Informatīvs paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Publicēts
10/07/2024

Paziņojuma identifikators
812a30cd-7275-4f0c-b1b6-37c4ed660d83
Procedūras juridiskais pamats
Publisko iepirkumu likuma 9. panta iepirkums
Paziņojuma tips
Informatīvs paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu
Veidlapas tips
Rezultāts
Procedūras identifikators
b21ccd5c-a823-4f7b-84a2-9a2cf09b6421
Paziņojuma oficiālā valoda
latviešu valoda

Organizācijas nosaukums
Mārupes novada pašvaldība
Organizācijas identifikators
90000012827
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV007
Organizācijas pilsēta
Mārupes novads
Organizācijas pasta indekss
LV-2167
Organizācijas iela
Daugavas iela 29
Organizācijas interneta adrese
https://www.marupe.lv/
Pircēja profila URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/16800
Pircēja juridiskais tips
Pašvaldība
Iestādes darbība
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Organizācijas kontaktpunkts
Mārupes novada pašvaldība, Iepirkumu nodaļa, Konrādu iela 5, Mārupe, Mārupes novads, LV - 2167, linda.klava@marupe.lv, +37122310150
Iestādes loma
Pircējs

Iepirkuma identifikācijas numurs
MNP 2024/69
Procedūras tips
Publisko iepirkumu likuma 9.panta iepirkums

Iepirkuma nosaukums
“Labiekārtojuma elementu piegāde un uzstādīšana Mārupes novadā”
Iepirkuma apraksts
“Labiekārtojuma elementu piegāde un uzstādīšana Mārupes novadā”
Pamatveids
būvdarbi
piegādes
pakalpojumi
CPV galvenais kods
39113300-0
CPV papildkods
39224340-3

Iepirkuma daļas nosaukums
“Labiekārtojuma elementu piegāde un uzstādīšana Mārupes novadā”
Vērtēšanas kritēriji
Tips Nosaukums Apraksts Algoritms Vērtība
Cena Cena Saskaņā ar Noteikumos noteiktajām prasībām
Informācija par līgumu
Līguma izpildes vieta
Pasūtītāja adrese
Cita vieta vai adrese
Izpildes vieta nav precīzi noteikta

Daugavas iela 29, Mārupes novads, LV-2167, LV007, Latvija

ES fondi
Norādiet, vai iepirkums tiek finansēts no Eiropas Savienības fondiem
Rezultāts
Uzvarētājs netika izraudzīts, un konkurss ir slēgts
Rezultāts
Pircēja lēmums nepietiekamu līdzekļu dēļ
Lēmuma datums
05/07/2024
Informācija par piedāvājumiem
Nr. Veids Skaits
1 Saņemto pieteikumu skaits
2 Saņemto piedāvājumu skaits 3
3 Piedāvājumi no mikrouzņēmumiem, mazajiem vai vidējiem uzņēmumiem 3
3.1 Piedāvājumi saņemti no mikrouzņēmumiem 0
3.2 Piedāvājumi saņemti no mazajiem uzņēmumiem 3
3.3 Piedāvājumi saņemti no vidējiem uzņēmumiem 0
4 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti citās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, nevis pircēja valstī 0
5 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas 0
6 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami 0
7 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami nepamatoti zemas cenas vai izmaksu dēļ 0
8 Attiecībā uz piedāvājumiem nav pārbaudīts, vai tie ir pieņemami vai nepieņemami 0
9 Elektroniski iesniegti piedāvājumi 3
Stratēģiskais iepirkums
Norādiet, vai iepirkums atbilst kādai no šīm vērtībām
Līgumi