Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Publicēts
09/04/2024
Nosūtīts publicēšanai ESOV
08/04/2024

Paziņojuma identifikators
74ec3d39-34c7-45e6-81dd-81e8b9f97284
Procedūras juridiskais pamats
Publisko iepirkumu likuma virssliekšņa procedūra
Paziņojuma tips
Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu
Veidlapas tips
Rezultāts
Procedūras identifikators
5518c8e1-5102-446e-8cc0-df91250677c2
Paziņojuma oficiālā valoda
latviešu valoda

Iepriekšējā plānošana
03/11/2023
Valsts vietējā autoceļa V1011 Pārslas - Misa - Šarlotes posmu 0,00-6,67 km, 7,84-9,74 km, 11,24-12,82 km un valsts reģionālā autoceļa P88 Bauska - Linde posma 25,33-28,26 km pārbūve
Plānošana

Organizācijas nosaukums
VSIA Latvijas Valsts ceļi
Organizācijas identifikators
40003344207
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV00
Organizācijas pilsēta
Rīga
Organizācijas pasta indekss
LV-1050
Organizācijas iela
Emīlijas Benjamiņas iela 3
Organizācijas interneta adrese
https://lvceli.lv
Pircēja profila URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/557
Pircēja juridiskais tips
Kapitālsabiedrība (valsts un kontrolētās)
Iestādes darbība
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Organizācijas kontaktpunkts
Iepirkumu daļas projektu vadītāja Ina Logina, ina.logina@lvceli.lv, +37167028142
Iestādes loma
Pircējs

Iepirkuma identifikācijas numurs
LVC 2023/117/ANM
Dinamiskā iepirkumu sistēma
Nav
Dinamiskā iepirkumu sistēma, ko var izmantot tikai šajā paziņojumā uzskaitītie pircēji
Dinamiskā iepirkumu sistēma, ko var izmantot arī šajā paziņojumā neuzskaitītie pircēji
Procedūras tips
Atklāts konkurss
Iepriekšējā plānošana
03/11/2023
Valsts vietējā autoceļa V1011 Pārslas - Misa - Šarlotes posmu 0,00-6,67 km, 7,84-9,74 km, 11,24-12,82 km un valsts reģionālā autoceļa P88 Bauska - Linde posma 25,33-28,26 km pārbūve
Plānošana

Iepirkuma nosaukums
Valsts vietējā autoceļa V1011 Pārslas - Misa - Šarlotes posmu 0,00-6,67 km, 7,84-9,74 km, 11,24-12,82 km un valsts reģionālā autoceļa P88 Bauska - Linde posma 25,33-28,26 km pārbūve
Iepirkuma apraksts
Valsts vietējā autoceļa V1011 Pārslas - Misa - Šarlotes posmu 0,00-6,67 km, 7,84-9,74 km, 11,24-12,82 km un valsts reģionālā autoceļa P88 Bauska - Linde posma 25,33-28,26 km pārbūve
Pamatveids
būvdarbi
piegādes
pakalpojumi
CPV galvenais kods
45233120-6
Vai uz iepirkumu attiecas GPA?
Uz iepirkumu attiecas Nolīgums par valsts iepirkumu

Iepirkuma daļas nosaukums
Valsts vietējā autoceļa V1011 Pārslas - Misa - Šarlotes posmu 0,00-6,67 km, 7,84-9,74 km, 11,24-12,82 km un valsts reģionālā autoceļa P88 Bauska - Linde posma 25,33-28,26 km pārbūve
Paņēmieni
Vai paredzēts izmantot elektronisko izsoli?
Iespējas un atkārtojumi
Vai paredzētas iespējas?
Vērtēšanas kritēriji
Tips Nosaukums Apraksts Algoritms Vērtība
Cena Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums Līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas Pretendentam, kurš iesniedzis piedāvājumu ar zemāko piedāvāto līgumcenu. Fiksēts skaitlis (kopā) 1
Informācija par līgumu
Līguma izpildes valsts
Latvija
Līguma izpildes valsts administratīvi-teritoriāla vienība
LV009
ES fondi
Norādiet, vai iepirkums tiek finansēts no Eiropas Savienības fondiem
Rezultāts
Uzvarētājs tika izraudzīts
Lēmuma datums
27/02/2024
Informācija par piedāvājumiem
Nr. Veids Skaits
1 Saņemto pieteikumu skaits
2 Saņemto piedāvājumu skaits 6
3 Piedāvājumi no mikrouzņēmumiem, mazajiem vai vidējiem uzņēmumiem 5
3.1 Piedāvājumi saņemti no mikrouzņēmumiem 0
3.2 Piedāvājumi saņemti no mazajiem uzņēmumiem 0
3.3 Piedāvājumi saņemti no vidējiem uzņēmumiem 5
4 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti citās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, nevis pircēja valstī 0
5 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas 0
6 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami 0
7 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami nepamatoti zemas cenas vai izmaksu dēļ 0
8 Attiecībā uz piedāvājumiem nav pārbaudīts, vai tie ir pieņemami vai nepieņemami 0
9 Elektroniski iesniegti piedāvājumi 6
Darbības termiņš
12/01/2025
Piedāvājuma vērtība - viszemākā
6845583.62 EUR
Piedāvājuma vērtība - visaugstākā
8611011.68 EUR
Stratēģiskais iepirkums
Norādiet, vai iepirkums atbilst kādai no šīm vērtībām
  • Ietekmes uz vidi mazināšana
Aprakstiet, kā iepirkums atbilst šīm vērtībām
  • Tehniskās specifikācijas prasības
Zaļais iepirkums
Zaļā iepirkuma veids
  • Cits
Grupa, kurai piemērots zaļais iepirkums
  • Ielu apgaismojums un satiksmes signāli
Līgumi
Vispārīgā vienošanās
Vispārīgā vienošanās netiek slēgta
Vispārīgā vienošanās bez konkursa atsākšanas
Vispārīgā vienošanās ar konkursa atsākšanu
Vispārīgā vienošanās ar daļēju konkursa atsākšanu
Līguma nosaukums
Valsts vietējā autoceļa V1011 Pārslas - Misa - Šarlotes posmu 0,00-6,67 km, 7,84-9,74 km, 11,24-12,82 km un valsts reģionālā autoceļa P88 Bauska - Linde posma 25,33-28,26 km pārbūve
Līguma identifikators
LVC2024/3.1/ANM/112
Līguma noslēgšanas datums
03/04/2024
Beigu datums
12/01/2025
Saite uz līgumu, URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/111610
Uzvarētāji
Uzvarētāja veids
Uzvarētājs ir viena persona
Uzvarētājs ir ekonomikas dalībnieku grupa
Valsts Reģistrācijas numurs Nosaukums
Latvija 40103387753 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Vianova"
Apakšuzņēmēju piesaiste
Vai ir zināma apakšuzņēmēja līguma vērtība vai procentuālā daļa?
Ir zināma apakšuzņēmēja līguma vērtība
Ir zināma apakšuzņēmēja līguma procentuālā daļa
Nav zināms
Norādiet apakšuzņēmēja līguma summu
109834.99 EUR
Aprakstiet apakšuzņēmējiem nododamo daļu
AS "Sadales tīkls" pārbūve un aizsardzība Elektroapgāde (ārējā) apgaismojums
Norādiet piedāvājuma vērtību, ieskaitot iespējas un atkārtojumus
6845583.62 EUR

Paziņojuma vērtība
6845583.62 EUR

Pārskatīšanas termiņa apraksts

Iesniegumu Iepirkumu uzraudzības birojam var iesniegt līdz iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās noslēgšanas dienai šādos termiņos:

  1. 10 dienu laikā pēc dienas, kad Publisko iepirkumu likuma 37. pantā minētā informācija nosūtīta attiecīgajai personai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu, vai pa faksu vai nodota personiski;
  2. 15 dienu laikā pēc dienas, kad Publisko iepirkumu likuma 37. pantā minētā informācija nosūtīta attiecīgajai personai pa pastu
Pārskatīšanas iestāde
Organizācijas loma
Pārskatīšanas organizācija
Organizācijas nosaukums
Iepirkumu uzraudzības birojs
Organizācijas identifikators
90001263305
Organizācijas daļas nosaukums
Nav
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV006
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas interneta adrese
https://www.iub.gov.lv
Organizācijas iela
Smilšu iela 1
Organizācijas pilsēta
Rīga
Organizācijas pasta indekss
LV-1919
Organizācijas kontaktpunkts
Juridiskais departaments, pasts@iub.gov.lv, +37122416641

1) Saskaņā ar iepirkuma LVC 2023/117/ANM nolikuma nosacījumiem un EIS publicēto informāciju pie attiecīgā iepirkuma, iepirkums veikts divu pasūtītāju vajadzībām - VSIA "Latvijas Valsts ceļi" un Bauskas novada pašvaldība. Tehnisku iemeslu dēļ Paziņojumā par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu nav iespējams norādīt Bauskas novada pašvaldību kā otru pasūtītāju, jo Paziņojumā par līgumu ir norādīta pasūtītāja VSIA "Latvijas Valsts ceļi" iestādes loma "Pircējs"; 2) VSIA "Latvijas Valsts ceļi" Darbu apjomu saraksti tiks finansēti Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1. reformas un investīciju virziena “Reģionālā politika” 3.1.1.r. reformas “Administratīvi teritoriālā reforma” 3.1.1.1.i. investīcijas “Valsts reģionālo un vietējo autoceļu tīkla uzlabošana” projekta ietvaros. Kopējā VSIA "Latvijas Valsts ceļi" līgumcenas daļa saskaņā ar noslēgto būvdarbu līgumu ir 6 673 483,55 EUR bez PVN; 3) Līgumcenas daļa, ko saskaņā ar noslēgto būvdarbu līgumu apmaksās Bauskas novada pašvaldība, ir 172 100,07 EUR bez PVN; 4) Paziņojumā norādītais līguma darbības beigu termiņš (12.01.2025.) ir aprēķināts saskaņā ar noslēgtā līguma 1. pielikumā “Līguma dati” norādīto darba uzsākšanas laiku – ne vēlāk kā 07.05.2024. un darba izpildes termiņu – 250 dienas, neņemot vērā ziemas tehnoloģisko pārtraukumu.