Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Publicēts
05/06/2024
Nosūtīts publicēšanai ESOV
03/06/2024

Paziņojuma identifikators
73046789-3b80-4ec4-a281-2f055b1e99dc
Procedūras juridiskais pamats
Publisko iepirkumu likuma virssliekšņa procedūra
Paziņojuma tips
Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu
Veidlapas tips
Rezultāts
Procedūras identifikators
8e01ade6-4a7a-40f6-a78a-577c973c1b32
Paziņojuma oficiālā valoda
latviešu valoda

Organizācijas nosaukums
Cēsu novada Amatas apvienības pārvalde
Organizācijas identifikators
90000957242
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV008
Organizācijas pilsēta
Cēsu novads
Organizācijas pasta indekss
LV-4101
Organizācijas iela
Ausmas-1, Drabešu pagasts, Cēsu novads
Organizācijas interneta adrese
http://www.amata.lv
Pircēja profila URL
http://www.amata.lv
Pircēja juridiskais tips
Pašvaldība
Iestādes darbība
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Organizācijas kontaktpunkts
Ausmas, Drabešu pagasts, amata@cesunovads.lv, +37125639509
Iestādes loma
Pircējs

Iepirkuma identifikācijas numurs
2024/2
Dinamiskā iepirkumu sistēma
Nav
Dinamiskā iepirkumu sistēma, ko var izmantot tikai šajā paziņojumā uzskaitītie pircēji
Dinamiskā iepirkumu sistēma, ko var izmantot arī šajā paziņojumā neuzskaitītie pircēji
Procedūras tips
Atklāts konkurss

Iepirkuma nosaukums
Pašvaldības autoceļa Nītaure-Pakauši, Nītaures pagasts un Bērzi-Zaube, Zaubes pagasts, Cēsu novads pārbūve
Iepirkuma apraksts
Pašvaldības autoceļa Nītaure-Pakauši, Nītaures pagasts un Bērzi-Zaube, Zaubes pagasts, Cēsu novads pārbūve
Pamatveids
būvdarbi
piegādes
pakalpojumi
CPV galvenais kods
45233220-7
Vai uz iepirkumu attiecas GPA?
Uz iepirkumu attiecas Nolīgums par valsts iepirkumu

Iepirkuma daļas nosaukums
Pašvaldības autoceļa Nītaure-Pakauši, Nītaures pagasts, Cēsu novads pārbūve
Paņēmieni
Vai paredzēts izmantot elektronisko izsoli?
Iespējas un atkārtojumi
Vai paredzētas iespējas?
Vērtēšanas kritēriji
Tips Nosaukums Apraksts Algoritms Vērtība
Cena Saimnieciski izdevīgākais no Pretendentu piedāvājumiem, kas atbilst Konkursa nolikuma prasībām, Komisija izvēlas saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu ar viszemāko cenu. Precīzs punktu skaits 100
Informācija par līgumu
Līguma izpildes vieta
Pasūtītāja adrese
Cita vieta vai adrese
Izpildes vieta nav precīzi noteikta

Ausmas-1, Drabešu pagasts, Cēsu novads, Cēsu novads, LV-4101, LV008, Latvija

ES fondi
Norādiet, vai iepirkums tiek finansēts no Eiropas Savienības fondiem
Rezultāts
Uzvarētājs tika izraudzīts
Lēmuma datums
03/04/2024
Informācija par piedāvājumiem
Nr. Veids Skaits
1 Saņemto pieteikumu skaits
2 Saņemto piedāvājumu skaits 6
3 Piedāvājumi no mikrouzņēmumiem, mazajiem vai vidējiem uzņēmumiem 6
3.1 Piedāvājumi saņemti no mikrouzņēmumiem 0
3.2 Piedāvājumi saņemti no mazajiem uzņēmumiem 6
3.3 Piedāvājumi saņemti no vidējiem uzņēmumiem 0
4 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti citās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, nevis pircēja valstī 0
5 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas 0
6 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami 0
7 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami nepamatoti zemas cenas vai izmaksu dēļ 0
8 Attiecībā uz piedāvājumiem nav pārbaudīts, vai tie ir pieņemami vai nepieņemami 0
9 Elektroniski iesniegti piedāvājumi 6
Darbības termiņš
27/05/2025
Piedāvājuma vērtība - viszemākā
758250.19 EUR
Piedāvājuma vērtība - visaugstākā
758250.19 EUR
Stratēģiskais iepirkums
Norādiet, vai iepirkums atbilst kādai no šīm vērtībām
  • Neattiecas
Līgumi
Vispārīgā vienošanās
Vispārīgā vienošanās netiek slēgta
Vispārīgā vienošanās bez konkursa atsākšanas
Vispārīgā vienošanās ar konkursa atsākšanu
Vispārīgā vienošanās ar daļēju konkursa atsākšanu
Līguma nosaukums
Pašvaldības autoceļa Nītaure-Pakauši, Nītaures pagasts, Cēsu novads pārbūve
Līguma identifikators
122/2024/2-12
Līguma noslēgšanas datums
27/05/2024
Beigu datums
27/05/2025
Saite uz līgumu, URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/116709
Uzvarētāji
Uzvarētāja veids
Uzvarētājs ir viena persona
Uzvarētājs ir ekonomikas dalībnieku grupa
Valsts Reģistrācijas numurs Nosaukums
Latvija 44103112575 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Valkas ceļi"
Apakšuzņēmēju piesaiste
Vai ir zināma apakšuzņēmēja līguma vērtība vai procentuālā daļa?
Ir zināma apakšuzņēmēja līguma vērtība
Ir zināma apakšuzņēmēja līguma procentuālā daļa
Nav zināms
Norādiet piedāvājuma vērtību, ieskaitot iespējas un atkārtojumus
758250.19 EUR
Iepirkuma daļas nosaukums
Pašvaldības autoceļa Bērzi-Zaube, Zaubes pagasts, Cēsu novads pārbūve
Paņēmieni
Vai paredzēts izmantot elektronisko izsoli?
Iespējas un atkārtojumi
Vai paredzētas iespējas?
Vērtēšanas kritēriji
Tips Nosaukums Apraksts Algoritms Vērtība
Cena Saimnieciski izdevīgākais no Pretendentu piedāvājumiem, kas atbilst Konkursa nolikuma prasībām, Komisija izvēlas saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu ar viszemāko cenu. Precīzs punktu skaits 100
Informācija par līgumu
Līguma izpildes vieta
Pasūtītāja adrese
Cita vieta vai adrese
Izpildes vieta nav precīzi noteikta

Ausmas-1, Drabešu pagasts, Cēsu novads, Cēsu novads, LV-4101, LV008, Latvija

ES fondi
Norādiet, vai iepirkums tiek finansēts no Eiropas Savienības fondiem
Rezultāts
Uzvarētājs tika izraudzīts
Lēmuma datums
03/04/2024
Informācija par piedāvājumiem
Nr. Veids Skaits
1 Saņemto pieteikumu skaits
2 Saņemto piedāvājumu skaits 4
3 Piedāvājumi no mikrouzņēmumiem, mazajiem vai vidējiem uzņēmumiem 4
3.1 Piedāvājumi saņemti no mikrouzņēmumiem 0
3.2 Piedāvājumi saņemti no mazajiem uzņēmumiem 4
3.3 Piedāvājumi saņemti no vidējiem uzņēmumiem 0
4 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti citās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, nevis pircēja valstī 0
5 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas 0
6 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami 0
7 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami nepamatoti zemas cenas vai izmaksu dēļ 0
8 Attiecībā uz piedāvājumiem nav pārbaudīts, vai tie ir pieņemami vai nepieņemami 0
9 Elektroniski iesniegti piedāvājumi 4
Darbības termiņš
27/09/2024
Piedāvājuma vērtība - viszemākā
271108.55 EUR
Piedāvājuma vērtība - visaugstākā
271108.55 EUR
Stratēģiskais iepirkums
Norādiet, vai iepirkums atbilst kādai no šīm vērtībām
  • Neattiecas
Līgumi
Vispārīgā vienošanās
Vispārīgā vienošanās netiek slēgta
Vispārīgā vienošanās bez konkursa atsākšanas
Vispārīgā vienošanās ar konkursa atsākšanu
Vispārīgā vienošanās ar daļēju konkursa atsākšanu
Līguma nosaukums
Pašvaldības autoceļa Bērzi-Zaube, Zaubes pagasts, Cēsu novads pārbūve
Līguma identifikators
123/2024/2-12
Līguma noslēgšanas datums
27/05/2024
Beigu datums
27/09/2024
Saite uz līgumu, URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/116709
Uzvarētāji
Uzvarētāja veids
Uzvarētājs ir viena persona
Uzvarētājs ir ekonomikas dalībnieku grupa
Valsts Reģistrācijas numurs Nosaukums
Latvija 40203020529 SIA "MRG Būve"
Apakšuzņēmēju piesaiste
Vai ir zināma apakšuzņēmēja līguma vērtība vai procentuālā daļa?
Ir zināma apakšuzņēmēja līguma vērtība
Ir zināma apakšuzņēmēja līguma procentuālā daļa
Nav zināms
Norādiet piedāvājuma vērtību, ieskaitot iespējas un atkārtojumus
271108.55 EUR

Paziņojuma vērtība
1 029 358.74 EUR

Pārskatīšanas termiņa apraksts

Iesniegumu Iepirkumu uzraudzības birojam var iesniegt līdz iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās noslēgšanas dienai šādos termiņos:

  1. 10 dienu laikā pēc dienas, kad Publisko iepirkumu likuma 37. pantā minētā informācija nosūtīta attiecīgajai personai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu, vai pa faksu vai nodota personiski;
  2. 15 dienu laikā pēc dienas, kad Publisko iepirkumu likuma 37. pantā minētā informācija nosūtīta attiecīgajai personai pa pastu
Pārskatīšanas iestāde
Organizācijas loma
Pārskatīšanas organizācija
Organizācijas nosaukums
Iepirkumu uzraudzības birojs
Organizācijas identifikators
90001263305
Organizācijas daļas nosaukums
Nav
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV006
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas interneta adrese
https://www.iub.gov.lv
Organizācijas iela
Smilšu iela 1
Organizācijas pilsēta
Rīga
Organizācijas pasta indekss
LV-1919
Organizācijas kontaktpunkts
Juridiskais departaments, pasts@iub.gov.lv, +37122416641