Paziņojums par plānoto līgumu

Publicēts
28/02/2024

Paziņojuma identifikators
7cd6a84d-0ffd-4dbd-a4f3-ebcf48317c4e
Procedūras juridiskais pamats
Publisko iepirkumu likuma 9. panta iepirkums
Paziņojuma tips
Paziņojums par plānoto līgumu
Veidlapas tips
Konkurss
Procedūras identifikators
65a11f75-99ea-42e7-94d2-215405c4245b
Paziņojuma oficiālā valoda
latviešu valoda

Organizācijas nosaukums
Aizkraukles KUK SIA
Organizācijas identifikators
48703000438
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV009
Organizācijas pilsēta
Aizkraukle
Organizācijas pasta indekss
LV-5101
Organizācijas iela
Jaunceltnes iela 9
Organizācijas interneta adrese
https://www.kuk.lv/
Pircēja profila URL
https://www.kuk.lv/
Pircēja juridiskais tips
Kapitālsabiedrība (pašvaldības un kontrolētās)
Iestādes darbība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Organizācijas kontaktpunkts
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Aizkraukles KUK", info@kuk.lv, +37129102856
Iestādes loma
Pircējs

Iepirkuma identifikācijas numurs
Aizkraukles KUK 2024/4
Procedūras tips
Publisko iepirkumu likuma 9.panta iepirkums
Informācija par iesniegšanu

Iesniegšana ir elektroniska

Iesniegšana EIS
Iesniegšana citā elektroniskā sistēmā

Iepirkuma nosaukums
Saimniecības preču un būvmateriālu iegāde Aizkraukles SIA “KUK” vajadzībām
Iepirkuma apraksts
Saimniecības preču un būvmateriālu iegāde Aizkraukles SIA “KUK” vajadzībām
Pamatveids
būvdarbi
piegādes
pakalpojumi
CPV galvenais kods
44000000-0
CPV papildkods
19640000-4, 33700000-7
Daļas
Iepirkums ir sadalīts daļās
Izslēgšanas noteikumi
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4. un 11. punktu

Iepirkuma daļas nosaukums
Saimniecības preču un būvmateriālu iegāde Aizkraukles SIA “KUK” vajadzībām
Paredzamā vērtība
Paredzamā vērtība
41900 EUR
Termiņu aprēķins
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš
15/03/2024 13:00
Piedāvājumu atvēršanas laiks
15/03/2024 13:00
Vērtēšanas kritēriji
Tips Nosaukums Apraksts Algoritms Vērtība
Cena Preču vienību cenu summa C = Cx / Cy * 60, kur: Cx - zemākā vienību cenu summa; Cy - vērtējamā vienību cenu summa; C - vērtējamā kritērija iegūtais punktu skaits Apgrieztās proporcionalitātes princips Precīzs punktu skaits 60
Izmaksas Atlaide precēm A = Ax / Ay * 30, kur: Ax - vērtējamā atlaide; Ay - lielākā atlaide; A - vērtējamā kritērija iegūtais punktu skaits Proporcionalitātes princips Precīzs punktu skaits 30
Kvalitāte Attālums (km) no pasūtītāja Jaunceltnes iela 9,Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV – 5101, Latvija līdz tirdzniecības vietai 10 punkti tiks piešķirti pretendentam, kura preču tirdzniecības vieta ir 0-5 km attālumā no Jaunceltnes iela 9,Aizkraukle. 5 punkti tiks piešķirti pretendentam, kura preču tirdzniecības vieta ir 5-10 km attālumā no Jaunceltnes iela 9,Aizkraukle. 0 punkti tiks piešķirti pretendentam, kura preču tirdzniecības vieta ir vairāk par 10 km attālumā no Jaunceltnes iela 9. Precīzs punktu skaits 10
Informācija par līgumu
Līguma izpildes vieta
Pasūtītāja adrese
Cita vieta vai adrese
Izpildes vieta nav precīzi noteikta

Jaunceltnes iela 9, Aizkraukle, LV-5101, LV009, Latvija

Papildinformāciju par līguma izpildes vietu
Pretendents nodrošina preču tirdzniecību (iegādi) ne tālāk kā 10 km no Jaunceltnes iela 9,Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV – 5101
Līguma darbības termiņš
Periods
Ilgums mēnešos
Līguma darbības termiņa ilgums
24 mēneši
ES fondi
Norādiet, vai iepirkums tiek finansēts no Eiropas Savienības fondiem
Piedāvājuma nodrošinājums
Vai ir nepieciešams piedāvājuma nodrošinājums

Piekļuve dokumentiem
Vai kādiem iepirkuma dokumentiem ir ierobežota piekļuve?
Adrese, kurā iesniedzami piedāvājumi
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/118177
Iesniegšanas valoda
latviešu valoda