Paziņojums par līgumu

Publicēts
16/02/2024
Nosūtīts publicēšanai ESOV
15/02/2024

Paziņojuma identifikators
70ddec57-f597-40dc-a328-98c4d3fe2a75
Procedūras juridiskais pamats
Publisko iepirkumu likuma virssliekšņa procedūra
Paziņojuma tips
Paziņojums par līgumu
Veidlapas tips
Konkurss
Procedūras identifikators
bcbedc35-0b9a-4501-85a7-a2afdb93657f
Paziņojuma oficiālā valoda
latviešu valoda

Iepriekšējā plānošana
29/08/2023
Dažādu laboratorijas un medicīnas materiālu, piederumu, instrumentu, ierīču un mazā inventāra iegāde – 6.kārta
Plānošana
15/01/2024
Dažādu laboratorijas un medicīnas materiālu, piederumu un inventāra iegāde – 2.kārta
Plānošana

Organizācijas nosaukums
Rīgas Stradiņa universitāte
Organizācijas identifikators
90000013771
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV006
Organizācijas pilsēta
Rīga
Organizācijas pasta indekss
LV-1007
Organizācijas iela
Dzirciema iela 16
Organizācijas interneta adrese
https://www.rsu.lv
Pircēja profila URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/329
Pircēja juridiskais tips
Citas atvasinātas publiskas personas (t.sk. augstskolas un citi subjekti)
Iestādes darbība
Izglītība
Organizācijas kontaktpunkts
Juridiskā un iepirkumu departamenta Iepirkumu nodaļa, iveta.sakenfele@rsu.lv, +37167060825
Iestādes loma
Pircējs

Iepirkuma identifikācijas numurs
RSU 2024/7/AK
Dinamiskā iepirkumu sistēma
Nav
Dinamiskā iepirkumu sistēma, ko var izmantot tikai šajā paziņojumā uzskaitītie pircēji
Dinamiskā iepirkumu sistēma, ko var izmantot arī šajā paziņojumā neuzskaitītie pircēji
Procedūras tips
Atklāts konkurss
Saīsināta procedūra
Piemērota paātrināta procedūra
Informācija par iesniegšanu

Iesniegšana ir elektroniska

Iesniegšana EIS
Iesniegšana citā elektroniskā sistēmā

Iepirkuma nosaukums
Dažādu laboratorijas un medicīnas materiālu, piederumu un inventāra iegāde – 2.kārta
Iepirkuma apraksts
Dažādu laboratorijas un medicīnas materiālu, piederumu un inventāra iegāde – 2.kārta
Pamatveids
būvdarbi
piegādes
pakalpojumi
CPV galvenais kods
33000000-0
CPV papildkods
33100000-1, 33140000-3, 33790000-4, 38000000-5
Daļas
Iepirkums ir sadalīts daļās
Piedāvājums jāiesniedz par visām daļām
Maksimālais daļu skaits, par kuru atļauts iesniegt piedāvājumus
2
Vai uz iepirkumu attiecas GPA?
Uz iepirkumu attiecas Nolīgums par valsts iepirkumu
Izslēgšanas noteikumi
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 42.pantu

Iepirkuma daļas nosaukums
Dažādi laboratorijas un medicīnas materiāli, piederumi un inventārs – Nr.1
Paņēmieni
Vispārīgās vienošanās veids
Vispārīgā vienošanās netiek slēgta
Vispārīgā vienošanās bez konkursa atsākšanas
Vispārīgā vienošanās ar konkursa atsākšanu
Vispārīgā vienošanās ar daļēju konkursa atsākšanu
Vai noteikts vispārīgās vienošanās dalībnieku maksimālais skaits
Vai paredzēts izmantot elektronisko izsoli?
Paredzamā vērtība
Paredzamā vērtība
100000 EUR
Termiņu aprēķins
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš
08/03/2024 11:00
Piedāvājumu atvēršanas laiks
08/03/2024 15:30
Pārskatīšanas termiņa apraksts
Iesniegums iesniedzams Iepirkumu uzraudzības birojam, līdz 01/03/2024
Atvēršanas vieta
Elektronisko iepirkumu sistēma
Iespējas un atkārtojumi
Pārjaunojumu maksimums
1
Pārjaunojumu apraksts
Vispārīgo vienošanos var pagarināt uz 12 (divpadsmit) mēnešiem, Līdzējiem abpusēji rakstiski vienojoties. Maksimālais Vienošanās darbības termiņš ir 36 (trīsdesmit seši) mēneši vai līdz kopējā pasūtījumu summa Vienošanās ietvaros sasniegs Līgumcenu, atkarībā no tā, kurš nosacījums iestāsies pirmais.
Vai paredzētas iespējas?
Iespēju apraksts
Pircējs Vispārīgās vienošanās ietvaros un tās darbības laikā var iegādāties Papildus preces, kas nav norādītas Vispārīgās vienošanās 1.pielikumā, ar nosacījumu, ka šādi iegādājamo Preču vērtība nepārsniedz 10% (desmit procenti) no Vispārīgās vienošanās noteiktās kopējās Līgumcenas.
Vai paredzēti atkārtojumi?
Atlases prasības
Tips Apraksts
Piemērotība profesionālās darbības veikšanai Saskaņā ar iepirkuma dokumentiem
Citas prasības
Vai jānorāda līguma izpildē norādītā personāla vārdi un profesionālā kvalifikācija?
Vai līdzdalība ir paredzēta aizsargātām darbnīcām un ekonomikas dalībniekiem, kuru mērķis ir personu ar invaliditāti vai nelabvēlīgā situācijā esošu personu sociālā un profesionālā integrācija
Līdzdalība ir paredzēta aizsargātām darbnīcām un ekonomikas dalībniekiem, kuru mērķis ir personu ar invaliditāti vai nelabvēlīgā situācijā esošu personu sociālā un profesionālā integrācija
Nav
Vai nepieciešama drošības pielaide?
Vērtēšanas kritēriji
Tips Nosaukums Apraksts Algoritms Vērtība
Cena Cena Piedāvājuma izvēles kritērijs ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kuru nosaka, ņemot vērā tikai cenu, t.i., piedāvājums ar viszemāko piedāvāto līgumcenu (EUR bez PVN) katras Atklāta konkursa daļas katrā pozīcijā, jo sagatavotā tehniskā specifikācija ir detalizēta un citiem kritērijiem nav būtiskas nozīmes piedāvājuma izvēlē. Precīzs punktu skaits 100
Informācija par līgumu
Līguma izpildes vieta
Pasūtītāja adrese
Cita vieta vai adrese
Izpildes vieta nav precīzi noteikta

Dzirciema iela 16, Rīga, LV-1007, LV006, Latvija

Papildinformāciju par līguma izpildes vietu
Latvijas administratīvā teritorija
Līguma darbības termiņš
Periods
Ilgums mēnešos
Līguma darbības termiņa ilgums
24 mēneši
ES fondi
Norādiet, vai iepirkums tiek finansēts no Eiropas Savienības fondiem
Piedāvājuma nodrošinājums
Vai ir nepieciešams piedāvājuma nodrošinājums
Piedāvājuma derīguma termiņš
6 mēneši
Iepirkuma daļas nosaukums
Dažādi laboratorijas un medicīnas materiāli, piederumi un inventārs – Nr.2
Paņēmieni
Vispārīgās vienošanās veids
Vispārīgā vienošanās netiek slēgta
Vispārīgā vienošanās bez konkursa atsākšanas
Vispārīgā vienošanās ar konkursa atsākšanu
Vispārīgā vienošanās ar daļēju konkursa atsākšanu
Vai noteikts vispārīgās vienošanās dalībnieku maksimālais skaits
Vai paredzēts izmantot elektronisko izsoli?
Paredzamā vērtība
Paredzamā vērtība
Nav
Termiņu aprēķins
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš
08/03/2024 11:00
Piedāvājumu atvēršanas laiks
08/03/2024 15:30
Pārskatīšanas termiņa apraksts
Iesniegums iesniedzams Iepirkumu uzraudzības birojam, līdz 01/03/2024
Atvēršanas vieta
Elektronisko iepirkumu sistēma
Iespējas un atkārtojumi
Pārjaunojumu maksimums
1
Pārjaunojumu apraksts
Vispārīgo vienošanos var pagarināt uz 12 (divpadsmit) mēnešiem, Līdzējiem abpusēji rakstiski vienojoties. Maksimālais Vienošanās darbības termiņš ir 36 (trīsdesmit seši) mēneši vai līdz kopējā pasūtījumu summa Vienošanās ietvaros sasniegs Līgumcenu, atkarībā no tā, kurš nosacījums iestāsies pirmais.
Vai paredzētas iespējas?
Iespēju apraksts
Pircējs Vispārīgās vienošanās ietvaros un tās darbības laikā var iegādāties Papildus preces, kas nav norādītas Vispārīgās vienošanās 1.pielikumā, ar nosacījumu, ka šādi iegādājamo Preču vērtība nepārsniedz 10% (desmit procenti) no Vispārīgās vienošanās noteiktās kopējās Līgumcenas.
Vai paredzēti atkārtojumi?
Atlases prasības
Tips Apraksts
Piemērotība profesionālās darbības veikšanai Saskaņā ar iepirkuma dokumentiem
Citas prasības
Vai jānorāda līguma izpildē norādītā personāla vārdi un profesionālā kvalifikācija?
Vai līdzdalība ir paredzēta aizsargātām darbnīcām un ekonomikas dalībniekiem, kuru mērķis ir personu ar invaliditāti vai nelabvēlīgā situācijā esošu personu sociālā un profesionālā integrācija
Līdzdalība ir paredzēta aizsargātām darbnīcām un ekonomikas dalībniekiem, kuru mērķis ir personu ar invaliditāti vai nelabvēlīgā situācijā esošu personu sociālā un profesionālā integrācija
Nav
Vai nepieciešama drošības pielaide?
Vērtēšanas kritēriji
Tips Nosaukums Apraksts Algoritms Vērtība
Cena Cena Piedāvājuma izvēles kritērijs ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kuru nosaka, ņemot vērā tikai cenu, t.i., piedāvājums ar viszemāko piedāvāto līgumcenu (EUR bez PVN) katras Atklāta konkursa daļas katrā pozīcijā, jo sagatavotā tehniskā specifikācija ir detalizēta un citiem kritērijiem nav būtiskas nozīmes piedāvājuma izvēlē. Precīzs punktu skaits 100
Informācija par līgumu
Līguma izpildes vieta
Pasūtītāja adrese
Cita vieta vai adrese
Izpildes vieta nav precīzi noteikta

Dzirciema iela 16, Rīga, LV-1007, LV006, Latvija

Papildinformāciju par līguma izpildes vietu
Latvijas administratīvā teritorija
Līguma darbības termiņš
Periods
Ilgums mēnešos
Līguma darbības termiņa ilgums
24 mēneši
ES fondi
Norādiet, vai iepirkums tiek finansēts no Eiropas Savienības fondiem
Piedāvājuma nodrošinājums
Vai ir nepieciešams piedāvājuma nodrošinājums
Piedāvājuma derīguma termiņš
6 mēneši

Rezervēta izpilde
Vai līguma izpilde jāveic saskaņā ar aizsargātas nodarbinātības programmām?
Pretendenta juridiskā forma
Vai Pretendentam, kam ir piešķirtas līgumslēgšanas tiesības, ir vajadzīga noteikta juridiskā forma?
Izpildes noteikumi
Līguma noteikumi
Saskaņā ar iepirkuma tehnisko specifikāciju un iepirkuma līguma projektu
Līguma finansiālie noteikumi
Saskaņā ar iepirkuma līguma projektu
Vai elektroniskie rēķini tiks pieņemti vai ir obligāti?
Prasīts
Atļauts
Nav atļauts
Vai tiks izmantoti elektroniski maksājumi?
Vai tiks izmantoti elektroniski pasūtījumi?

Piekļuve dokumentiem
Vai kādiem iepirkuma dokumentiem ir ierobežota piekļuve?
Adrese, kurā iesniedzami piedāvājumi
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/115146
Iesniegšanas valoda
latviešu valoda
Iesniegšanas veids
Vai piedāvājums iesniedzams elektroniskā kataloga veidā?
Atļauts
Nav atļauts
Prasīts
Vai paredzēts iesniegt piedāvājuma variantus?
Atļauts
Nav atļauts
Prasīts
Vai atļauts iesniegt vairāk, kā vienu piedāvājumu?
Pārskatīšanas iestāde
Organizācijas loma
Pārskatīšanas organizācija
Organizācijas nosaukums
Iepirkumu uzraudzības birojs
Organizācijas identifikators
90001263305
Organizācijas daļas nosaukums
Nav
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV006
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas interneta adrese
https://www.iub.gov.lv
Organizācijas iela
Smilšu iela 1
Organizācijas pilsēta
Rīga
Organizācijas pasta indekss
LV-1919
Organizācijas kontaktpunkts
Juridiskais departaments, pasts@iub.gov.lv, +37122416641