Informatīvs paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Publicēts
12/03/2024

Paziņojuma identifikators
899df1a3-b331-4239-b075-7e7c3e56f6e5
Procedūras juridiskais pamats
Publisko iepirkumu likuma 9. panta iepirkums
Paziņojuma tips
Informatīvs paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu
Veidlapas tips
Rezultāts
Procedūras identifikators
dc565ef1-8d1e-4ade-b37e-0203654f6a86
Paziņojuma oficiālā valoda
latviešu valoda

Organizācijas nosaukums
Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde “Ventspils Komunālā pārvalde”
Organizācijas identifikators
90000088935
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV003
Organizācijas pilsēta
Ventspils
Organizācijas pasta indekss
LV-3601
Organizācijas iela
Užavas iela 8
Organizācijas interneta adrese
https://www.ventspils.lv/pilsetas-parvalde/pasvaldibas-parvaldes-struktura/pasvaldibas-iestade-ventspils-komunala-parvalde/
Pircēja profila URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/17556
Pircēja juridiskais tips
Pašvaldības iestāde
Iestādes darbība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Organizācijas kontaktpunkts
Užavas iela 8, Ventspils, kom.parvalde@ventspils.lv, +37163624269
Iestādes loma
Pircējs

Iepirkuma identifikācijas numurs
VKP 2024/012A
Procedūras tips
Publisko iepirkumu likuma 9.panta iepirkums

Iepirkuma nosaukums
Strūklakas “Lāses” ūdens baseina granīta flīžu nomaiņa, Ventspilī.
Iepirkuma apraksts
Strūklakas “Lāses” ūdens baseina granīta flīžu nomaiņa, Ventspilī.
Pamatveids
būvdarbi
piegādes
pakalpojumi
CPV galvenais kods
45200000-9

Iepirkuma daļas nosaukums
Strūklakas “Lāses” ūdens baseina granīta flīžu nomaiņa, Ventspilī.
Vērtēšanas kritēriji
Tips Nosaukums Apraksts Algoritms Vērtība
Cena Līgumcena bez PVN Zemākā piedāvātā līgumcena Precīzs punktu skaits 100
Informācija par līgumu
Līguma izpildes vieta
Pasūtītāja adrese
Cita vieta vai adrese
Izpildes vieta nav precīzi noteikta

Užavas iela 8, Ventspils, LV-3601, LV003, Latvija

Papildinformāciju par līguma izpildes vietu
Ventspils
ES fondi
Norādiet, vai iepirkums tiek finansēts no Eiropas Savienības fondiem
Rezultāts
Uzvarētājs tika izraudzīts
Lēmuma datums
05/03/2024
Informācija par piedāvājumiem
Nr. Veids Skaits
1 Saņemto pieteikumu skaits
2 Saņemto piedāvājumu skaits 5
3 Piedāvājumi no mikrouzņēmumiem, mazajiem vai vidējiem uzņēmumiem 5
3.1 Piedāvājumi saņemti no mikrouzņēmumiem 0
3.2 Piedāvājumi saņemti no mazajiem uzņēmumiem 5
3.3 Piedāvājumi saņemti no vidējiem uzņēmumiem 0
4 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti citās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, nevis pircēja valstī 0
5 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas 0
6 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami 0
7 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami nepamatoti zemas cenas vai izmaksu dēļ 0
8 Attiecībā uz piedāvājumiem nav pārbaudīts, vai tie ir pieņemami vai nepieņemami 0
9 Elektroniski iesniegti piedāvājumi 5
Stratēģiskais iepirkums
Norādiet, vai iepirkums atbilst kādai no šīm vērtībām
  • Neattiecas
Līgumi
Līguma nosaukums
Strūklakas “Lāses” ūdens baseina granīta flīžu nomaiņa, Ventspilī
Līguma identifikators
VKP 2024/98B
Līguma noslēgšanas datums
11/03/2024
Saite uz līgumu, URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/116631
Uzvarētāji
Uzvarētāja veids
Uzvarētājs ir viena persona
Uzvarētājs ir ekonomikas dalībnieku grupa
Valsts Reģistrācijas numurs Nosaukums
Latvija 40203427037 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ROGO"
Piedāvājuma vērtība
19962.92 EUR

Paziņojuma vērtība
19962.92 EUR