Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Publicēts
10/05/2024

Paziņojuma identifikators
717d29fe-cf56-44e7-8262-35fb6f1254d7
Procedūras juridiskais pamats
Publisko iepirkumu likuma zemsliekšņa procedūra
Paziņojuma tips
Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu
Veidlapas tips
Rezultāts
Procedūras identifikators
4664864a-237d-4f43-b922-7882d60ba997
Paziņojuma oficiālā valoda
latviešu valoda

Organizācijas nosaukums
Latvijas Banka
Organizācijas identifikators
90000158236
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV00
Organizācijas pilsēta
Rīga
Organizācijas pasta indekss
LV-1050
Organizācijas iela
Kr.Valdemāra iela 2a
Organizācijas interneta adrese
https://www.bank.lv/
Pircēja profila URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/297
Pircēja juridiskais tips
Citas atvasinātas publiskas personas (t.sk. augstskolas un citi subjekti)
Iestādes darbība
Ekonomikas lietas
Organizācijas kontaktpunkts
Jānis Bautra, konkursi@bank.lv, +37167022391
Iestādes loma
Pircējs

Iepirkuma identifikācijas numurs
LB 2024/9
Dinamiskā iepirkumu sistēma
Nav
Dinamiskā iepirkumu sistēma, ko var izmantot tikai šajā paziņojumā uzskaitītie pircēji
Dinamiskā iepirkumu sistēma, ko var izmantot arī šajā paziņojumā neuzskaitītie pircēji
Procedūras tips
Atklāts konkurss

Iepirkuma nosaukums
Par Latvijas Bankas tīmekļvietņu un digitālo produktu dizaina izstrādi
Iepirkuma apraksts
Latvijas Bankas tīmekļvietņu (turpmāk – vietnes) un atsevišķu digitālo produktu dizaina un dizaina sistēmu izveide un pielāgošana, šo dizaina darbu ieviešanas autoruzraudzības veikšana, kā arī Latvijas Bankas tīmekļvietnēs bāzēto informācijas sistēmu lietotāju saskarņu dizaina izstrāde saskaņā ar konkursa nolikuma (turpmāk – nolikums) tehniskajā specifikācijā un darba uzdevumā (nolikuma 1. un 2. pielikums) noteiktajām prasībām un līguma projektā (nolikuma 4. pielikums) iekļautajiem nosacījumiem.
Pamatveids
būvdarbi
piegādes
pakalpojumi
CPV galvenais kods
72413000-8
Vai uz iepirkumu attiecas GPA?
Uz iepirkumu attiecas Nolīgums par valsts iepirkumu

Iepirkuma daļas nosaukums
Par Latvijas Bankas tīmekļvietņu un digitālo produktu dizaina izstrādi
Paņēmieni
Vai paredzēts izmantot elektronisko izsoli?
Iespējas un atkārtojumi
Vai paredzētas iespējas?
Vērtēšanas kritēriji
Tips Nosaukums Apraksts Algoritms Vērtība
Cena A kritērijs Saskaņā ar Nolikuma 8.6.3. punktu Precīza procentuālā attiecība 40
Kvalitāte B kritērijs Saskaņā ar Nolikuma 8.6.3. punktu Precīza procentuālā attiecība 35
Kvalitāte C kritērijs Saskaņā ar Nolikuma 8.6.3. punktu Precīza procentuālā attiecība 25
Informācija par līgumu
Raksturojiet līguma izpildes vietu
Latvijā
ES fondi
Norādiet, vai iepirkums tiek finansēts no Eiropas Savienības fondiem
Rezultāts
Uzvarētājs tika izraudzīts
Lēmuma datums
19/04/2024
Informācija par piedāvājumiem
Nr. Veids Skaits
1 Saņemto pieteikumu skaits
2 Saņemto piedāvājumu skaits 5
3 Piedāvājumi no mikrouzņēmumiem, mazajiem vai vidējiem uzņēmumiem 5
3.1 Piedāvājumi saņemti no mikrouzņēmumiem 1
3.2 Piedāvājumi saņemti no mazajiem uzņēmumiem 4
3.3 Piedāvājumi saņemti no vidējiem uzņēmumiem 0
4 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti citās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, nevis pircēja valstī 0
5 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas 0
6 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami 1
7 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami nepamatoti zemas cenas vai izmaksu dēļ 0
8 Attiecībā uz piedāvājumiem nav pārbaudīts, vai tie ir pieņemami vai nepieņemami 0
9 Elektroniski iesniegti piedāvājumi 5
Darbības termiņš
08/05/2028
Piedāvājuma vērtība - viszemākā
40090 EUR
Piedāvājuma vērtība - visaugstākā
95280 EUR
Stratēģiskais iepirkums
Norādiet, vai iepirkums atbilst kādai no šīm vērtībām
  • Neattiecas
Līgumi
Vispārīgā vienošanās
Vispārīgā vienošanās netiek slēgta
Vispārīgā vienošanās bez konkursa atsākšanas
Vispārīgā vienošanās ar konkursa atsākšanu
Vispārīgā vienošanās ar daļēju konkursa atsākšanu
Līguma nosaukums
Par Latvijas Bankas tīmekļvietņu un digitālo produktu dizaina izstrādi
Līguma identifikators
LB-07/2024/149
Līguma noslēgšanas datums
09/05/2024
Beigu datums
08/05/2028
Saite uz līgumu, URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/116443
Uzvarētāji
Uzvarētāja veids
Uzvarētājs ir viena persona
Uzvarētājs ir ekonomikas dalībnieku grupa
Valsts Reģistrācijas numurs Nosaukums
Latvija 42103107097 SIA "Zen IS"
Apakšuzņēmēju piesaiste
Norādiet piedāvājuma vērtību, ieskaitot iespējas un atkārtojumus
142999 EUR

Paziņojuma vērtība
142 999.00 EUR

Pārskatīšanas termiņa apraksts

Iesniegumu Iepirkumu uzraudzības birojam var iesniegt līdz iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās noslēgšanas dienai šādos termiņos:

  1. 10 dienu laikā pēc dienas, kad Publisko iepirkumu likuma 37. pantā minētā informācija nosūtīta attiecīgajai personai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu, vai pa faksu vai nodota personiski;
  2. 15 dienu laikā pēc dienas, kad Publisko iepirkumu likuma 37. pantā minētā informācija nosūtīta attiecīgajai personai pa pastu
Pārskatīšanas iestāde
Organizācijas loma
Pārskatīšanas organizācija
Organizācijas nosaukums
Iepirkumu uzraudzības birojs
Organizācijas identifikators
90001263305
Organizācijas daļas nosaukums
Nav
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV006
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas interneta adrese
https://www.iub.gov.lv
Organizācijas iela
Smilšu iela 1
Organizācijas pilsēta
Rīga
Organizācijas pasta indekss
LV-1919
Organizācijas kontaktpunkts
Juridiskais departaments, pasts@iub.gov.lv, +37122416641