Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Publicēts
27/02/2024
Nosūtīts publicēšanai ESOV
26/02/2024

Paziņojuma identifikators
7ebeb1d5-a96f-42f4-b554-e1eb7f16ed87
Procedūras juridiskais pamats
Publisko iepirkumu likuma virssliekšņa procedūra
Paziņojuma tips
Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu
Veidlapas tips
Rezultāts
Procedūras identifikators
1c009505-b559-452d-b4fb-5cfb7169ea60
Paziņojuma oficiālā valoda
latviešu valoda

Organizācijas nosaukums
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Iepirkumu pārvalde
Organizācijas identifikators
40900039849
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV006
Organizācijas pilsēta
Rīga
Organizācijas pasta indekss
LV-1539
Organizācijas iela
Rātslaukums 1
Organizācijas interneta adrese
https://www.riga.lv/lv
Pircēja profila URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/21566
Pircēja juridiskais tips
Pašvaldības iestāde
Iestādes darbība
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Organizācijas kontaktpunkts
Rīgas valstspilsētas Centrālās administrācijas Iepirkumu pārvalde , rdpi@riga.lv, +37167026773
Iestādes loma
Centralizēto iepirkumu struktūra, kas iegādājas citiem pircējiem paredzētas preces un/vai pakalpojumus

Iepirkuma identifikācijas numurs
CAIP 2023/32
Dinamiskā iepirkumu sistēma
Nav
Dinamiskā iepirkumu sistēma, ko var izmantot tikai šajā paziņojumā uzskaitītie pircēji
Dinamiskā iepirkumu sistēma, ko var izmantot arī šajā paziņojumā neuzskaitītie pircēji
Procedūras tips
Atklāts konkurss

Iepirkuma nosaukums
Pilsētas sabiedriskā transporta savienojuma punktu izbūves dzelzceļa stacijās – Bolderāja, Dauderi, Sarkandaugava, Šķirotava, Zemitāni un Ziemeļblāzma, projektēšana, autoruzraudzība un būvniecība
Iepirkuma apraksts
Pilsētas sabiedriskā transporta savienojuma punktu izbūves dzelzceļa stacijās – Bolderāja, Dauderi, Sarkandaugava, Šķirotava, Zemitāni un Ziemeļblāzma, projektēšana, autoruzraudzība un būvniecība
Pamatveids
būvdarbi
piegādes
pakalpojumi
CPV galvenais kods
71220000-6
Vai uz iepirkumu attiecas GPA?
Uz iepirkumu attiecas Nolīgums par valsts iepirkumu

Iepirkuma daļas nosaukums
Pilsētas sabiedriskā transporta savienojuma punktu izbūves dzelzceļa stacijās – Bolderāja, Dauderi, Sarkandaugava, Šķirotava, Zemitāni un Ziemeļblāzma, projektēšana, autoruzraudzība un būvniecība
Paņēmieni
Vai paredzēts izmantot elektronisko izsoli?
Iespējas un atkārtojumi
Vai paredzētas iespējas?
Vērtēšanas kritēriji
Tips Nosaukums Apraksts Algoritms Vērtība
Cena Cena Saskaņā ar nolikumu Precīzs punktu skaits 70
Kvalitāte Izpildes termiņš Saskaņā ar nolikumu Precīzs punktu skaits 20
Kvalitāte Papildus speciālists Saskaņā ar nolikumu Precīzs punktu skaits 10
Informācija par līgumu
Līguma izpildes vieta
Pasūtītāja adrese
Cita vieta vai adrese
Izpildes vieta nav precīzi noteikta

Rātslaukums 1, Rīga, LV-1539, LV006, Latvija

ES fondi
Norādiet, vai iepirkums tiek finansēts no Eiropas Savienības fondiem
ES fonda identifikators
Atveseļošana un noturība (AF)
Rezultāts
Uzvarētājs tika izraudzīts
Lēmuma datums
25/09/2023
Informācija par piedāvājumiem
Nr. Veids Skaits
1 Saņemto pieteikumu skaits
2 Saņemto piedāvājumu skaits 3
3 Piedāvājumi no mikrouzņēmumiem, mazajiem vai vidējiem uzņēmumiem 3
3.1 Piedāvājumi saņemti no mikrouzņēmumiem 0
3.2 Piedāvājumi saņemti no mazajiem uzņēmumiem 0
3.3 Piedāvājumi saņemti no vidējiem uzņēmumiem 3
4 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti citās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, nevis pircēja valstī 0
5 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas 0
6 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami 1
7 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami nepamatoti zemas cenas vai izmaksu dēļ 0
8 Attiecībā uz piedāvājumiem nav pārbaudīts, vai tie ir pieņemami vai nepieņemami 0
9 Elektroniski iesniegti piedāvājumi 3
Darbības termiņš
22/11/2025
Piedāvājuma vērtība - viszemākā
22222222.22 EUR
Piedāvājuma vērtība - visaugstākā
30663000 EUR
Stratēģiskais iepirkums
Norādiet, vai iepirkums atbilst kādai no šīm vērtībām
  • Neattiecas
Līgumi
Vispārīgā vienošanās
Vispārīgā vienošanās netiek slēgta
Vispārīgā vienošanās bez konkursa atsākšanas
Vispārīgā vienošanās ar konkursa atsākšanu
Vispārīgā vienošanās ar daļēju konkursa atsākšanu
Līguma nosaukums
Pilsētas sabiedriskā transporta savienojuma punktu izbūves dzelzceļa stacijās – Bolderāja, Dauderi, Sarkandaugava, Šķirotava, Zemitāni un Ziemeļblāzma, projektēšana, autoruzraudzība un būvniecība
Līguma identifikators
RDCA-24-33-li
Līguma noslēgšanas datums
22/02/2024
Beigu datums
22/11/2025
Saite uz līgumu, URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/98456
Uzvarētāji
Uzvarētāja veids
Uzvarētājs ir viena persona
Uzvarētājs ir ekonomikas dalībnieku grupa
Valsts Reģistrācijas numurs Nosaukums
Latvija 42403006225 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ACBR"
Apakšuzņēmēju piesaiste
Vai ir zināma apakšuzņēmēja līguma vērtība vai procentuālā daļa?
Ir zināma apakšuzņēmēja līguma vērtība
Ir zināma apakšuzņēmēja līguma procentuālā daļa
Nav zināms
Norādiet apakšuzņēmēja līguma summu
6656768.68 EUR
Aprakstiet apakšuzņēmējiem nododamo daļu
Projektēšana un autoruzraudzība, trolejbusa kontakttīklu izbūves darbi un daļa no elektroapgādes darbiem, siltumapgādes tīklu pārbūves darbi.
Norādiet piedāvājuma vērtību, ieskaitot iespējas un atkārtojumus
22222222.22 EUR

Paziņojuma vērtība
22222222.22 EUR

Pārskatīšanas termiņa apraksts

Iesniegumu Iepirkumu uzraudzības birojam var iesniegt līdz iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās noslēgšanas dienai šādos termiņos:

  1. 10 dienu laikā pēc dienas, kad Publisko iepirkumu likuma 37. pantā minētā informācija nosūtīta attiecīgajai personai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu, vai pa faksu vai nodota personiski;
  2. 15 dienu laikā pēc dienas, kad Publisko iepirkumu likuma 37. pantā minētā informācija nosūtīta attiecīgajai personai pa pastu
Pārskatīšanas iestāde
Organizācijas loma
Pārskatīšanas organizācija
Organizācijas nosaukums
Iepirkumu uzraudzības birojs
Organizācijas identifikators
90001263305
Organizācijas daļas nosaukums
Nav
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV006
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas interneta adrese
https://www.iub.gov.lv
Organizācijas iela
Smilšu iela 1
Organizācijas pilsēta
Rīga
Organizācijas pasta indekss
LV-1919
Organizācijas kontaktpunkts
Juridiskais departaments, pasts@iub.gov.lv, +37122416641

Finansēšanas avots: Eiropas Atveseļošanas fonda līdzfinansējums un pašvaldības finanšu līdzekļi.