Periodisks informatīvs paziņojums, ko izmanto tikai informācijai

Publicēts
27/02/2024
Nosūtīts publicēšanai ESOV
26/02/2024

Paziņojuma identifikators
6f5fd791-4e30-4666-a546-f320010727ee
Procedūras juridiskais pamats
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma virssliekšņa procedūra
Paziņojuma tips
Periodisks informatīvs paziņojums, ko izmanto tikai informācijai
Veidlapas tips
Plānošana
Paziņojuma oficiālā valoda
latviešu valoda
Datums, kad tiks publicēts nākamais paziņojums
29/03/2024

Organizācijas nosaukums
AS "Sadales tīkls"
Organizācijas identifikators
40003857687
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV00
Organizācijas pilsēta
Rīga
Organizācijas pasta indekss
LV-1160
Organizācijas iela
Šmerļa iela 1
Organizācijas interneta adrese
https://sadalestikls.lv/
Pircēja profila URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/3277
Pircēja juridiskais tips
Kapitālsabiedrība (valsts un kontrolētās)
Līgumslēdzēja darbība
Ar elektroenerģiju saistīta darbība
Organizācijas kontaktpunkts
AS "Sadales tīkls", edgars.miezitis@latvenergo.lv, +37167728064
Iestādes loma
Pircējs

Iepirkuma nosaukums
Vidsprieguma līniju izbūve un pārbūve (3 daļas: IO-205250, IO-218318, IO-212662)
Iepirkuma apraksts
Vidsprieguma līniju izbūve un pārbūve (3 daļas: IO-205250, IO-218318, IO-212662). Atklāta konkursa priekšmets ir sadalīts 3 (trīs) iepirkuma daļās. 1. 20kV kabeļlīnijas izbūve no 110/20 kV apakšstacijas Nr.167 "Valdemārpils" līdz Rojas pilsētai, Valdemārpilī, Ārlavas, Lubes, Rojas pagastos, Talsu novadā. (IO-205250) 2. Jaunas 20kV kabeļlīnijas izbūve pieejamās jaudas uzlabošanai Kalnciemā, Kalnciema pag., Jelgavas nov. un Salas pag., Mārupes novadā (IO-218318) 3. Jaunas 20kV kabeļlīnijas izbūve pieejamās jaudas uzlabošanai Jaunmārupē, Mārupes pag., Mārupes novadā (IO-212662).
Pamatveids
būvdarbi
piegādes
pakalpojumi
CPV galvenais kods
45317200-4
Vai uz iepirkumu attiecas GPA?
Uz iepirkumu attiecas Nolīgums par valsts iepirkumu

Iepirkuma daļas nosaukums
Vidsprieguma līniju izbūve un pārbūve (3 daļas: IO-205250, IO-218318, IO-212662)
Paredzamā vērtība
Paredzamā vērtība
1599909 EUR
Termiņu aprēķins
Datums, kad tiks publicēts nākamais paziņojums
29/03/2024
Citas prasības
Vai līdzdalība ir paredzēta aizsargātām darbnīcām un ekonomikas dalībniekiem, kuru mērķis ir personu ar invaliditāti vai nelabvēlīgā situācijā esošu personu sociālā un profesionālā integrācija
Līdzdalība ir paredzēta aizsargātām darbnīcām un ekonomikas dalībniekiem, kuru mērķis ir personu ar invaliditāti vai nelabvēlīgā situācijā esošu personu sociālā un profesionālā integrācija
Nav
Informācija par līgumu
Raksturojiet līguma izpildes vietu
Latvijā

Piekļuve dokumentiem
Adrese, kurā iesniedzami piedāvājumi
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/3277
Cita informācija
Iepirkuma procedūra tiek veikta Eiropas Savienības Atveseļošanas fonda 1.2.1.5.i. investīcijas projekta "AS "Sadales tīkls" elektroenerģijas sadales sistēmas modernizācija", Nr.1.2.1.5.i.0/1/22/I/EM/002 ietvaros
Pārskatīšanas iestāde
Organizācijas loma
Pārskatīšanas organizācija
Organizācijas nosaukums
Iepirkumu uzraudzības birojs
Organizācijas identifikators
90001263305
Organizācijas daļas nosaukums
Nav
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV006
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas interneta adrese
https://www.iub.gov.lv
Organizācijas iela
Smilšu iela 1
Organizācijas pilsēta
Rīga
Organizācijas pasta indekss
LV-1919
Organizācijas kontaktpunkts
Juridiskais departaments, pasts@iub.gov.lv, +37122416641