Informatīvs paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Publicēts
21/02/2024

Paziņojuma identifikators
8e32c393-3706-4932-a164-1e16e9ba168f
Procedūras juridiskais pamats
Publisko iepirkumu likuma 9. panta iepirkums
Paziņojuma tips
Informatīvs paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu
Veidlapas tips
Rezultāts
Procedūras identifikators
7c060f6d-1df4-458d-ba85-723529964b99
Paziņojuma oficiālā valoda
latviešu valoda

Organizācijas nosaukums
Latvijas Banka
Organizācijas identifikators
90000158236
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV00
Organizācijas pilsēta
Rīga
Organizācijas pasta indekss
LV-1050
Organizācijas iela
Kr.Valdemāra iela 2a
Organizācijas interneta adrese
https://www.bank.lv/
Pircēja profila URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/297
Pircēja juridiskais tips
Citas atvasinātas publiskas personas (t.sk. augstskolas un citi subjekti)
Iestādes darbība
Ekonomikas lietas
Organizācijas kontaktpunkts
Reinis Jakovļevs, konkursi@bank.lv, +37167022366
Iestādes loma
Pircējs

Iepirkuma identifikācijas numurs
LB 2024/11
Procedūras tips
Publisko iepirkumu likuma 9.panta iepirkums

Iepirkuma nosaukums
Par pārvietojamu datora statņu piegādi
Iepirkuma apraksts
Pārvietojamu datora statņu (turpmāk – prece) piegāde saskaņā ar iepirkuma nolikuma (turpmāk – nolikums) tehniskajā specifikācijā (nolikuma 1. pielikums) noteiktajām prasībām un iepirkuma līguma projektā (nolikuma 3. pielikums) minētajiem nosacījumiem.
Pamatveids
būvdarbi
piegādes
pakalpojumi
CPV galvenais kods
39134100-1

Iepirkuma daļas nosaukums
Par pārvietojamu datora statņu piegādi
Vērtēšanas kritēriji
Tips Nosaukums Apraksts Algoritms Vērtība
Cena Pretendenta piedāvātā līgumcena Piedāvājums, kura piedāvātā līgumcena ir viszemākā, saņem 98 punktus. Piedāvājums, kurā piedāvātā līgumcena ir augstāka par piedāvāto viszemāko līgumcenu, saņem punktu skaitu, ko aprēķina pēc formulas. Precīzs punktu skaits 98
Kvalitāte Ilgtspējības kritērijs Punkti tiek piešķirti, ja prece tiek piegādāta iepakojumā, kas ir daļēji vai pilnībā ražots no otrreizēji pārstrādātiem materiāliem, vai ir viegli pārstrādājams vai kompostējams. Precīzs punktu skaits 2
Informācija par līgumu
Līguma izpildes valsts
Latvija
Līguma izpildes valsts administratīvi-teritoriāla vienība
LV006
Līguma izpildes pilsēta
Rīga
Līguma izpildes iela
Latvijas Bankas ēka Bezdelīgu ielā 3
Līguma izpildes pasta indekss
LV-1048
ES fondi
Norādiet, vai iepirkums tiek finansēts no Eiropas Savienības fondiem
Rezultāts
Uzvarētājs netika izraudzīts, un konkurss ir slēgts
Rezultāts
Cits
Lēmuma datums
20/02/2024
Informācija par piedāvājumiem
Nr. Veids Skaits
1 Saņemto pieteikumu skaits
2 Saņemto piedāvājumu skaits 0
3 Piedāvājumi no mikrouzņēmumiem, mazajiem vai vidējiem uzņēmumiem 0
3.1 Piedāvājumi saņemti no mikrouzņēmumiem 0
3.2 Piedāvājumi saņemti no mazajiem uzņēmumiem 0
3.3 Piedāvājumi saņemti no vidējiem uzņēmumiem 0
4 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti citās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, nevis pircēja valstī 0
5 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas 0
6 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami 0
7 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami nepamatoti zemas cenas vai izmaksu dēļ 0
8 Attiecībā uz piedāvājumiem nav pārbaudīts, vai tie ir pieņemami vai nepieņemami 0
9 Elektroniski iesniegti piedāvājumi 0
Stratēģiskais iepirkums
Norādiet, vai iepirkums atbilst kādai no šīm vērtībām
Līgumi

Iepirkums pārtraukts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. panta 13.1 daļā noteikto, ka pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt iepirkumu, ja tam ir objektīvs pamatojums, jo nepieciešams veikt precizējumus iepirkuma tehniskajā specifikācijā.