Paziņojums par līgumu attiecībā uz sociālajiem un citiem īpašajiem pakalpojumiem

Publicēts
15/11/2023
Nosūtīts publicēšanai ESOV
13/11/2023

Paziņojuma identifikators
70d708cd-d31a-4164-8afc-b38da2f6b275
Procedūras juridiskais pamats
Publisko iepirkumu likuma virssliekšņa procedūra
Paziņojuma tips
Paziņojums par līgumu attiecībā uz sociālajiem un citiem īpašajiem pakalpojumiem
Veidlapas tips
Konkurss
Procedūras identifikators
8be69557-e133-415d-80fb-a73f1e042b67
Paziņojuma oficiālā valoda
latviešu valoda

Organizācijas nosaukums
Latviešu valodas aģentūra
Organizācijas identifikators
90009113250
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV00
Organizācijas pilsēta
Rīga
Organizācijas pasta indekss
LV-1050
Organizācijas iela
Meistaru iela 10-401
Organizācijas interneta adrese
http://www.valoda.lv
Pircēja profila URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/969
Pircēja juridiskais tips
Valsts iestāde
Iestādes darbība
Izglītība
Organizācijas kontaktpunkts
LVA, arvis.siraks@valoda.lv, +37129622923
Iestādes loma
Pircējs

Iepirkuma identifikācijas numurs
LVA 2023/14/B
Procedūras tips
Atklāta procedūra
Informācija par iesniegšanu

Iesniegšana ir elektroniska

Iesniegšana EIS
Iesniegšana citā elektroniskā sistēmā
Procedūras iezīmes
Procedūras norise saskaņā ar iepirkuma nolikumu

Iepirkuma nosaukums
Latviešu valodas tiešsaistes nodarbību vadītāju pakalpojumi
Iepirkuma apraksts
Latviešu valodas tiešsaistes nodarbību vadītāju pakalpojumi
Pamatveids
būvdarbi
piegādes
pakalpojumi
CPV galvenais kods
80580000-3
Daļas
Iepirkums ir sadalīts daļās

Iepirkuma daļas nosaukums
Latviešu valodas tiešsaistes nodarbību vadītāju pakalpojumi
Paņēmieni
Vispārīgās vienošanās veids
Vispārīgā vienošanās netiek slēgta
Vispārīgā vienošanās bez konkursa atsākšanas
Vispārīgā vienošanās ar konkursa atsākšanu
Vispārīgā vienošanās ar daļēju konkursa atsākšanu
Vai noteikts vispārīgās vienošanās dalībnieku maksimālais skaits
Vispārīgās vienošanās pircēji
Pircēju kategorijas
Visi reģistrētie SPSIL subjekti
Izvēlētie pircēji
Paredzamā vērtība
Paredzamā vērtība
800000 EUR
Termiņu aprēķins
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš
27/11/2023 14:00
Piedāvājumu atvēršanas laiks
27/11/2023 18:00
Pārskatīšanas termiņa apraksts
Iesniegums iesniedzams Iepirkumu uzraudzības birojam, līdz 23/11/2023
Atlases prasības
Tips Apraksts
Piemērotība profesionālās darbības veikšanai Saskaņā ar iepirkuma dokumentiem
Tehniskās un profesionālās spējas Saskaņā ar iepirkuma dokumentiem
Citas prasības
Vai līdzdalība ir paredzēta aizsargātām darbnīcām un ekonomikas dalībniekiem, kuru mērķis ir personu ar invaliditāti vai nelabvēlīgā situācijā esošu personu sociālā un profesionālā integrācija
Līdzdalība ir paredzēta aizsargātām darbnīcām un ekonomikas dalībniekiem, kuru mērķis ir personu ar invaliditāti vai nelabvēlīgā situācijā esošu personu sociālā un profesionālā integrācija
Nav
Vai nepieciešama drošības pielaide?
Vērtēšanas kritēriji
Tips Nosaukums Apraksts Algoritms Vērtība
Kvalitāte Piedāvājuma kvalitāte Piedāvājuma kvalitāte Vērtēšanas kritēriji sarežģīti

Apraksts noteikts iepirkuma nolikumā

25
Cena Cena Cena Fiksēts skaitlis (kopā) 75
Informācija par līgumu
Līguma izpildes vieta
Pasūtītāja adrese
Cita vieta vai adrese
Izpildes vieta nav precīzi noteikta

Meistaru iela 10-401, Rīga, LV-1050, LV00, Latvija

Līguma darbības termiņš
Periods
Ilgums mēnešos
Cits
Sākuma datums - beigu datums
02/12/2023 - 30/06/2027
ES fondi
Norādiet, vai iepirkums tiek finansēts no Eiropas Savienības fondiem

Rezervēta izpilde
Vai līguma izpilde jāveic saskaņā ar aizsargātas nodarbinātības programmām?
Pretendenta juridiskā forma
Vai Pretendentam, kam ir piešķirtas līgumslēgšanas tiesības, ir vajadzīga noteikta juridiskā forma?

Pretendentam pēc savas izvēles jāizveido personālsabiedrība vai jāslēdz sabiedrības līgums

Izpildes noteikumi
Līguma noteikumi
Saskaņā ar iepirkuma tehnisko specifikāciju un iepirkuma līguma projektu
Vai elektroniskie rēķini tiks pieņemti vai ir obligāti?
Prasīts
Atļauts
Nav atļauts
Vai tiks izmantoti elektroniski maksājumi?

Piekļuve dokumentiem
Vai kādiem iepirkuma dokumentiem ir ierobežota piekļuve?
Adrese, kurā iesniedzami piedāvājumi
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/112084
Iesniegšanas valoda
latviešu valoda
Pārskatīšanas iestāde
Organizācijas loma
Pārskatīšanas organizācija
Organizācijas nosaukums
Iepirkumu uzraudzības birojs
Organizācijas identifikators
90001263305
Organizācijas daļas nosaukums
Nav
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV006
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas interneta adrese
https://www.iub.gov.lv
Organizācijas iela
Smilšu iela 1
Organizācijas pilsēta
Rīga
Organizācijas pasta indekss
LV-1919
Organizācijas kontaktpunkts
Iepirkumu speciālists, Violeta.Jegorova@iub.gov.lv, +37120110558