Informatīvs paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Publicēts
22/12/2023

Paziņojuma identifikators
6c10347d-8f39-430c-aa5e-0686f44996c8
Procedūras juridiskais pamats
Publisko iepirkumu likuma 9. panta iepirkums
Paziņojuma tips
Informatīvs paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu
Veidlapas tips
Rezultāts
Procedūras identifikators
a59c1302-bc9e-425c-bf65-1ecbbae520f1
Paziņojuma oficiālā valoda
latviešu valoda

Organizācijas nosaukums
Lauku atbalsta dienests
Organizācijas identifikators
90000794228
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV00
Organizācijas pilsēta
Rīga
Organizācijas pasta indekss
LV-1981
Organizācijas iela
Republikas laukums 2
Organizācijas interneta adrese
https://www.lad.gov.lv/lv
Pircēja profila URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/272
Pircēja juridiskais tips
Valsts iestāde
Iestādes darbība
Ekonomikas lietas
Organizācijas kontaktpunkts
Zemkopības ministrijas Klientu apkalpošanas centrā, Republikas laukumā 2, Rīga, 2.stāvā, pasts@lad.gov.lv, +37127301523
Iestādes loma
Pircējs

Iepirkuma identifikācijas numurs
LAD 2023/18
Procedūras tips
Publisko iepirkumu likuma 9.panta iepirkums

Iepirkuma nosaukums
Stādu audzēšanas komplektu piegāde pirmsskolas izglītības iestādēm programmas “Piens un augļi skolai” popularizēšanai
Iepirkuma apraksts
Stādu audzēšanas komplektu piegāde pirmsskolas izglītības iestādēm programmas “Piens un augļi skolai” popularizēšanai
Pamatveids
būvdarbi
piegādes
pakalpojumi
CPV galvenais kods
03110000-5

Iepirkuma daļas nosaukums
Stādu audzēšanas komplektu piegāde pirmsskolas izglītības iestādēm programmas “Piens un augļi skolai” popularizēšanai
Vērtēšanas kritēriji
Tips Nosaukums Apraksts Algoritms Vērtība
Cena Izvēles kritērijs Zemākā cena Fiksēts skaitlis (kopā) 100
Informācija par līgumu
Raksturojiet līguma izpildes vietu
Latvijā
ES fondi
Norādiet, vai iepirkums tiek finansēts no Eiropas Savienības fondiem
ES fonda identifikators
Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonds (ELGF)
ES fonda nosaukums
Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonds un programma "Piens un augļi skolai"
Rezultāts
Uzvarētājs netika izraudzīts, un konkurss ir slēgts
Rezultāts
Cits
Lēmuma datums
21/12/2023
Informācija par piedāvājumiem
Nr. Veids Skaits
1 Saņemto pieteikumu skaits
2 Saņemto piedāvājumu skaits 0
3 Piedāvājumi no mikrouzņēmumiem, mazajiem vai vidējiem uzņēmumiem 0
3.1 Piedāvājumi saņemti no mikrouzņēmumiem 0
3.2 Piedāvājumi saņemti no mazajiem uzņēmumiem 0
3.3 Piedāvājumi saņemti no vidējiem uzņēmumiem 0
4 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti citās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, nevis pircēja valstī 0
5 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas 0
6 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami 0
7 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami nepamatoti zemas cenas vai izmaksu dēļ 0
8 Attiecībā uz piedāvājumiem nav pārbaudīts, vai tie ir pieņemami vai nepieņemami 0
9 Elektroniski iesniegti piedāvājumi 0
Stratēģiskais iepirkums
Norādiet, vai iepirkums atbilst kādai no šīm vērtībām
Līgumi

Iepirkums pārtraukts, jo nepieciešams grozīt piedāvājumu iesniegšanas termiņu.