Iepriekšējs informatīvais paziņojums, ko izmanto tikai informācijai

Publicēts
15/02/2024
Nosūtīts publicēšanai ESOV
13/02/2024

Paziņojuma identifikators
95a61614-bdd2-4568-a0c8-081c69385b17
Procedūras juridiskais pamats
Publisko iepirkumu likuma virssliekšņa procedūra
Paziņojuma tips
Iepriekšējs informatīvais paziņojums, ko izmanto tikai informācijai
Veidlapas tips
Plānošana
Paziņojuma oficiālā valoda
latviešu valoda
Datums, kad tiks publicēts nākamais paziņojums
19/02/2024

Organizācijas nosaukums
Latvijas Nacionālais arhīvs
Organizācijas identifikators
90009476367
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV006
Organizācijas pilsēta
Rīga
Organizācijas pasta indekss
LV-1050
Organizācijas iela
Šķūņu iela 11
Organizācijas interneta adrese
https://www.arhivi.gov.lv
Pircēja profila URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/490
Pircēja juridiskais tips
Valsts iestāde
Iestādes darbība
Atpūta, kultūra un reliģija
Organizācijas kontaktpunkts
Latvijas Nacionālais arhīvs, lna@arhivi.gov.lv, +37120027447
Iestādes loma
Pircējs

Iepirkuma nosaukums
Telpu un teritorijas uzkopšana Latvijas Nacionālā arhīva struktūrvienībās”
Iepirkuma apraksts
Telpu un teritorijas uzkopšana Latvijas Nacionālā arhīva struktūrvienībās”
Pamatveids
būvdarbi
piegādes
pakalpojumi
CPV galvenais kods
90910000-9
Vai uz iepirkumu attiecas GPA?
Uz iepirkumu attiecas Nolīgums par valsts iepirkumu

Iepirkuma daļas nosaukums
Telpu un teritorijas uzkopšana Latvijas Nacionālā arhīva struktūrvienībās”
Paredzamā vērtība
Paredzamā vērtība
453002 EUR
Termiņu aprēķins
Datums, kad tiks publicēts nākamais paziņojums
19/02/2024
Citas prasības
Vai līdzdalība ir paredzēta aizsargātām darbnīcām un ekonomikas dalībniekiem, kuru mērķis ir personu ar invaliditāti vai nelabvēlīgā situācijā esošu personu sociālā un profesionālā integrācija
Līdzdalība ir paredzēta aizsargātām darbnīcām un ekonomikas dalībniekiem, kuru mērķis ir personu ar invaliditāti vai nelabvēlīgā situācijā esošu personu sociālā un profesionālā integrācija
Nav
Informācija par līgumu
Līguma izpildes vieta
Pasūtītāja adrese
Cita vieta vai adrese
Izpildes vieta nav precīzi noteikta

Šķūņu iela 11, Rīga, LV-1050, LV006, Latvija

Papildinformāciju par līguma izpildes vietu
LNA struktūrvienības pa visu Latviju

Piekļuve dokumentiem
Pārskatīšanas iestāde
Organizācijas loma
Pārskatīšanas organizācija
Organizācijas nosaukums
Iepirkumu uzraudzības birojs
Organizācijas identifikators
90001263305
Organizācijas daļas nosaukums
Nav
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV006
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas interneta adrese
https://www.iub.gov.lv
Organizācijas iela
Smilšu iela 1
Organizācijas pilsēta
Rīga
Organizācijas pasta indekss
LV-1919
Organizācijas kontaktpunkts
Juridiskais departaments, pasts@iub.gov.lv, +37122416641