Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Publicēts
10/04/2024
Nosūtīts publicēšanai ESOV
09/04/2024

Paziņojuma identifikators
80c3b752-60c9-4b4f-9ebd-95a383601812
Procedūras juridiskais pamats
Publisko iepirkumu likuma virssliekšņa procedūra
Paziņojuma tips
Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu
Veidlapas tips
Rezultāts
Procedūras identifikators
cbf3645b-a658-43a6-8fcb-677ee7a11d27
Paziņojuma oficiālā valoda
latviešu valoda

Iepriekšējā plānošana
16/01/2024
Reprezentācijas priekšmetu piegāde Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolai
Plānošana
22/01/2024
Reprezentācijas priekšmetu piegāde Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolai
Plānošana

Organizācijas nosaukums
Jelgavas valstspilsētas pašvaldība
Organizācijas identifikators
40900039904
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV009
Organizācijas pilsēta
Jelgava
Organizācijas pasta indekss
LV-3001
Organizācijas iela
Lielā iela 11
Organizācijas interneta adrese
https://www.jelgava.lv
Pircēja profila URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/16564
Pircēja juridiskais tips
Pašvaldība
Iestādes darbība
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Organizācijas kontaktpunkts
Iepirkumu departaments, Ginta Leite, ginta.leite@jelgava.lv, +37163005517
Iestādes loma
Centralizēto iepirkumu struktūra, kas piešķir publiskā iepirkuma līgumus vai slēdz pamatnolīgumus par citiem pircējiem paredzētiem būvdarbiem, piegādēm vai pakalpojumiem

Iepirkuma identifikācijas numurs
JVP 2024/1/AK
Dinamiskā iepirkumu sistēma
Nav
Dinamiskā iepirkumu sistēma, ko var izmantot tikai šajā paziņojumā uzskaitītie pircēji
Dinamiskā iepirkumu sistēma, ko var izmantot arī šajā paziņojumā neuzskaitītie pircēji
Procedūras tips
Atklāts konkurss
Iepriekšējā plānošana
16/01/2024
Reprezentācijas priekšmetu piegāde Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolai
Plānošana
22/01/2024
Reprezentācijas priekšmetu piegāde Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolai
Plānošana

Iepirkuma nosaukums
Reprezentācijas priekšmetu piegāde Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolai
Iepirkuma apraksts
Reprezentācijas priekšmetu piegāde Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolai
Pamatveids
būvdarbi
piegādes
pakalpojumi
CPV galvenais kods
31158000-8
CPV papildkods
18930000-7, 22816100-4, 30192121-5, 32342000-2
Vai uz iepirkumu attiecas GPA?
Uz iepirkumu attiecas Nolīgums par valsts iepirkumu

Iepirkuma daļas nosaukums
Reprezentācijas priekšmetu piegāde Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolai
Paņēmieni
Vai paredzēts izmantot elektronisko izsoli?
Iespējas un atkārtojumi
Vai paredzētas iespējas?
Vērtēšanas kritēriji
Tips Nosaukums Apraksts Algoritms Vērtība
Cena Zemākā cena Līguma slēgšanas tiesības piešķir saimnieciski visizdevīgākajam piedāvājumam, kuru nosaka ņemot vērā piedāvāto viszemāko līgumcenu (euro bez PVN). Precīzs punktu skaits 100
Informācija par līgumu
Līguma izpildes valsts
Latvija
Līguma izpildes valsts administratīvi-teritoriāla vienība
LV009
Līguma izpildes pilsēta
Jelgava
ES fondi
Norādiet, vai iepirkums tiek finansēts no Eiropas Savienības fondiem
Rezultāts
Uzvarētājs tika izraudzīts
Lēmuma datums
21/03/2024
Informācija par piedāvājumiem
Nr. Veids Skaits
1 Saņemto pieteikumu skaits
2 Saņemto piedāvājumu skaits 8
3 Piedāvājumi no mikrouzņēmumiem, mazajiem vai vidējiem uzņēmumiem 8
3.1 Piedāvājumi saņemti no mikrouzņēmumiem 5
3.2 Piedāvājumi saņemti no mazajiem uzņēmumiem 2
3.3 Piedāvājumi saņemti no vidējiem uzņēmumiem 1
4 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti citās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, nevis pircēja valstī 0
5 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas 0
6 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami 0
7 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami nepamatoti zemas cenas vai izmaksu dēļ 0
8 Attiecībā uz piedāvājumiem nav pārbaudīts, vai tie ir pieņemami vai nepieņemami 0
9 Elektroniski iesniegti piedāvājumi 8
Darbības termiņš
04/05/2024
Piedāvājuma vērtība - viszemākā
1425.55 EUR
Piedāvājuma vērtība - visaugstākā
2273.9 EUR
Stratēģiskais iepirkums
Norādiet, vai iepirkums atbilst kādai no šīm vērtībām
  • Neattiecas
Līgumi
Vispārīgā vienošanās
Vispārīgā vienošanās netiek slēgta
Vispārīgā vienošanās bez konkursa atsākšanas
Vispārīgā vienošanās ar konkursa atsākšanu
Vispārīgā vienošanās ar daļēju konkursa atsākšanu
Pircēju saraksts
Nosaukums Reģistrācijas numurs
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde "Centrālā pārvalde" 90000042516
Līguma nosaukums
Reprezentācijas priekšmetu piegāde Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolai
Līguma identifikators
ADM/3-24/24/4
Līguma noslēgšanas datums
04/04/2024
Beigu datums
04/05/2024
Saite uz līgumu, URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/115365
Uzvarētāji
Uzvarētāja veids
Uzvarētājs ir viena persona
Uzvarētājs ir ekonomikas dalībnieku grupa
Valsts Reģistrācijas numurs Nosaukums
Latvija 52403044801 SIA WMG
Apakšuzņēmēju piesaiste
Vai ir zināma apakšuzņēmēja līguma vērtība vai procentuālā daļa?
Ir zināma apakšuzņēmēja līguma vērtība
Ir zināma apakšuzņēmēja līguma procentuālā daļa
Nav zināms
Norādiet piedāvājuma vērtību, ieskaitot iespējas un atkārtojumus
1425.55 EUR

Paziņojuma vērtība
1 425.55 EUR

Pārskatīšanas termiņa apraksts

Iesniegumu Iepirkumu uzraudzības birojam var iesniegt līdz iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās noslēgšanas dienai šādos termiņos:

  1. 10 dienu laikā pēc dienas, kad Publisko iepirkumu likuma 37. pantā minētā informācija nosūtīta attiecīgajai personai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu, vai pa faksu vai nodota personiski;
  2. 15 dienu laikā pēc dienas, kad Publisko iepirkumu likuma 37. pantā minētā informācija nosūtīta attiecīgajai personai pa pastu
Pārskatīšanas iestāde
Organizācijas loma
Pārskatīšanas organizācija
Organizācijas nosaukums
Iepirkumu uzraudzības birojs
Organizācijas identifikators
90001263305
Organizācijas daļas nosaukums
Nav
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV006
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas interneta adrese
https://www.iub.gov.lv
Organizācijas iela
Smilšu iela 1
Organizācijas pilsēta
Rīga
Organizācijas pasta indekss
LV-1919
Organizācijas kontaktpunkts
Juridiskais departaments, pasts@iub.gov.lv, +37122416641

Papildu informācija
Iepirkums tiek veikts Eiropas Ekonomiskās zonas finanšu instrumenta programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” līdzfinansētā projekta “Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Zemgales plānošanas reģionā” ietvaros.