savienības fondiem
ES fonda identifikators
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF)
Rezultāts
Uzvarētājs tika izraudzīts
Lēmuma datums
11/03/2024
Informācija par piedāvājumiem
Nr. Veids Skaits
1 Saņemto pieteikumu skaits
2 Saņemto piedāvājumu skaits 12
3 Piedāvājumi no mikrouzņēmumiem, mazajiem vai vidējiem uzņēmumiem 12
3.1 Piedāvājumi saņemti no mikrouzņēmumiem 1
3.2 Piedāvājumi saņemti no mazajiem uzņēmumiem 11
3.3 Piedāvājumi saņemti no vidējiem uzņēmumiem 0
4 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti citās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, nevis pircēja valstī 0
5 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas 0
6 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami 2
7 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami nepamatoti zemas cenas vai izmaksu dēļ 0
8 Attiecībā uz piedāvājumiem nav pārbaudīts, vai tie ir pieņemami vai nepieņemami 0
9 Elektroniski iesniegti piedāvājumi 12
Darbības termiņš
07/10/2024
Piedāvājuma vērtība - viszemākā
179827.18 EUR
Piedāvājuma vērtība - visaugstākā
264848.07 EUR
Stratēģiskais iepirkums
Norādiet, vai iepirkums atbilst kādai no šīm vērtībām
  • Neattiecas
Līgumi
Vispārīgā vienošanās
Vispārīgā vienošanās netiek slēgta
Vispārīgā vienošanās bez konkursa atsākšanas
Vispārīgā vienošanās ar konkursa atsākšanu
Vispārīgā vienošanās ar daļēju konkursa atsākšanu
Līguma nosaukums
Ēkas energoefektivitātes uzlabošana Br. Kaudzīšu ielā 9, Jaunpiebalga, Cēsu novadā
Līguma identifikators
565/2024/2.2-10
Līguma noslēgšanas datums
08/04/2024
Beigu datums
07/10/2024
Saite uz līgumu, URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/114573
Uzvarētāji
Uzvarētāja veids
Uzvarētājs ir viena persona
Uzvarētājs ir ekonomikas dalībnieku grupa
Valsts Reģistrācijas numurs Nosaukums
Latvija 43201016545 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OZOLMĀJAS"
Apakšuzņēmēju piesaiste
Norādiet piedāvājuma vērtību, ieskaitot iespējas un atkārtojumus
181110.95 EUR

Paziņojuma vērtība
181110.95 EUR

Pārskatīšanas termiņa apraksts

Iesniegumu Iepirkumu uzraudzības birojam var iesniegt līdz iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās noslēgšanas dienai šādos termiņos:

  1. 10 dienu laikā pēc dienas, kad Publisko iepirkumu likuma 37. pantā minētā informācija nosūtīta attiecīgajai personai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu, vai pa faksu vai nodota personiski;
  2. 15 dienu laikā pēc dienas, kad Publisko iepirkumu likuma 37. pantā minētā informācija nosūtīta attiecīgajai personai pa pastu
Pārskatīšanas iestāde
Organizācijas loma
Pārskatīšanas organizācija
Organizācijas nosaukums
Iepirkumu uzraudzības birojs
Organizācijas identifikators
90001263305
Organizācijas daļas nosaukums
Nav
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV006
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas interneta adrese
https://www.iub.gov.lv
Organizācijas iela
Smilšu iela 1
Organizācijas pilsēta
Rīga
Organizācijas pasta indekss
LV-1919
Organizācijas kontaktpunkts
Juridiskais departaments, pasts@iub.gov.lv, +37122416641