Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Publicēts
30/11/2023
Nosūtīts publicēšanai ESOV
29/11/2023

Paziņojuma identifikators
79377182-2a34-4fb2-97a3-d95a7ea556d5
Procedūras juridiskais pamats
Publisko iepirkumu likuma virssliekšņa procedūra
Paziņojuma tips
Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu
Veidlapas tips
Rezultāts
Procedūras identifikators
2f8801f0-4d7e-4ddf-a4ba-2be97ebbe12a
Paziņojuma oficiālā valoda
latviešu valoda

Organizācijas nosaukums
VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”
Organizācijas identifikators
40003457109
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV006
Organizācijas pilsēta
Rīga
Organizācijas pasta indekss
LV-1002
Organizācijas iela
Pilsoņu iela 13
Organizācijas interneta adrese
https://www.stradini.lv
Pircēja profila URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/379
Pircēja juridiskais tips
Kapitālsabiedrība (valsts un kontrolētās)
Iestādes darbība
Veselība
Organizācijas kontaktpunkts
Laura Laiviņa, laura.laivina@stradini.lv, +37127820089
Iestādes loma
Pircējs

Iepirkuma identifikācijas numurs
PSKUS 2023/183
Dinamiskā iepirkumu sistēma
Nav
Dinamiskā iepirkumu sistēma, ko var izmantot tikai šajā paziņojumā uzskaitītie pircēji
Dinamiskā iepirkumu sistēma, ko var izmantot arī šajā paziņojumā neuzskaitītie pircēji
Procedūras tips
Atklāts konkurss

Iepirkuma nosaukums
Jaundzimušo intensīvās terapijas, perinatālās diagnostikas iekārtu piegāde II
Iepirkuma apraksts
Jaundzimušo intensīvās terapijas, perinatālās diagnostikas iekārtu piegāde
Pamatveids
būvdarbi
piegādes
pakalpojumi
CPV galvenais kods
33100000-1
Vai uz iepirkumu attiecas GPA?
Uz iepirkumu attiecas Nolīgums par valsts iepirkumu

Iepirkuma daļas nosaukums
Jaundzimušo intensīvās terapijas, perinatālās diagnostikas iekārtu piegāde
Paņēmieni
Vai paredzēts izmantot elektronisko izsoli?
Iespējas un atkārtojumi
Vai paredzētas iespējas?
Vērtēšanas kritēriji
Tips Nosaukums Apraksts Algoritms Vērtība
Cena Cena Cena (A), punkti piešķirami saskaņā ar nolikumā un tehniskajā specifikācijā noteikto. 1., 7., 13. pozīcija - 80 punkti; 2. pozīcija - 83 punkti; 3., 15., 17. pozīcija - 90 punkti; 4., 5., 6., 16. pozīcija - 75 punkti; 8., 12. pozīcija - 78 punkti; 9. pozīcija - 93 punkti; 10., 14., 18., 19. pozīcija - 95 punkti; 11. pozīcija - 81 punkti; Vērtēšanas kritēriji sarežģīti

Apraksts noteikts iepirkuma nolikumā

95
Kvalitāte Elektroenerģijas patēriņš Preces/ iekārtas elektroenerģijas patēriņš vai Preces/Iekārtas akumulatora vai bateriju maksimālais lietošanas ilgums (B), unkti piešķirami saskaņā ar nolikumā un tehniskajā specifikācijā noteikto. 1.-4., 6.-10., 12.-19. pozīcija - 5 punkti; 5., 11. pozīcija - 2 punkti Vērtēšanas kritēriji sarežģīti

Apraksts noteikts iepirkuma nolikumā

5
Kvalitāte Papildus tehniskās specifikācijas punkti Papildus tehniskās specifikācijas punkti(C), punkti piešķirami saskaņā ar nolikumā un tehniskajā specifikācijā noteikto. 2., 8., 12. pozīcija - 12 punkti; 3. , 5., 17. pozīcija - 5 punkti 4., 7., 13., 16. pozīcija - 10 punkti; 6. pozīcija - 15 punkti; 9. pozīcija - 2 punkti; 11. pozīcija - 17 punkti Vērtēšanas kritēriji sarežģīti

Apraksts noteikts iepirkuma nolikumā

17
Cena Piederumu cena 1 Iekārtas Piederumu cena (D), punkti piešķirami saskaņā ar nolikumā un tehniskajā specifikācijā noteikto. 1.pozīcija - 15 punkti; 4., 16. pozīcija - 10 punkti; 5.pozīcija - 18 punkti; 6., 7., 8., 12., 13., 15. pozīcija - 5 punkti Vērtēšanas kritēriji sarežģīti

Apraksts noteikts iepirkuma nolikumā

18
Informācija par līgumu
Līguma izpildes vieta
Pasūtītāja adrese
Cita vieta vai adrese
Izpildes vieta nav precīzi noteikta

Pilsoņu iela 13, Rīga, LV-1002, LV006, Latvija

ES fondi
Norādiet, vai iepirkums tiek finansēts no Eiropas Savienības fondiem
ES fonda identifikators
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF)
Rezultāts
Uzvarētājs tika izraudzīts
Lēmuma datums
16/10/2023
Informācija par piedāvājumiem
Nr. Veids Skaits
1 Saņemto pieteikumu skaits
2 Saņemto piedāvājumu skaits 11
3 Piedāvājumi no mikrouzņēmumiem, mazajiem vai vidējiem uzņēmumiem 11
3.1 Piedāvājumi saņemti no mikrouzņēmumiem 0
3.2 Piedāvājumi saņemti no mazajiem uzņēmumiem 9
3.3 Piedāvājumi saņemti no vidējiem uzņēmumiem 2
4 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti citās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, nevis pircēja valstī 0
5 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas 0
6 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami 0
7 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami nepamatoti zemas cenas vai izmaksu dēļ 0
8 Attiecībā uz piedāvājumiem nav pārbaudīts, vai tie ir pieņemami vai nepieņemami 0
9 Elektroniski iesniegti piedāvājumi 11
Darbības termiņš
17/11/2025
Piedāvājuma vērtība - viszemākā
630 EUR
Piedāvājuma vērtība - visaugstākā
217247.04 EUR
Stratēģiskais iepirkums
Norādiet, vai iepirkums atbilst kādai no šīm vērtībām
  • Neattiecas
Līgumi
Vispārīgā vienošanās
Vispārīgā vienošanās netiek slēgta
Vispārīgā vienošanās bez konkursa atsākšanas
Vispārīgā vienošanās ar konkursa atsākšanu
Vispārīgā vienošanās ar daļēju konkursa atsākšanu
Līguma nosaukums
par Jaundzimušo intensīvās terapijas, perinatālās diagnostikas iekārtu piegādi
Līguma identifikators
SKUS 772/23-VV
Līguma noslēgšanas datums
17/11/2023
Saite uz līgumu, URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/106845
Pamatnolīguma paredzamā vērtība
1311410 EUR
Pamatnolīguma maksimālā vērtība
1311410 EUR
Uzvarētāji
Uzvarētāja veids
Uzvarētājs ir viena persona
Uzvarētājs ir ekonomikas dalībnieku grupa
Valsts Reģistrācijas numurs Nosaukums
Latvija 40103599415 SIA “A.Medical”
Apakšuzņēmēju piesaiste
Uzvarētāja veids
Uzvarētājs ir viena persona
Uzvarētājs ir ekonomikas dalībnieku grupa
Valsts Reģistrācijas numurs Nosaukums
Latvija 40003308634 SIA "Tradintek"
Apakšuzņēmēju piesaiste
Uzvarētāja veids
Uzvarētājs ir viena persona
Uzvarētājs ir ekonomikas dalībnieku grupa
Valsts Reģistrācijas numurs Nosaukums
Latvija 40003348336 SIA “NMS ELPA”
Apakšuzņēmēju piesaiste
Uzvarētāja veids
Uzvarētājs ir viena persona
Uzvarētājs ir ekonomikas dalībnieku grupa
Valsts Reģistrācijas numurs Nosaukums
Latvija 40003547099 SIA “Arbor Medical Korporācija”
Apakšuzņēmēju piesaiste
Uzvarētāja veids
Uzvarētājs ir viena persona
Uzvarētājs ir ekonomikas dalībnieku grupa
Valsts Reģistrācijas numurs Nosaukums
Latvija 50003336771 SIA ,,Medeksperts”
Apakšuzņēmēju piesaiste
Uzvarētāja veids
Uzvarētājs ir viena persona
Uzvarētājs ir ekonomikas dalībnieku grupa
Valsts Reģistrācijas numurs Nosaukums
Latvija 40103295181 SIA “Mediq Latvija”
Apakšuzņēmēju piesaiste
Uzvarētāja veids
Uzvarētājs ir viena persona
Uzvarētājs ir ekonomikas dalībnieku grupa
Valsts Reģistrācijas numurs Nosaukums
Latvija 42103022555 SIA "Remedine"
Apakšuzņēmēju piesaiste

Pamatnolīguma paredzamā vērtība
1311410 EUR
Pamatnolīguma maksimālā vērtība
1311410 EUR

Pārskatīšanas iestāde
Organizācijas loma
Pārskatīšanas organizācija
Organizācijas nosaukums
Iepirkumu uzraudzības birojs
Organizācijas identifikators
90001263305
Organizācijas daļas nosaukums
Nav
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV006
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas interneta adrese
https://www.iub.gov.lv
Organizācijas iela
Smilšu iela 1
Organizācijas pilsēta
Rīga
Organizācijas pasta indekss
LV-1919
Organizācijas kontaktpunkts
Iepirkumu speciālists, Violeta.Jegorova@iub.gov.lv, +37120110558