Informatīvs paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Publicēts
27/02/2024

Paziņojuma identifikators
8a32ac10-7cce-43d4-a580-be295d6ebf50
Procedūras juridiskais pamats
Publisko iepirkumu likuma 9. panta iepirkums
Paziņojuma tips
Informatīvs paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu
Veidlapas tips
Rezultāts
Procedūras identifikators
f4b46356-7134-4660-82d0-176819e67e31
Paziņojuma oficiālā valoda
latviešu valoda

Organizācijas nosaukums
VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija”
Organizācijas identifikators
40003345734
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV00
Organizācijas pilsēta
Rīga
Organizācijas pasta indekss
LV-1079
Organizācijas iela
Sergeja Eizenšteina 6
Organizācijas interneta adrese
https://www.csdd.lv
Pircēja profila URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/284
Pircēja juridiskais tips
Kapitālsabiedrība (valsts un kontrolētās)
Iestādes darbība
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Organizācijas kontaktpunkts
Iepirkumu daļa, iepirkumi@csdd.gov.lv, +37167025727
Iestādes loma
Pircējs

Iepirkuma identifikācijas numurs
CSDD 2024/5
Procedūras tips
Publisko iepirkumu likuma 9.panta iepirkums

Iepirkuma nosaukums
Elektromobiļu uzlādes staciju datu pārraides tīkla iekārtu uzturēšanas pakalpojuma sniegšana
Iepirkuma apraksts
Elektromobiļu uzlādes staciju datu pārraides tīkla iekārtu uzturēšanas pakalpojuma sniegšana
Pamatveids
būvdarbi
piegādes
pakalpojumi
CPV galvenais kods
72600000-6

Iepirkuma daļas nosaukums
Elektromobiļu uzlādes staciju datu pārraides tīkla iekārtu uzturēšanas pakalpojuma sniegšana
Vērtēšanas kritēriji
Tips Nosaukums Apraksts Algoritms Vērtība
Izmaksas 1.kritērijs Atbilstoši nolikuma 5.8.punktam. Precīzs punktu skaits 80
Izmaksas @.kritērijs Atbilstoši nolikuma 5.8.punktam. Precīzs punktu skaits 20
Informācija par līgumu
Līguma izpildes vieta
Pasūtītāja adrese
Cita vieta vai adrese
Izpildes vieta nav precīzi noteikta

Sergeja Eizenšteina 6, Rīga, LV-1079, LV00, Latvija

Papildinformāciju par līguma izpildes vietu
Latvija
ES fondi
Norādiet, vai iepirkums tiek finansēts no Eiropas Savienības fondiem
Rezultāts
Uzvarētājs netika izraudzīts, un konkurss ir slēgts
Rezultāts
Netika saņemts neviens piedāvājums, dalības pieprasījums vai projekts
Lēmuma datums
26/02/2024
Informācija par piedāvājumiem
Nr. Veids Skaits
1 Saņemto pieteikumu skaits
2 Saņemto piedāvājumu skaits 0
3 Piedāvājumi no mikrouzņēmumiem, mazajiem vai vidējiem uzņēmumiem 0
3.1 Piedāvājumi saņemti no mikrouzņēmumiem 0
3.2 Piedāvājumi saņemti no mazajiem uzņēmumiem 0
3.3 Piedāvājumi saņemti no vidējiem uzņēmumiem 0
4 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti citās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, nevis pircēja valstī 0
5 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas 0
6 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami 0
7 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami nepamatoti zemas cenas vai izmaksu dēļ 0
8 Attiecībā uz piedāvājumiem nav pārbaudīts, vai tie ir pieņemami vai nepieņemami 0
9 Elektroniski iesniegti piedāvājumi 0
Stratēģiskais iepirkums
Norādiet, vai iepirkums atbilst kādai no šīm vērtībām
Līgumi

Komisija, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 9.panta (13 prim) daļas noteikumiem un Iepirkuma nolikuma 6.3.punktu, nolēma iepirkumu izbeigt bez rezultāta, jo iepirkumā nav iesniegti piedāvājumi.