Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Publicēts
19/11/2023
Nosūtīts publicēšanai ESOV
16/11/2023

Paziņojuma identifikators
67b491db-3465-46be-9763-47e7d2b46901
Procedūras juridiskais pamats
Publisko iepirkumu likuma virssliekšņa procedūra
Paziņojuma tips
Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu
Veidlapas tips
Rezultāts
Procedūras identifikators
ca23e474-83b2-43b9-81c5-f71c9853f65c
Paziņojuma oficiālā valoda
latviešu valoda

Organizācijas nosaukums
VSIA “Rīgas Psihiatrijas un narkoloģijas centrs”
Organizācijas identifikators
50003342481
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV006
Organizācijas pilsēta
Rīga
Organizācijas pasta indekss
LV-1005
Organizācijas iela
Tvaika iela 2
Organizācijas interneta adrese
https://www.rpnc.lv
Pircēja profila URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/270
Pircēja juridiskais tips
Kapitālsabiedrība (valsts un kontrolētās)
Iestādes darbība
Veselība
Organizācijas kontaktpunkts
Indra Soldāne, indra.soldane@rpnc.lv, +37167080271
Iestādes loma
Pircējs

Iepirkuma identifikācijas numurs
RPNC 2023/41
Dinamiskā iepirkumu sistēma
Nav
Dinamiskā iepirkumu sistēma, ko var izmantot tikai šajā paziņojumā uzskaitītie pircēji
Dinamiskā iepirkumu sistēma, ko var izmantot arī šajā paziņojumā neuzskaitītie pircēji
Procedūras tips
Atklāts konkurss

Iepirkuma nosaukums
Telpu norāžu koncepcijas īstenošana
Iepirkuma apraksts
Telpu norāžu koncepcijas īstenošana
Pamatveids
būvdarbi
piegādes
pakalpojumi
CPV galvenais kods
39294100-0
Vai uz iepirkumu attiecas GPA?
Uz iepirkumu attiecas Nolīgums par valsts iepirkumu

Iepirkuma daļas nosaukums
Telpu norāžu koncepcijas īstenošana
Paņēmieni
Vai paredzēts izmantot elektronisko izsoli?
Iespējas un atkārtojumi
Vai paredzētas iespējas?
Iespēju apraksts
7.4. Līguma izpildes laikā var tikt veikti grozījumi saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 61.panta piektās daļas nosacījumiem, nepārsniedzot 10 (desmit) % no sākotnējās Līgumcenas, ja tie ir pamatoti ar objektīvu nepieciešamību, ekonomiski pamatoti, vērsti uz efektivitātes un līguma kvalitātes uzlabošanu.
Vērtēšanas kritēriji
Tips Nosaukums Apraksts Algoritms Vērtība
Cena zemāko piedāvāto cena (euro bez PVN). saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kuru nosaka ņemot vērā zemāko piedāvāto cenu (euro bez PVN) Fiksēts skaitlis (kopā) 100
Informācija par līgumu
Līguma izpildes vieta
Pasūtītāja adrese
Cita vieta vai adrese
Izpildes vieta nav precīzi noteikta

Tvaika iela 2, Rīga, LV-1005, LV006, Latvija

ES fondi
Norādiet, vai iepirkums tiek finansēts no Eiropas Savienības fondiem
ES fonda identifikators
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF)
Rezultāts
Uzvarētājs tika izraudzīts
Lēmuma datums
13/10/2023
Informācija par piedāvājumiem
Nr. Veids Skaits
1 Saņemto pieteikumu skaits
2 Saņemto piedāvājumu skaits 3
3 Piedāvājumi no mikrouzņēmumiem, mazajiem vai vidējiem uzņēmumiem 3
3.1 Piedāvājumi saņemti no mikrouzņēmumiem 0
3.2 Piedāvājumi saņemti no mazajiem uzņēmumiem 3
3.3 Piedāvājumi saņemti no vidējiem uzņēmumiem 0
4 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti citās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, nevis pircēja valstī 0
5 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas 0
6 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami 1
7 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami nepamatoti zemas cenas vai izmaksu dēļ 0
8 Attiecībā uz piedāvājumiem nav pārbaudīts, vai tie ir pieņemami vai nepieņemami 0
9 Elektroniski iesniegti piedāvājumi 3
Darbības termiņš
20/12/2023
Piedāvājuma vērtība - viszemākā
2758,82 EUR
Piedāvājuma vērtība - visaugstākā
7381 EUR
Stratēģiskais iepirkums
Norādiet, vai iepirkums atbilst kādai no šīm vērtībām
  • Neattiecas
Līgumi
Vispārīgā vienošanās
Vispārīgā vienošanās netiek slēgta
Vispārīgā vienošanās bez konkursa atsākšanas
Vispārīgā vienošanās ar konkursa atsākšanu
Vispārīgā vienošanās ar daļēju konkursa atsākšanu
Līguma nosaukums
Telpu norāžu koncepcijas īstenošana
Līguma identifikators
RPNC 2023/41_ERAF
Līguma noslēgšanas datums
31/10/2023
Saite uz līgumu, URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/108020
Uzvarētāji
Uzvarētāja veids
Uzvarētājs ir viena persona
Uzvarētājs ir ekonomikas dalībnieku grupa
Valsts Reģistrācijas numurs Nosaukums
Latvija 40103893275 SIA “Masterprint Management”
Apakšuzņēmēju piesaiste
Norādiet piedāvājuma vērtību, ieskaitot iespējas un atkārtojumus
3156 EUR

Paziņojuma vērtība
3156 EUR

Pārskatīšanas termiņa apraksts

Iesniegumu Iepirkumu uzraudzības birojam var iesniegt līdz iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās noslēgšanas dienai šādos termiņos:

  1. 10 dienu laikā pēc dienas, kad Publisko iepirkumu likuma 37. pantā minētā informācija nosūtīta attiecīgajai personai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu, vai pa faksu vai nodota personiski;
  2. 15 dienu laikā pēc dienas, kad Publisko iepirkumu likuma 37. pantā minētā informācija nosūtīta attiecīgajai personai pa pastu
Pārskatīšanas iestāde
Organizācijas loma
Pārskatīšanas organizācija
Organizācijas nosaukums
Iepirkumu uzraudzības birojs
Organizācijas identifikators
90001263305
Organizācijas daļas nosaukums
Nav
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV006
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas interneta adrese
https://www.iub.gov.lv
Organizācijas iela
Smilšu iela 1
Organizācijas pilsēta
Rīga
Organizācijas pasta indekss
LV-1919
Organizācijas kontaktpunkts
Iepirkumu speciālists, Violeta.Jegorova@iub.gov.lv, +37120110558