Informatīvs paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Publicēts
14/03/2024

Paziņojuma identifikators
88e17645-73ae-44ee-b92b-51f3c0fc8743
Procedūras juridiskais pamats
Publisko iepirkumu likuma 9. panta iepirkums
Paziņojuma tips
Informatīvs paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu
Veidlapas tips
Rezultāts
Procedūras identifikators
fb26d18e-e47e-4562-8ab6-71a00c14cebe
Paziņojuma oficiālā valoda
latviešu valoda

Organizācijas nosaukums
Bauskas novada pašvaldības iestāde “Vecumnieku apvienības pārvalde”
Organizācijas identifikators
90009115957
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV009
Organizācijas pilsēta
Vecumnieku pagasts, Bauskas novads
Organizācijas pasta indekss
LV-3933
Organizācijas iela
Rīgas iela 29, Vecumnieki
Organizācijas interneta adrese
http://www.bauskasnovads.lv
Pircēja profila URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/409
Pircēja juridiskais tips
Pašvaldības iestāde
Iestādes darbība
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Organizācijas kontaktpunkts
Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, inese.kampa@bauskasnovads.lv, +37163920589
Iestādes loma
Pircējs

Iepirkuma identifikācijas numurs
VAP 2024/1
Procedūras tips
Publisko iepirkumu likuma 9.panta iepirkums

Iepirkuma nosaukums
Saimniecības preču un būvmateriālu iegāde Vecumnieku apvienības pārvaldes vajadzībām
Iepirkuma apraksts
Saimniecības preču un būvmateriālu iegāde Vecumnieku apvienības pārvaldes vajadzībām
Pamatveids
būvdarbi
piegādes
pakalpojumi
CPV galvenais kods
44000000-0
CPV papildkods
39000000-2, 33700000-7, 19640000-4

Iepirkuma daļas nosaukums
Saimniecības preču un būvmateriālu iegāde Vecumnieku apvienības pārvaldes vajadzībām
Vērtēšanas kritēriji
Tips Nosaukums Apraksts Algoritms Vērtība
Cena Preču vienību cenu summa C = Cx / Cy * 60, kur: Cx - zemākā vienību cenu summa; Cy - vērtējamā vienību cenu summa; C - vērtējamā kritērija iegūtais punktu skaits Apgrieztās proporcionalitātes princips Precīzs punktu skaits 60
Izmaksas Atlaide precēm A = Ax / Ay * 30, kur: Ax - vērtējamā atlaide; Ay - lielākā atlaide; A - vērtējamā kritērija iegūtais punktu skaits Proporcionalitātes princips Precīzs punktu skaits 30
Kvalitāte Attālums (km) no pasūtītāja (Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov.) līdz tirdzniecības vietai 10 punkti tiks piešķirti pretendentam, kura preču tirdzniecības vieta ir 0-20 km attālumā no Rīgas ielas 29, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov. 5 punkti tiks piešķirti pretendentam, kura preču tirdzniecības vieta ir 21-55 km attālumā no Rīgas ielas 29, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov. Precīzs punktu skaits 10
Informācija par līgumu
Raksturojiet līguma izpildes vietu
Latvijā
Papildinformāciju par līguma izpildes vietu
Pretendents nodrošina preču tirdzniecību (iegādi) ne tālāk kā 55 km no Vecumnieku apvienības pārvaldes Rīgas ielā 29, Vecumniekos, Vecumnieku pag., Bauskas nov.
ES fondi
Norādiet, vai iepirkums tiek finansēts no Eiropas Savienības fondiem
Rezultāts
Uzvarētājs tika izraudzīts
Lēmuma datums
06/03/2024
Informācija par piedāvājumiem
Nr. Veids Skaits
1 Saņemto pieteikumu skaits
2 Saņemto piedāvājumu skaits 6
3 Piedāvājumi no mikrouzņēmumiem, mazajiem vai vidējiem uzņēmumiem 3
3.1 Piedāvājumi saņemti no mikrouzņēmumiem 2
3.2 Piedāvājumi saņemti no mazajiem uzņēmumiem 0
3.3 Piedāvājumi saņemti no vidējiem uzņēmumiem 1
4 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti citās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, nevis pircēja valstī 0
5 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas 0
6 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami 2
7 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami nepamatoti zemas cenas vai izmaksu dēļ 0
8 Attiecībā uz piedāvājumiem nav pārbaudīts, vai tie ir pieņemami vai nepieņemami 0
9 Elektroniski iesniegti piedāvājumi 6
Stratēģiskais iepirkums
Norādiet, vai iepirkums atbilst kādai no šīm vērtībām
  • Neattiecas
Līgumi
Līguma nosaukums
Saimniecības preču un būvmateriālu iegāde Vecumnieku apvienības pārvaldes vajadzībām
Līguma identifikators
VAP/2024/3-6/69
Līguma noslēgšanas datums
13/03/2024
Saite uz līgumu, URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/116232
Uzvarētāji
Uzvarētāja veids
Uzvarētājs ir viena persona
Uzvarētājs ir ekonomikas dalībnieku grupa
Valsts Reģistrācijas numurs Nosaukums
Latvija 50003719281 SIA "DEPO DIY"
Piedāvājuma vērtība
35000 EUR

Paziņojuma vērtība
35000.00 EUR