Paziņojums par līgumu

Publicēts
03/04/2024

Paziņojuma identifikators
7b6f3727-4cff-480e-81ff-8c47ae9842ed
Procedūras juridiskais pamats
Publisko iepirkumu likuma zemsliekšņa procedūra
Paziņojuma tips
Paziņojums par līgumu
Veidlapas tips
Konkurss
Procedūras identifikators
fa349f51-cacd-44f1-958f-8018d3b6b520
Paziņojuma oficiālā valoda
latviešu valoda

Organizācijas nosaukums
Latvijas Banka
Organizācijas identifikators
90000158236
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV00
Organizācijas pilsēta
Rīga
Organizācijas pasta indekss
LV-1050
Organizācijas iela
Kr.Valdemāra iela 2a
Organizācijas interneta adrese
https://www.bank.lv/
Pircēja profila URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/297
Pircēja juridiskais tips
Citas atvasinātas publiskas personas (t.sk. augstskolas un citi subjekti)
Iestādes darbība
Ekonomikas lietas
Organizācijas kontaktpunkts
Ieva Grīnfogele, konkursi@bank.lv, +37167022782
Iestādes loma
Pircējs

Iepirkuma identifikācijas numurs
LB 2024/23
Dinamiskā iepirkumu sistēma
Nav
Dinamiskā iepirkumu sistēma, ko var izmantot tikai šajā paziņojumā uzskaitītie pircēji
Dinamiskā iepirkumu sistēma, ko var izmantot arī šajā paziņojumā neuzskaitītie pircēji
Procedūras tips
Atklāts konkurss
Saīsināta procedūra
Piemērota paātrināta procedūra
Informācija par iesniegšanu

Iesniegšana ir elektroniska

Iesniegšana EIS
Iesniegšana citā elektroniskā sistēmā

Iepirkuma nosaukums
Par informatīvas un izglītojošas informācijas izvietojuma medijos plānošanu un izvietošanu
Iepirkuma apraksts
Latvijas Bankas organizēto informatīvo kampaņu un izglītojošo pasākumu informatīvo materiālu (turpmāk – informatīvie materiāli) izvietošanas stratēģiju izstrāde, mediju plānu izstrāde, informatīvo materiālu piegāde medijiem, informatīvo materiālu izvietošanas medijos koordinēšana un to atspoguļošanas kontrole atbilstoši izstrādātajam mediju plānam, kā arī informatīvo materiālu izvietošanas kampaņas statistikas piegāde saskaņā ar konkursa nolikuma (turpmāk – nolikums) tehniskajā specifikācijā (nolikuma 1. pielikums) noteiktajām prasībām un līguma projektā (nolikuma 3. pielikums) iekļautajiem nosacījumiem.
Pamatveids
būvdarbi
piegādes
pakalpojumi
CPV galvenais kods
79341000-6
Daļas
Iepirkums ir sadalīts daļās
Vai uz iepirkumu attiecas GPA?
Uz iepirkumu attiecas Nolīgums par valsts iepirkumu
Izslēgšanas noteikumi
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 42.pantu

Paņēmieni
Vispārīgās vienošanās veids
Vispārīgā vienošanās netiek slēgta
Vispārīgā vienošanās bez konkursa atsākšanas
Vispārīgā vienošanās ar konkursa atsākšanu
Vispārīgā vienošanās ar daļēju konkursa atsākšanu
Vai paredzēts izmantot elektronisko izsoli?
Paredzamā vērtība
Paredzamā vērtība
95000 EUR
Termiņu aprēķins
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš
23/04/2024 10:00
Piedāvājumu atvēršanas laiks
23/04/2024 14:00
Pārskatīšanas termiņa apraksts
Iesniegums iesniedzams Iepirkumu uzraudzības birojam, līdz 16/04/2024
Atvēršanas vieta
Elektronisko iepirkumu sistēma
Iespējas un atkārtojumi
Pārjaunojumu maksimums
0
Vai paredzētas iespējas?
Vai paredzēti atkārtojumi?
Atlases prasības
Tips Apraksts
Piemērotība profesionālās darbības veikšanai Saskaņā ar iepirkuma dokumentiem
Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis Saskaņā ar iepirkuma dokumentiem
Tehniskās un profesionālās spējas Saskaņā ar iepirkuma dokumentiem
Citas prasības
Vai jānorāda līguma izpildē norādītā personāla vārdi un profesionālā kvalifikācija?
Vai līdzdalība ir paredzēta aizsargātām darbnīcām un ekonomikas dalībniekiem, kuru mērķis ir personu ar invaliditāti vai nelabvēlīgā situācijā esošu personu sociālā un profesionālā integrācija
Līdzdalība ir paredzēta aizsargātām darbnīcām un ekonomikas dalībniekiem, kuru mērķis ir personu ar invaliditāti vai nelabvēlīgā situācijā esošu personu sociālā un profesionālā integrācija
Nav
Vai nepieciešama drošības pielaide?
Vērtēšanas kritēriji
Tips Nosaukums Apraksts Algoritms Vērtība
Cena A kritērijs A kritērijs "Informatīvo materiālu izvietojuma plānošanas un izvietošanas pakalpojumu interneta portālos izmaksas" (pretendenta piedāvājuma 2. tabulas summa kopā) - Piedāvājums, kura cena ir viszemākā, iegūst augstāko vērtējumu – 20 punktus. - Pārējie piedāvājumi tiek vērtēti proporcionāli pret piedāvājumu ar viszemāko cenu pēc šādas formulas: viszemākā piedāvātā cena punktu skaits = ---------------------------- x 20 (divdesmit) vērtējamā piedāvājuma cena Precīza procentuālā attiecība 20
Cena B kritērijs B kritērijs "Informatīvo materiālu izvietojuma plānošanas un izvietošanas pakalpojumu globālajās tīmekļa platformās izmaksas" (pretendenta piedāvājuma 3. tabulas summa kopā) - Piedāvājums, kura pakalpojuma sniegšanas cena ir viszemākā, iegūst augstāko vērtējumu – 50 punktus. - Pārējie piedāvājumi tiek vērtēti proporcionāli pret piedāvājumu ar viszemāko cenu pēc šādas formulas: viszemākā piedāvātā cena punktu skaits = ------------------------------- x 50 (piecdesmit) vērtējamā piedāvājuma cena Precīza procentuālā attiecība 50
Cena C kritērijs C kritērijs "Informatīvo materiālu izvietojuma plānošanas un izvietošanas pakalpojumu e-klase.lv (SIA "Izglītības sistēmas") un mykoob.lv (SIA "Mykoob") izmaksas" (pretendenta piedāvājuma 4. tabulas summa kopā) - Piedāvājums, kura cena ir viszemākā, iegūst augstāko vērtējumu – 30 punktus. - Pārējie piedāvājumi tiek vērtēti proporcionāli pret piedāvājumu ar viszemāko cenu pēc šādas formulas: viszemākā piedāvātā cena punktu skaits = ------------------------------- x 30 (trīsdesmit) vērtējamā piedāvājuma cena Precīza procentuālā attiecība 30
Informācija par līgumu
Līguma izpildes vieta
Pasūtītāja adrese
Cita vieta vai adrese
Izpildes vieta nav precīzi noteikta

Kr.Valdemāra iela 2a, Rīga, LV-1050, LV00, Latvija

Papildinformāciju par līguma izpildes vietu
vai attālināti
Līguma darbības termiņš
Periods
Ilgums mēnešos
Līguma darbības termiņa ilgums
24 mēneši
ES fondi
Norādiet, vai iepirkums tiek finansēts no Eiropas Savienības fondiem
Piedāvājuma nodrošinājums
Vai ir nepieciešams piedāvājuma nodrošinājums
Piedāvājuma derīguma termiņš
6 mēneši

Rezervēta izpilde
Vai līguma izpilde jāveic saskaņā ar aizsargātas nodarbinātības programmām?
Pretendenta juridiskā forma
Vai Pretendentam, kam ir piešķirtas līgumslēgšanas tiesības, ir vajadzīga noteikta juridiskā forma?

Pretendentam pēc savas izvēles jāizveido personālsabiedrība vai jāslēdz sabiedrības līgums

Izpildes noteikumi
Līguma noteikumi
Saskaņā ar iepirkuma tehnisko specifikāciju un iepirkuma līguma projektu
Līguma finansiālie noteikumi
Saskaņā ar iepirkuma līguma projektu
Vai elektroniskie rēķini tiks pieņemti vai ir obligāti?
Prasīts
Atļauts
Nav atļauts
Vai tiks izmantoti elektroniski maksājumi?
Vai tiks izmantoti elektroniski pasūtījumi?

Piekļuve dokumentiem
Vai kādiem iepirkuma dokumentiem ir ierobežota piekļuve?
Adrese, kurā iesniedzami piedāvājumi
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/120531
Iesniegšanas valoda
latviešu valoda
Iesniegšanas veids
Vai piedāvājums iesniedzams elektroniskā kataloga veidā?
Atļauts
Nav atļauts
Prasīts
Vai paredzēts iesniegt piedāvājuma variantus?
Atļauts
Nav atļauts
Prasīts
Vai atļauts iesniegt vairāk, kā vienu piedāvājumu?
Pārskatīšanas iestāde
Organizācijas loma
Pārskatīšanas organizācija
Organizācijas nosaukums
Iepirkumu uzraudzības birojs
Organizācijas identifikators
90001263305
Organizācijas daļas nosaukums
Nav
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV006
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas interneta adrese
https://www.iub.gov.lv
Organizācijas iela
Smilšu iela 1
Organizācijas pilsēta
Rīga
Organizācijas pasta indekss
LV-1919
Organizācijas kontaktpunkts
Juridiskais departaments, pasts@iub.gov.lv, +37122416641