Paziņojums par plānoto līgumu

Publicēts
20/12/2023

Paziņojuma identifikators
95966752-f3d0-4cf9-aa21-3265fee5b4f1
Procedūras juridiskais pamats
Publisko iepirkumu likuma 9. panta iepirkums
Paziņojuma tips
Paziņojums par plānoto līgumu
Veidlapas tips
Konkurss
Procedūras identifikators
41506b5c-fe0d-452c-ba48-67b8bafd4376
Paziņojuma oficiālā valoda
latviešu valoda

Organizācijas nosaukums
Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde “Ventspils Komunālā pārvalde”
Organizācijas identifikators
90000088935
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV003
Organizācijas pilsēta
Ventspils
Organizācijas pasta indekss
LV-3601
Organizācijas iela
Užavas iela 8
Organizācijas interneta adrese
https://www.ventspils.lv/pilsetas-parvalde/pasvaldibas-parvaldes-struktura/pasvaldibas-iestade-ventspils-komunala-parvalde/
Pircēja profila URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/17556
Pircēja juridiskais tips
Pašvaldības iestāde
Iestādes darbība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Organizācijas kontaktpunkts
Užavas iela 8, Ventspils, kom.parvalde@ventspils.lv, +37163624269
Iestādes loma
Pircējs

Iepirkuma identifikācijas numurs
VKP 2023/090A
Procedūras tips
Publisko iepirkumu likuma 9.panta iepirkums
Informācija par iesniegšanu

Iesniegšana ir elektroniska

Iesniegšana EIS
Iesniegšana citā elektroniskā sistēmā

Iepirkuma nosaukums
Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība “Lietus kanalizācijas kolektoru renovācija Inženieru ielā no Katoļu ielas līdz Kuldīgas ielai, un Jūras ielā no Ganību ielas līdz Brīvības ielai, Ventspilī"
Iepirkuma apraksts
Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība “Lietus kanalizācijas kolektoru renovācija Inženieru ielā no Katoļu ielas līdz Kuldīgas ielai, un Jūras ielā no Ganību ielas līdz Brīvības ielai, Ventspilī"
Pamatveids
būvdarbi
piegādes
pakalpojumi
CPV galvenais kods
71000000-8
CPV papildkods
71248000-8
Daļas
Iepirkums ir sadalīts daļās
Izslēgšanas noteikumi
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4. un 11. punktu

Iepirkuma daļas nosaukums
Lietus kanalizācijas kolektoru atjaunošana ar oderēšanas metodi Inženieru ielā posmā no Katoļu ielas līdz Kuldīgas ielai, Ventspilī
Paredzamā vērtība
Paredzamā vērtība
Nav
Termiņu aprēķins
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš
11/01/2024 10:00
Piedāvājumu atvēršanas laiks
11/01/2024 14:50
Vērtēšanas kritēriji
Tips Nosaukums Apraksts Algoritms Vērtība
Cena Līgumcena Piedāvātā līgumcena par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzības darbu izpildi Precīzs punktu skaits 90
Kvalitāte Speciālista pieredze Pretendenta piedāvātā ceļu projektētāja pieredze Precīzs punktu skaits 10
Informācija par līgumu
Līguma izpildes vieta
Pasūtītāja adrese
Cita vieta vai adrese
Izpildes vieta nav precīzi noteikta

Užavas iela 8, Ventspils, LV-3601, LV003, Latvija

Papildinformāciju par līguma izpildes vietu
Ventspils
Līguma darbības termiņš
Periods
Ilgums mēnešos
Līguma darbības termiņa ilgums
5 mēneši
ES fondi
Norādiet, vai iepirkums tiek finansēts no Eiropas Savienības fondiem
Piedāvājuma nodrošinājums
Vai ir nepieciešams piedāvājuma nodrošinājums
Iepirkuma daļas nosaukums
Lietus kanalizācijas kolektoru atjaunošana ar oderēšanas metodi Jūras ielas posmā no Ganību ielas līdz Brīvības ielai, Ventspilī
Paredzamā vērtība
Paredzamā vērtība
Nav
Termiņu aprēķins
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš
11/01/2024 10:00
Piedāvājumu atvēršanas laiks
11/01/2024 14:50
Vērtēšanas kritēriji
Tips Nosaukums Apraksts Algoritms Vērtība
Cena Līgumcena Piedāvātā līgumcena par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzības darbu izpildi Precīzs punktu skaits 90
Kvalitāte Speciālista pieredze Pretendenta piedāvātā ceļu projektētāja pieredze Precīzs punktu skaits 10
Informācija par līgumu
Līguma izpildes vieta
Pasūtītāja adrese
Cita vieta vai adrese
Izpildes vieta nav precīzi noteikta

Užavas iela 8, Ventspils, LV-3601, LV003, Latvija

Papildinformāciju par līguma izpildes vietu
Ventspils
Līguma darbības termiņš
Periods
Ilgums mēnešos
Līguma darbības termiņa ilgums
5 mēneši
ES fondi
Norādiet, vai iepirkums tiek finansēts no Eiropas Savienības fondiem
Piedāvājuma nodrošinājums
Vai ir nepieciešams piedāvājuma nodrošinājums

Piekļuve dokumentiem
Vai kādiem iepirkuma dokumentiem ir ierobežota piekļuve?
Adrese, kurā iesniedzami piedāvājumi
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/114294
Iesniegšanas valoda
latviešu valoda