Informatīvs paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Publicēts
05/03/2024

Paziņojuma identifikators
694bde1f-c1a5-42b6-96d1-09a7638aaaae
Procedūras juridiskais pamats
Publisko iepirkumu likuma 9. panta iepirkums
Paziņojuma tips
Informatīvs paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu
Veidlapas tips
Rezultāts
Procedūras identifikators
827fe5f3-ef49-42b5-a3cb-08001123efae
Paziņojuma oficiālā valoda
latviešu valoda
Norādiet tiešās piešķiršanas pamatojumu
iepriekš ir veikts iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9. pantā noteiktajā kārtībā un tajā nav iesniegti piedāvājumi, — ievērojot nosacījumu, ka iepirkuma līguma noteikumi būtiski neatšķiras no iepriekš veiktajā iepirkumā paredzētajām iepirkuma līguma izpildes prasībām
Iepriekšējās procedūras identifikators
3997d0a3-8c72-4296-a88f-590d2b699a91
Norādiet tiešās piešķiršanas pamatojuma skaidrojumu
Atbilstoši PIL 9.panta divdesmit pirmās daļas 3.punktam.

Organizācijas nosaukums
Jūrmalas valstspilsētas administrācija
Organizācijas identifikators
90000056357
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV007
Organizācijas pilsēta
Jūrmala
Organizācijas pasta indekss
LV-2015
Organizācijas iela
Jomas ielā 1/5
Organizācijas interneta adrese
http://www.jurmala.lv
Pircēja profila URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/17916
Pircēja juridiskais tips
Pašvaldības iestāde
Iestādes darbība
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Organizācijas kontaktpunkts
Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Iepirkumu birojs, Jeļena Puzirevska, jelena.puzirevska@jurmala.lv, +37127878201
Iestādes loma
Pircējs

Iepirkuma identifikācijas numurs
JVA 2024/8
Procedūras tips
Publisko iepirkumu likuma 9.panta iepirkums

Iepirkuma nosaukums
Bojāto ārējo apgaismojuma ierīču komplektējošo elementu nomaiņa Ķemeru parkā
Iepirkuma apraksts
Bojāto ārējo apgaismojuma ierīču komplektējošo elementu nomaiņa Ķemeru parkā
Pamatveids
būvdarbi
piegādes
pakalpojumi
CPV galvenais kods
31500000-1

Iepirkuma daļas nosaukums
Bojāto ārējo apgaismojuma ierīču komplektējošo elementu nomaiņa Ķemeru parkā
Vērtēšanas kritēriji
Tips Nosaukums Apraksts Algoritms Vērtība
Cena saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums cena Precīzs punktu skaits 80
Izmaksas saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums enerģijas patēriņš Precīzs punktu skaits 20
Informācija par līgumu
Līguma izpildes valsts
Latvija
Līguma izpildes valsts administratīvi-teritoriāla vienība
LV007
Līguma izpildes pilsēta
Jūrmala
Līguma izpildes iela
Ķemeru parks, Jūrmala
ES fondi
Norādiet, vai iepirkums tiek finansēts no Eiropas Savienības fondiem
Rezultāts
Uzvarētājs tika izraudzīts
Lēmuma datums
16/02/2024
Informācija par piedāvājumiem
Nr. Veids Skaits
1 Saņemto pieteikumu skaits
2 Saņemto piedāvājumu skaits 2
3 Piedāvājumi no mikrouzņēmumiem, mazajiem vai vidējiem uzņēmumiem 2
3.1 Piedāvājumi saņemti no mikrouzņēmumiem 0
3.2 Piedāvājumi saņemti no mazajiem uzņēmumiem 1
3.3 Piedāvājumi saņemti no vidējiem uzņēmumiem 1
4 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti citās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, nevis pircēja valstī 0
5 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas 0
6 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami 1
7 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami nepamatoti zemas cenas vai izmaksu dēļ 0
8 Attiecībā uz piedāvājumiem nav pārbaudīts, vai tie ir pieņemami vai nepieņemami 0
9 Elektroniski iesniegti piedāvājumi 2
Stratēģiskais iepirkums
Norādiet, vai iepirkums atbilst kādai no šīm vērtībām
  • Ietekmes uz vidi mazināšana
Aprakstiet, kā iepirkums atbilst šīm vērtībām
  • Tehniskās specifikācijas prasības
Zaļais iepirkums
Zaļā iepirkuma veids
  • Cits
Grupa, kurai piemērots zaļais iepirkums
  • Elektroenerģija
Līgumi
Līguma nosaukums
Piegādes līgums
Līguma identifikators
1.1-16.4.1/24-122
Līguma noslēgšanas datums
23/02/2024
Uzvarētāji
Uzvarētāja veids
Uzvarētājs ir viena persona
Uzvarētājs ir ekonomikas dalībnieku grupa
Valsts Reģistrācijas numurs Nosaukums
Latvija 42803002568 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas gaisma"
Piedāvājuma vērtība
9468.6 EUR

Paziņojuma vērtība
9468.60 EUR