Paziņojums par izmaiņām līguma darbības laikā

Publicēts
14/02/2024
Nosūtīts publicēšanai ESOV
13/02/2024

Paziņojuma identifikators
95887bcf-1859-42c8-aaa9-9bd2454679e4
Procedūras juridiskais pamats
Publisko iepirkumu likuma virssliekšņa procedūra
Paziņojuma tips
Paziņojums par izmaiņām līguma darbības laikā
Veidlapas tips
Līguma grozījumi
Procedūras identifikators
c89eb8aa-fe49-44f0-bfd2-828c55383dfa
Paziņojuma oficiālā valoda
latviešu valoda

Organizācijas nosaukums
Valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi"
Organizācijas identifikators
40003294758
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV006
Organizācijas pilsēta
Rīga
Organizācijas pasta indekss
LV-1026
Organizācijas iela
Talejas iela 1
Organizācijas interneta adrese
https://www.vni.lv/
Pircēja profila URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/497
Pircēja juridiskais tips
Kapitālsabiedrība (valsts un kontrolētās)
Iestādes darbība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Iestādes loma
Pircējs

Iepirkuma identifikācijas numurs
VNĪ 2022/4/4/AK-49

Iepirkuma nosaukums
Robežkontroles punktu – “Grebņova”, “Terehova”, “Patarnieki”, “Silene” apsaimniekošana
Iepirkuma apraksts
Robežkontroles punktu – “Grebņova”, “Terehova”, “Patarnieki”, “Silene” apsaimniekošana

Līguma nosaukums
Robežkontroles punktu “Patarnieki” un “Silene” apsaimniekošana
Līguma identifikators
1
Līguma noslēgšanas datums
17/04/2023
Līguma darbības termiņš
01/10/2026
Uzvarētāji
Uzvarētāja veids
Uzvarētājs ir viena persona
Uzvarētājs ir ekonomikas dalībnieku grupa
Valsts Reģistrācijas numurs Nosaukums
Latvija 40103233073 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "HAGBERG"
Piedāvājuma vērtība, ieskaitot iespējas un atkārtojumus
153712.9 EUR

Grozījumu iemesls
Ir vajadzīgi grozījumi tādu apstākļu dēļ, kurus rūpīgs pircējs nevarēja paredzēt
Aprakstiet grozījumu iemeslu
Ar MK 19.09.2023. rīkojumu Nr.611, RKP "Silene" darbība tika apturēta, kā rezultātā telpu uzkopjamā platība un regularitāte tika būtiski samazināta
Veikto grozījumu iemesls
Telpu uzkopjamā platība un regularitāte tika būtiski samazināta.