Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Publicēts
01/12/2023
Nosūtīts publicēšanai ESOV
30/11/2023

Paziņojuma identifikators
7928de58-f2c4-4b5d-916a-bd6326a8d988
Procedūras juridiskais pamats
Publisko iepirkumu likuma virssliekšņa procedūra
Paziņojuma tips
Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu
Veidlapas tips
Rezultāts
Procedūras identifikators
28774a0b-fe45-4264-9bc7-64405413bceb
Paziņojuma oficiālā valoda
latviešu valoda

Norādiet tiešās piešķiršanas pamatojumu
būvdarbus, piegādes vai pakalpojumus var nodrošināt tikai konkrēts piegādātājs, jo nav konkurences tehnisku iemeslu dēļ
Norādiet tiešās piešķiršanas pamatojuma skaidrojumu
Slimnīcā jānodrošina ātru, vienotu un drošu MIS darbību – nav pieļaujamas situācijas, kad MIS darbības rezultātā netiek pietiekami (vai vispār netiek) nodrošināta sistēmas darbība, vai arī ir iespējamas sistēmas kļūdas, kas var rezultēties ar pacientu aprūpes apdraudējumiem – nav iespējama citu ražotāju MIS sistēmas uzturēšana. Risinājumus, kas pēc saviem tehniskajiem parametriem un funkcijām atšķirtos no slimnīcas rīcībā jau esošā risinājuma, radītu nesaderību un liegtu jebkādas iespējas savstarpēji savienot slimnīcas nodaļas vienotā izsaukuma tīklā. Jebkādi MIS sistēmas uzturēšanas darbi ir iespējami tikai ar sertificētiem speciālistiem un ražotāja atbalstu. Baltijas valstīs sistēmu pārstāv tikai SIA “NMS ELPA”, jo viņiem vienīgajiem ir ražotāja autorizācija sistēmas uzturēšanā un apkalpošanā, tādēļ iepirkumam tiek piemērota sarunu procedūra.

Organizācijas nosaukums
VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”
Organizācijas identifikators
40003457109
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV006
Organizācijas pilsēta
Rīga
Organizācijas pasta indekss
LV-1002
Organizācijas iela
Pilsoņu iela 13
Organizācijas interneta adrese
https://www.stradini.lv
Pircēja profila URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/379
Pircēja juridiskais tips
Kapitālsabiedrība (valsts un kontrolētās)
Iestādes darbība
Veselība
Organizācijas kontaktpunkts
Iepirkumu daļa, D-13 korpuss, 2.stāvs, stradini@stradini.lv, +37167069780
Iestādes loma
Pircējs

Iepirkuma identifikācijas numurs
PSKUS 2023/223
Dinamiskā iepirkumu sistēma
Nav
Dinamiskā iepirkumu sistēma, ko var izmantot tikai šajā paziņojumā uzskaitītie pircēji
Dinamiskā iepirkumu sistēma, ko var izmantot arī šajā paziņojumā neuzskaitītie pircēji
Procedūras tips
Konkursa procedūra ar sarunām

Iepirkuma nosaukums
A korpusa MIS sistēmas uzturēšana
Iepirkuma apraksts
A korpusa MIS sistēmas uzturēšana
Pamatveids
būvdarbi
piegādes
pakalpojumi
CPV galvenais kods
48000000-8
Vai uz iepirkumu attiecas GPA?
Uz iepirkumu attiecas Nolīgums par valsts iepirkumu

Iepirkuma daļas nosaukums
A korpusa MIS sistēmas uzturēšana
Paņēmieni
Vai paredzēts izmantot elektronisko izsoli?
Iespējas un atkārtojumi
Vai paredzētas iespējas?
Vērtēšanas kritēriji
Tips Nosaukums Apraksts Algoritms Vērtība
Cena Cena Piedāvājums ar viszemāko cenu Precīzs punktu skaits 100
Informācija par līgumu
Līguma izpildes vieta
Pasūtītāja adrese
Cita vieta vai adrese
Izpildes vieta nav precīzi noteikta

Pilsoņu iela 13, Rīga, LV-1002, LV006, Latvija

Rezultāts
Uzvarētājs tika izraudzīts
Lēmuma datums
27/11/2023
Informācija par piedāvājumiem
Nr. Veids Skaits
1 Saņemto pieteikumu skaits
2 Saņemto piedāvājumu skaits 1
3 Piedāvājumi no mikrouzņēmumiem, mazajiem vai vidējiem uzņēmumiem 1
3.1 Piedāvājumi saņemti no mikrouzņēmumiem 0
3.2 Piedāvājumi saņemti no mazajiem uzņēmumiem 1
3.3 Piedāvājumi saņemti no vidējiem uzņēmumiem 0
4 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti citās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, nevis pircēja valstī 0
5 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas 0
6 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami 0
7 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami nepamatoti zemas cenas vai izmaksu dēļ 0
8 Attiecībā uz piedāvājumiem nav pārbaudīts, vai tie ir pieņemami vai nepieņemami 0
9 Elektroniski iesniegti piedāvājumi
Darbības termiņš
29/11/2025
Piedāvājuma vērtība - viszemākā
88000 EUR
Piedāvājuma vērtība - visaugstākā
88000 EUR
Stratēģiskais iepirkums
Norādiet, vai iepirkums atbilst kādai no šīm vērtībām
  • Neattiecas
Līgumi
Vispārīgā vienošanās
Vispārīgā vienošanās netiek slēgta
Vispārīgā vienošanās bez konkursa atsākšanas
Vispārīgā vienošanās ar konkursa atsākšanu
Vispārīgā vienošanās ar daļēju konkursa atsākšanu
Līguma nosaukums
A korpusa MIS sistēmas uzturēšana
Līguma identifikators
SKUS 852/23
Līguma noslēgšanas datums
30/11/2023
Saite uz līgumu, URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement/Documents/113026
Uzvarētāji
Uzvarētāja veids
Uzvarētājs ir viena persona
Uzvarētājs ir ekonomikas dalībnieku grupa
Valsts Reģistrācijas numurs Nosaukums
Latvija 40003348336 SIA "NMS ELPA"
Apakšuzņēmēju piesaiste
Norādiet piedāvājuma vērtību, ieskaitot iespējas un atkārtojumus
1 EUR

Paziņojuma vērtība
1 EUR

Pārskatīšanas iestāde
Organizācijas loma
Pārskatīšanas organizācija
Organizācijas nosaukums
Iepirkumu uzraudzības birojs
Organizācijas identifikators
90001263305
Organizācijas daļas nosaukums
Nav
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV006
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas interneta adrese
https://www.iub.gov.lv
Organizācijas iela
Smilšu iela 1
Organizācijas pilsēta
Rīga
Organizācijas pasta indekss
LV-1919
Organizācijas kontaktpunkts
Iepirkumu speciālists, Violeta.Jegorova@iub.gov.lv, +37120110558