Paziņojums par līguma izpildi

Publicēts
07/02/2024

Paziņojuma identifikators
7c2c02af-9437-433e-ab78-2ac78ee9b78b
Procedūras juridiskais pamats
Publisko iepirkumu likuma 9. panta iepirkums
Paziņojuma tips
Paziņojums par līguma izpildi
Veidlapas tips
Izpilde
Procedūras identifikators
4d478d6a-d604-437a-9b4c-5d44e660cad2
Paziņojuma oficiālā valoda
latviešu valoda

Vai ir veikti grozījumi iepirkuma dokumentācijā:
Paziņojuma grozījumu iemesla veids:
Publicētāja sākotnēji pieļautas kļūdas vai kļūdu labošana
Veikto grozījumu iemesls
Tehnisku kļūdu labojumi publicētajā paziņojumā
Norādiet veiktos grozījumus, piemēram, paziņojuma sadaļu/lauku nosaukumus
Sadaļa "Līguma informācija"

Organizācijas nosaukums
Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālā pārvalde
Organizācijas identifikators
90009117568
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV005
Organizācijas pilsēta
Daugavpils
Organizācijas pasta indekss
LV-5401
Organizācijas iela
Rīgas ielā 2
Organizācijas interneta adrese
https://www.augsdaugavasnovads.lv/
Pircēja profila URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/24072
Pircēja juridiskais tips
Pašvaldība
Iestādes darbība
Ekonomikas lietas
Iestādes loma
Pircējs

Iepirkuma identifikācijas numurs
ANPCA 2023/14

Iepirkuma nosaukums
Zivju mazuļu piegāde zivju resursu papildināšanai Augšdaugavas novada pašvaldības ūdenstilpēs
Pamatveids
būvdarbi
piegādes
pakalpojumi
CPV galvenais kods
03311000-2

Līguma nosaukums
Līgums
Līguma identifikators
000.2.1-17.3-2023/239
Līguma noslēgšanas datums
05/06/2023
Vai līgums tiek izbeigts?
Līguma izbeigšanas iemesls
Līgums tiek izbeigts piegādātāja vainas dēļ
Līguma faktiskās izpildes datums
11/08/2023
Uzvarētāji
Uzvarētāja veids
Uzvarētājs ir viena persona
Uzvarētājs ir ekonomikas dalībnieku grupa
Faktiska līgumcena
0 EUR
Valsts Reģistrācijas numurs Nosaukums
Latvija 40003696678 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rūjas zivju audzētava"