Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Publicēts
17/05/2024
Nosūtīts publicēšanai ESOV
16/05/2024

Paziņojuma identifikators
7a521650-5cb1-4960-bd62-309042f6c3e2
Procedūras juridiskais pamats
Publisko iepirkumu likuma virssliekšņa procedūra
Paziņojuma tips
Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu
Veidlapas tips
Rezultāts
Procedūras identifikators
58576ed1-81e3-462b-a1b3-a7ec30187388
Paziņojuma oficiālā valoda
latviešu valoda

Iepriekšējā plānošana
31/01/2024
Par monētu suvenīriesaiņojuma kartiņu un apgrozības monētu komplekta Brilliant Uncirculated kvalitātē iesaiņojuma izgatavošanu un piegādi
Plānošana
27/03/2024
Par monētu suvenīriesaiņojumu izgatavošanu un piegādi/On the Production and Delivery of Gift Packagings for Coins
Plānošana

Organizācijas nosaukums
Latvijas Banka
Organizācijas identifikators
90000158236
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV00
Organizācijas pilsēta
Rīga
Organizācijas pasta indekss
LV-1050
Organizācijas iela
Kr.Valdemāra iela 2a
Organizācijas interneta adrese
https://www.bank.lv/
Pircēja profila URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/297
Pircēja juridiskais tips
Citas atvasinātas publiskas personas (t.sk. augstskolas un citi subjekti)
Iestādes darbība
Ekonomikas lietas
Organizācijas kontaktpunkts
Martins Beresņevs, konkursi@bank.lv, +37167022529
Iestādes loma
Pircējs

Iepirkuma identifikācijas numurs
LB 2024/22
Dinamiskā iepirkumu sistēma
Nav
Dinamiskā iepirkumu sistēma, ko var izmantot tikai šajā paziņojumā uzskaitītie pircēji
Dinamiskā iepirkumu sistēma, ko var izmantot arī šajā paziņojumā neuzskaitītie pircēji
Procedūras tips
Atklāts konkurss
Iepriekšējā plānošana
31/01/2024
Par monētu suvenīriesaiņojuma kartiņu un apgrozības monētu komplekta Brilliant Uncirculated kvalitātē iesaiņojuma izgatavošanu un piegādi
Plānošana
27/03/2024
Par monētu suvenīriesaiņojumu izgatavošanu un piegādi/On the Production and Delivery of Gift Packagings for Coins
Plānošana

Iepirkuma nosaukums
Par monētu suvenīriesaiņojumu izgatavošanu un piegādi/On the Production and Delivery of Gift Packagings for Coins
Iepirkuma apraksts
Par monētu suvenīriesaiņojumu izgatavošanu un piegādi/On the Production and Delivery of Gift Packagings for Coins
Pamatveids
būvdarbi
piegādes
pakalpojumi
CPV galvenais kods
44452000-3
Vai uz iepirkumu attiecas GPA?
Uz iepirkumu attiecas Nolīgums par valsts iepirkumu

Iepirkuma daļas nosaukums
Par monētu suvenīriesaiņojumu izgatavošanu un piegādi/On the Production and Delivery of Gift Packagings for Coins
Paņēmieni
Vai paredzēts izmantot elektronisko izsoli?
Iespējas un atkārtojumi
Vai paredzētas iespējas?
Vērtēšanas kritēriji
Tips Nosaukums Apraksts Algoritms Vērtība
Cena Pretendenta piedāvātās kopējās iesaiņojumu izgatavošanas izmaksas Pretendenta piedāvātās kopējās iesaiņojumu izgatavošanas izmaksas Precīza procentuālā attiecība 80
Kvalitāte Zaļā iepirkuma kritērijs Saskaņā ar nolikuma 8.6. punktu. Precīza procentuālā attiecība 20
Informācija par līgumu
Raksturojiet līguma izpildes vietu
Eiropas Ekonomiskajā zonā
Papildinformāciju par līguma izpildes vietu
Iesaiņojumus saskaņā ar nolikuma 2. pielikuma 2. tabulu piegādā Latvijas Bankas norādītajām kaltuvēm ne vēlāk kā 9 (deviņu) nedēļu laikā pēc elektroniskā formā nosūtīta iesaiņojumu dizaina projekta saņemšanas no Latvijas Bankas, neskaitot laiku, kas Latvijas Bankai nepieciešams iesaiņojumu paraugu apstiprināšanai.
ES fondi
Norādiet, vai iepirkums tiek finansēts no Eiropas Savienības fondiem
Rezultāts
Uzvarētājs netika izraudzīts, un konkurss ir slēgts
Rezultāts
Visi piedāvājumi, dalības pieprasījumi vai projekti atsaukti vai atzīti par nepieņemamiem
Lēmuma datums
15/05/2024
Informācija par piedāvājumiem
Nr. Veids Skaits
1 Saņemto pieteikumu skaits
2 Saņemto piedāvājumu skaits 1
3 Piedāvājumi no mikrouzņēmumiem, mazajiem vai vidējiem uzņēmumiem 1
3.1 Piedāvājumi saņemti no mikrouzņēmumiem 0
3.2 Piedāvājumi saņemti no mazajiem uzņēmumiem 0
3.3 Piedāvājumi saņemti no vidējiem uzņēmumiem 1
4 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti citās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, nevis pircēja valstī 1
5 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas 0
6 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami 1
7 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami nepamatoti zemas cenas vai izmaksu dēļ 0
8 Attiecībā uz piedāvājumiem nav pārbaudīts, vai tie ir pieņemami vai nepieņemami 0
9 Elektroniski iesniegti piedāvājumi 1
Stratēģiskais iepirkums
Norādiet, vai iepirkums atbilst kādai no šīm vērtībām
Līgumi

Pārskatīšanas termiņa apraksts

Iesniegumu Iepirkumu uzraudzības birojam var iesniegt līdz iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās noslēgšanas dienai šādos termiņos:

  1. 10 dienu laikā pēc dienas, kad Publisko iepirkumu likuma 37. pantā minētā informācija nosūtīta attiecīgajai personai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu, vai pa faksu vai nodota personiski;
  2. 15 dienu laikā pēc dienas, kad Publisko iepirkumu likuma 37. pantā minētā informācija nosūtīta attiecīgajai personai pa pastu
Pārskatīšanas iestāde
Organizācijas loma
Pārskatīšanas organizācija
Organizācijas nosaukums
Iepirkumu uzraudzības birojs
Organizācijas identifikators
90001263305
Organizācijas daļas nosaukums
Nav
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV006
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas interneta adrese
https://www.iub.gov.lv
Organizācijas iela
Smilšu iela 1
Organizācijas pilsēta
Rīga
Organizācijas pasta indekss
LV-1919
Organizācijas kontaktpunkts
Juridiskais departaments, pasts@iub.gov.lv, +37122416641