Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Publicēts
05/06/2024
Nosūtīts publicēšanai ESOV
04/06/2024

Paziņojuma identifikators
8c65bdba-35a2-437d-941e-f39e0378c4da
Procedūras juridiskais pamats
Publisko iepirkumu likuma virssliekšņa procedūra
Paziņojuma tips
Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu
Veidlapas tips
Rezultāts
Procedūras identifikators
e3fde952-1aec-4eff-b7da-5b11cd3e7c55
Paziņojuma oficiālā valoda
latviešu valoda

Iepriekšējā plānošana
30/01/2024
Par 2 euro piemiņas monētu izgatavošanu, iesaiņošanu suvenīriesaiņojumos un piegādi
Plānošana
12/03/2024
Par 2 euro piemiņas monētas veltītas puzuru tēmai izgatavošanu, iesaiņošanu un piegādi/On the Production, Packaging and Delivery of the 2 Euro Commemorative Coin Dedicated to the Himmeli Theme
Plānošana

Organizācijas nosaukums
Latvijas Banka
Organizācijas identifikators
90000158236
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV00
Organizācijas pilsēta
Rīga
Organizācijas pasta indekss
LV-1050
Organizācijas iela
Kr.Valdemāra iela 2a
Organizācijas interneta adrese
https://www.bank.lv/
Pircēja profila URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/297
Pircēja juridiskais tips
Citas atvasinātas publiskas personas (t.sk. augstskolas un citi subjekti)
Iestādes darbība
Ekonomikas lietas
Organizācijas kontaktpunkts
Martins Beresņevs, konkursi@bank.lv, +37167022529
Iestādes loma
Pircējs

Iepirkuma identifikācijas numurs
LB 2024/17
Dinamiskā iepirkumu sistēma
Nav
Dinamiskā iepirkumu sistēma, ko var izmantot tikai šajā paziņojumā uzskaitītie pircēji
Dinamiskā iepirkumu sistēma, ko var izmantot arī šajā paziņojumā neuzskaitītie pircēji
Procedūras tips
Atklāts konkurss
Iepriekšējā plānošana
30/01/2024
Par 2 euro piemiņas monētu izgatavošanu, iesaiņošanu suvenīriesaiņojumos un piegādi
Plānošana
12/03/2024
Par 2 euro piemiņas monētas veltītas puzuru tēmai izgatavošanu, iesaiņošanu un piegādi/On the Production, Packaging and Delivery of the 2 Euro Commemorative Coin Dedicated to the Himmeli Theme
Plānošana

Iepirkuma nosaukums
Par 2 euro piemiņas monētas, veltītas puzuru tēmai, izgatavošanu, iesaiņošanu un piegādi/On the Production, Packing and Delivery of a 2 Euro Commemorative Coin Dedicated to the Himmeli Theme
Iepirkuma apraksts
Par 2 euro piemiņas monētas, veltītas puzuru tēmai, izgatavošanu, iesaiņošanu un piegādi/On the Production, Packing and Delivery of a 2 Euro Commemorative Coin Dedicated to the Himmeli Theme
Pamatveids
būvdarbi
piegādes
pakalpojumi
CPV galvenais kods
18512100-2
Vai uz iepirkumu attiecas GPA?
Uz iepirkumu attiecas Nolīgums par valsts iepirkumu

Iepirkuma daļas nosaukums
Par 2 euro piemiņas monētas, veltītas puzuru tēmai, izgatavošanu, iesaiņošanu un piegādi/On the Production, Packing and Delivery of a 2 Euro Commemorative Coin Dedicated to the Himmeli Theme
Paņēmieni
Vai paredzēts izmantot elektronisko izsoli?
Iespējas un atkārtojumi
Vai paredzētas iespējas?
Vērtēšanas kritēriji
Tips Nosaukums Apraksts Algoritms Vērtība
Cena Cena Atbilstoši nolikuma 8.6. punktam Precīza procentuālā attiecība 90
Kvalitāte Zaļā publiskā iepirkuma kritērijs Atbilstoši nolikuma 8.6. punktam Precīza procentuālā attiecība 10
Informācija par līgumu
Līguma izpildes vieta
Pasūtītāja adrese
Cita vieta vai adrese
Izpildes vieta nav precīzi noteikta

Kr.Valdemāra iela 2a, Rīga, LV-1050, LV00, Latvija

Papildinformāciju par līguma izpildes vietu
Līguma izpildes vieta: MONĒTU pēc tās izgatavošanas un iesaiņošanas piegādā Latvijas Bankai (DDP Bezdelīgu iela 3, Rīga, LV-1048 – Incoterms 2020) un tās norādītajai saiņotājai kaltuvei (DDP, Incoterms 2020) saskaņā ar nolikuma 2. pielikuma 2. tabulā noteikto sadalījumu.
ES fondi
Norādiet, vai iepirkums tiek finansēts no Eiropas Savienības fondiem
Rezultāts
Uzvarētājs tika izraudzīts
Lēmuma datums
13/05/2024
Informācija par piedāvājumiem
Nr. Veids Skaits
1 Saņemto pieteikumu skaits
2 Saņemto piedāvājumu skaits 2
3 Piedāvājumi no mikrouzņēmumiem, mazajiem vai vidējiem uzņēmumiem 2
3.1 Piedāvājumi saņemti no mikrouzņēmumiem 0
3.2 Piedāvājumi saņemti no mazajiem uzņēmumiem 1
3.3 Piedāvājumi saņemti no vidējiem uzņēmumiem 1
4 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti citās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, nevis pircēja valstī 2
5 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas 0
6 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami 0
7 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami nepamatoti zemas cenas vai izmaksu dēļ 0
8 Attiecībā uz piedāvājumiem nav pārbaudīts, vai tie ir pieņemami vai nepieņemami 0
9 Elektroniski iesniegti piedāvājumi 2
Darbības termiņš
28/11/2024
Piedāvājuma vērtība - viszemākā
68360 EUR
Piedāvājuma vērtība - visaugstākā
77680 EUR
Stratēģiskais iepirkums
Norādiet, vai iepirkums atbilst kādai no šīm vērtībām
  • Ietekmes uz vidi mazināšana
Aprakstiet, kā iepirkums atbilst šīm vērtībām
  • Vērtēšanas kritēriji
Zaļais iepirkums
Zaļā iepirkuma veids
  • Cits
Grupa, kurai piemērots zaļais iepirkums
  • Cita
Līgumi
Vispārīgā vienošanās
Vispārīgā vienošanās netiek slēgta
Vispārīgā vienošanās bez konkursa atsākšanas
Vispārīgā vienošanās ar konkursa atsākšanu
Vispārīgā vienošanās ar daļēju konkursa atsākšanu
Līguma nosaukums
Par 2 euro piemiņas monētas veltītas puzuru tēmai izgatavošanu, iesaiņošanu un piegādi
Līguma identifikators
LB-07/2024/156
Līguma noslēgšanas datums
29/05/2024
Beigu datums
28/11/2024
Saite uz līgumu, URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/121191
Uzvarētāji
Uzvarētāja veids
Uzvarētājs ir viena persona
Uzvarētājs ir ekonomikas dalībnieku grupa
Valsts Reģistrācijas numurs Nosaukums
Nīderlande 30116000 Koninklijke Nederlandse Munt N.V.
Apakšuzņēmēju piesaiste
Norādiet piedāvājuma vērtību, ieskaitot iespējas un atkārtojumus
105194 EUR

Paziņojuma vērtība
105 194.00 EUR

Pārskatīšanas termiņa apraksts

Iesniegumu Iepirkumu uzraudzības birojam var iesniegt līdz iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās noslēgšanas dienai šādos termiņos:

  1. 10 dienu laikā pēc dienas, kad Publisko iepirkumu likuma 37. pantā minētā informācija nosūtīta attiecīgajai personai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu, vai pa faksu vai nodota personiski;
  2. 15 dienu laikā pēc dienas, kad Publisko iepirkumu likuma 37. pantā minētā informācija nosūtīta attiecīgajai personai pa pastu
Pārskatīšanas iestāde
Organizācijas loma
Pārskatīšanas organizācija
Organizācijas nosaukums
Iepirkumu uzraudzības birojs
Organizācijas identifikators
90001263305
Organizācijas daļas nosaukums
Nav
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV006
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas interneta adrese
https://www.iub.gov.lv
Organizācijas iela
Smilšu iela 1
Organizācijas pilsēta
Rīga
Organizācijas pasta indekss
LV-1919
Organizācijas kontaktpunkts
Juridiskais departaments, pasts@iub.gov.lv, +37122416641