Paziņojums par plānoto līgumu

Publicēts
07/05/2024

Paziņojuma identifikators
86eb5519-7e58-4abb-a828-1651f9c31897
Procedūras juridiskais pamats
Publisko iepirkumu likuma 9. panta iepirkums
Paziņojuma tips
Paziņojums par plānoto līgumu
Veidlapas tips
Konkurss
Procedūras identifikators
0129ff9a-48b2-40d6-922d-ee9fa003be5a
Paziņojuma oficiālā valoda
latviešu valoda

Organizācijas nosaukums
Ķekavas novada pašvaldība
Organizācijas identifikators
90000048491
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV007
Organizācijas pilsēta
Ķekava, Ķekavas novads
Organizācijas pasta indekss
LV-2123
Organizācijas iela
Gaismas iela 19 k-9-1
Organizācijas interneta adrese
http://www.kekava.lv
Pircēja profila URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/271
Pircēja juridiskais tips
Pašvaldība
Iestādes darbība
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Organizācijas kontaktpunkts
Pārupes iela 3, Baldone, LV-2125, iepirkumi@kekava.lv, +37125666038
Iestādes loma
Pircējs

Iepirkuma identifikācijas numurs
ĶNP 2024/36
Procedūras tips
Publisko iepirkumu likuma 9.panta iepirkums
Informācija par iesniegšanu

Iesniegšana ir elektroniska

Iesniegšana EIS
Iesniegšana citā elektroniskā sistēmā

Iepirkuma nosaukums
Nekustamā īpašuma un kustamās mantas apdrošināšana Ķekavas novada pašvaldības īpašumā, valdījumā un apsaimniekošanā esošajām ēkām un citiem īpašumiem 2024.gadam
Iepirkuma apraksts
Nekustamā īpašuma un kustamās mantas apdrošināšana Ķekavas novada pašvaldības īpašumā, valdījumā un apsaimniekošanā esošajām ēkām un citiem īpašumiem 2024.gadam
Pamatveids
būvdarbi
piegādes
pakalpojumi
CPV galvenais kods
66515200-5
Daļas
Iepirkums ir sadalīts daļās
Izslēgšanas noteikumi
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4. un 11. punktu

Iepirkuma daļas nosaukums
Nekustamā īpašuma un kustamās mantas apdrošināšana Ķekavas novada pašvaldības īpašumā, valdījumā un apsaimniekošanā esošajām ēkām un citiem īpašumiem 2024.gadam
Paredzamā vērtība
Paredzamā vērtība
Nav
Termiņu aprēķins
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš
22/05/2024 09:00
Piedāvājumu atvēršanas laiks
22/05/2024 13:00
Vērtēšanas kritēriji
Tips Nosaukums Apraksts Algoritms Vērtība
Cena Kopējā apdrošināšanas polises prēmija Apdrošināšanas pakalpojumu piedāvājums ar viszemāko cenu (kopējā apdrošināšanas polises prēmija) par 1 (viena) apdrošināšanas gada periodu no Iepirkuma līguma spēkā stāšanās dienas (nekustamā īpašuma un kustamās mantas apdrošināšana ĶEKAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA īpašumā, valdījumā un apsaimniekošanā esošajām ēkām un citiem īpašumiem. Fiksēts skaitlis (kopā) 70
Kvalitāte 4.17 – Elektriskas dabas parādības apakšlimits 4.17. elektriskas izcelsmes parādības (īssavienojums, pārspriegums, zemspriegums vai cita elektriskas izcelsmes parādība, netieša zibens spēriena iedarbības rezultātā radies strāvas impulss vai pārspriegums), kā rezultātā ir bojāts apdrošinātais īpašums, minimālais apakšlimits 20 000,00 EUR (divdesmit tūkstoši eiro, 00 centi) polises periodā. Fiksēts skaitlis (kopā) 10
Kvalitāte 4.20 – Vieglas neuzmanības apakšlimits 4.20.apdrošināšana ir spēkā arī vieglas neuzmanības gadījumos ar minimālo apakšlimitu 10 000,00 EUR (desmit tūkstoši eiro, 00 centi) polises darbības laikā. Fiksēts skaitlis (kopā) 10
Kvalitāte 4.22 – Nomnieku, klientu vai viesu nodarītā kaitējuma apakšlimits 4.22. – Nomnieku, klientu vai viesu nodarītais kaitējums Fiksēts skaitlis (kopā) 10
Informācija par līgumu
Līguma izpildes valsts
Latvija
Līguma izpildes valsts administratīvi-teritoriāla vienība
LV007
Papildinformāciju par līguma izpildes vietu
Ķekavas novada pašvaldības teritorija.
Līguma darbības termiņš
Periods
Ilgums mēnešos
Līguma darbības termiņa ilgums
12 mēneši
ES fondi
Norādiet, vai iepirkums tiek finansēts no Eiropas Savienības fondiem
Piedāvājuma nodrošinājums
Vai ir nepieciešams piedāvājuma nodrošinājums

Piekļuve dokumentiem
Vai kādiem iepirkuma dokumentiem ir ierobežota piekļuve?
Adrese, kurā iesniedzami piedāvājumi
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/122988
Iesniegšanas valoda
latviešu valoda