Paziņojums par plānoto līgumu

Publicēts
06/02/2024

Paziņojuma identifikators
92f5fe25-53bc-447f-adf0-a5dc9e19a93b
Procedūras juridiskais pamats
Publisko iepirkumu likuma 9. panta iepirkums
Paziņojuma tips
Paziņojums par plānoto līgumu
Veidlapas tips
Konkurss
Procedūras identifikators
45107218-eff3-40df-b377-738a7d476c82
Paziņojuma oficiālā valoda
latviešu valoda

Organizācijas nosaukums
Ādažu novada pašvaldība
Organizācijas identifikators
90000048472
Organizācijas daļas nosaukums
Juridiskā un iepirkumu nodaļa
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV007
Organizācijas pilsēta
Ādažu novads
Organizācijas pasta indekss
LV-2164
Organizācijas iela
Gaujas iela 33A
Organizācijas interneta adrese
https://www.adazunovads.lv
Pircēja profila URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/16640
Pircēja juridiskais tips
Pašvaldība
Iestādes darbība
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Organizācijas kontaktpunkts
Iepirkumu speciālists, iepirkumi@adazi.lv, +37129334931
Iestādes loma
Pircējs

Iepirkuma identifikācijas numurs
ĀNP 2024/11
Procedūras tips
Publisko iepirkumu likuma 9.panta iepirkums
Informācija par iesniegšanu

Iesniegšana ir elektroniska

Iesniegšana EIS
Iesniegšana citā elektroniskā sistēmā

Iepirkuma nosaukums
Remonta, uzturēšanas un apsaimniekošanas preču iegāde
Iepirkuma apraksts
Remonta, uzturēšanas un apsaimniekošanas preču iegāde
Pamatveids
būvdarbi
piegādes
pakalpojumi
CPV galvenais kods
44000000-0
CPV papildkods
39000000-2, 31000000-6
Daļas
Iepirkums ir sadalīts daļās
Izslēgšanas noteikumi
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4. un 11. punktu

Iepirkuma daļas nosaukums
Remonta, uzturēšanas un apsaimniekošanas preču iegāde
Paredzamā vērtība
Paredzamā vērtība
Nav
Termiņu aprēķins
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš
22/02/2024 17:00
Piedāvājumu atvēršanas laiks
23/02/2024 10:00
Vērtēšanas kritēriji
Tips Nosaukums Apraksts Algoritms Vērtība
Cena Kopējā piedāvāto preču cena Lētākais pretendents tiek novērtēts ar maksimālo punktu skaitu, pārējiem pretendentiem vērtējums tiek aprēķināts pēc formulas: X = (kritērija īpatsvars) x (Ymin/Y) X - novērtējuma rezultāts; (kritērija īpatsvars) – kritērijam noteikts maksimālais iespējamais punktu skaits; Y min – lētākā pretendenta piedāvātā preču kopējā cena. Y – vērtējamā pretendenta piedāvātā preču kopējā cena. Precīzs punktu skaits 50
Izmaksas Pretendenta tirdzniecības vietas atrašanās attālums Pretendents, kura tirdzniecības vieta atrodas vistuvāk tiek novērtēts ar maksimālo punktu skaitu, pārējiem pretendentiem vērtējums tiek aprēķināts pēc formulas: X = (kritērija īpatsvars) x (Ymin/Y) X - novērtējuma rezultāts; (kritērija īpatsvars) – kritērijam noteikts maksimālais iespējamais punktu skaits; Y min – tuvākā pretendenta tirdzniecības vietas attālums (km). Y – vērtējamā pretendenta tirdzniecības vietas attālums (km). Precīzs punktu skaits 40
Izmaksas Piedāvātās atlaides apjoms Pretendents, kurš piedāvājis lielāko atlaides apjomu (%) tiek novērtēts ar maksimālo punktu skaitu, pārējiem pretendentiem vērtējums tiek aprēķināts pēc formulas: X = (kritērija īpatsvars) x (Ymin/Y) X - novērtējuma rezultāts; (kritērija īpatsvars) – kritērijam noteikts maksimālais iespējamais punktu skaits; Y min – vērtējamā pretendenta piedāvātā atlaide. Y – lielākā piedāvātā atlaide. Precīzs punktu skaits 10
Informācija par līgumu
Raksturojiet līguma izpildes vietu
Latvijā
Papildinformāciju par līguma izpildes vietu
Pretendents nodrošina iespēju Pasūtītāja pilnvarotajām personām izvēlēties preces tā tirdzniecības vietā/ās, kas atrodas ne tālāk par 22 km no Pasūtītāja adreses (Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads). Vērtējot tirdzniecības vietas attālumu, Komisija pārbaudei izmantos BalticMaps: https://www.balticmaps.eu/
Līguma darbības termiņš
Periods
Ilgums mēnešos
Līguma darbības termiņa ilgums
12 mēneši
ES fondi
Norādiet, vai iepirkums tiek finansēts no Eiropas Savienības fondiem
Piedāvājuma nodrošinājums
Vai ir nepieciešams piedāvājuma nodrošinājums

Piekļuve dokumentiem
Vai kādiem iepirkuma dokumentiem ir ierobežota piekļuve?
Adrese, kurā iesniedzami piedāvājumi
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/116657
Iesniegšanas valoda
latviešu valoda