Informatīvs paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Publicēts
19/12/2023

Paziņojuma identifikators
963db5c1-b830-41ae-9e80-62f0bcc18aa5
Procedūras juridiskais pamats
Publisko iepirkumu likuma 9. panta iepirkums
Paziņojuma tips
Informatīvs paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu
Veidlapas tips
Rezultāts
Procedūras identifikators
6edd453d-5ffc-4d71-acd7-559efc17c347
Paziņojuma oficiālā valoda
latviešu valoda

Organizācijas nosaukums
Zemgales plānošanas reģions
Organizācijas identifikators
90002182529
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV009
Organizācijas pilsēta
Jelgava
Organizācijas pasta indekss
LV-3001
Organizācijas iela
Katoļu iela 2b
Organizācijas interneta adrese
https://www.zemgale.lv/lv
Pircēja profila URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/266
Pircēja juridiskais tips
Citas atvasinātas publiskas personas (t.sk. augstskolas un citi subjekti)
Iestādes darbība
Vides aizsardzība
Organizācijas kontaktpunkts
Santa Ozola, santa.ozola@zpr.gov.lv, +37129717192
Iestādes loma
Pircējs

Iepirkuma identifikācijas numurs
ZPR 2023/11
Procedūras tips
Publisko iepirkumu likuma 9.panta iepirkums

Iepirkuma nosaukums
Tematiskā sienas kalendāra 2024.gadam un brošūru “Zemgale aicina” druka
Iepirkuma apraksts
Tematiskā sienas kalendāra 2024.gadam un brošūru “Zemgale aicina” druka
Pamatveids
būvdarbi
piegādes
pakalpojumi
CPV galvenais kods
22458000-5

Iepirkuma daļas nosaukums
Tematiskā sienas kalendāra 2024.gadam un brošūru “Zemgale aicina” druka
Vērtēšanas kritēriji
Tips Nosaukums Apraksts Algoritms Vērtība
Cena saimnieciski izdevīgākais piedāvājums tiek izvēlēts viens saimnieciski visizdevīgāko piedāvājums, izvēloties piedāvājumu, kura finanšu piedāvājumā būs piedāvāta zemākā cena par pakalpojumu bez PVN Fiksēts skaitlis (kopā) 1
Informācija par līgumu
Līguma izpildes vieta
Pasūtītāja adrese
Cita vieta vai adrese
Izpildes vieta nav precīzi noteikta

Katoļu iela 2b, Jelgava, LV-3001, LV009, Latvija

ES fondi
Norādiet, vai iepirkums tiek finansēts no Eiropas Savienības fondiem
Rezultāts
Uzvarētājs tika izraudzīts
Lēmuma datums
13/12/2023
Informācija par piedāvājumiem
Nr. Veids Skaits
1 Saņemto pieteikumu skaits
2 Saņemto piedāvājumu skaits 3
3 Piedāvājumi no mikrouzņēmumiem, mazajiem vai vidējiem uzņēmumiem 3
3.1 Piedāvājumi saņemti no mikrouzņēmumiem 0
3.2 Piedāvājumi saņemti no mazajiem uzņēmumiem 0
3.3 Piedāvājumi saņemti no vidējiem uzņēmumiem 3
4 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti citās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, nevis pircēja valstī 0
5 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas 0
6 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami 0
7 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami nepamatoti zemas cenas vai izmaksu dēļ 0
8 Attiecībā uz piedāvājumiem nav pārbaudīts, vai tie ir pieņemami vai nepieņemami 0
9 Elektroniski iesniegti piedāvājumi 3
Stratēģiskais iepirkums
Norādiet, vai iepirkums atbilst kādai no šīm vērtībām
  • Neattiecas
Līgumi
Līguma nosaukums
Iepirkuma līgums par tematiskā sienas kalendāra 2024.gadam un brošūru “Zemgale aicina” druku
Līguma identifikators
103/1-14.2/2023
Līguma noslēgšanas datums
18/12/2023
Saite uz līgumu, URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/112261
Uzvarētāji
Uzvarētāja veids
Uzvarētājs ir viena persona
Uzvarētājs ir ekonomikas dalībnieku grupa
Valsts Reģistrācijas numurs Nosaukums
Latvija 40103219845 SIA “PNB Print”
Piedāvājuma vērtība
9702 EUR

Paziņojuma vērtība
9702.00 EUR